12. Uluslararası İz Bilimi Çalıştayı Çanakkale’de Düzenlendi

12. Uluslararası İz Bilimi Çalıştayı Çanakkale’de Düzenlendi
05 Temmuz 2013

“XII. Uluslararası İz Bilimi Çalıştayı” bilimsel etkinliği 30 Haziran-05 Temmuz 2013 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlendi.

Türkiye’den ve 19 farklı ülkeden (İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan, Rusya, Danimarka, Kanada, İngiltere, Tayvan, Brezilya, Macaristan, Kolombiya, Tayvan, İspanya, Arjantin) katılımcının yer aldığı etkinlik 30 Haziran 2013 tarihinde başladı. Etkinliğin açılışında sırasıyla organizasyon komitesi başkanı Dr. Huriye Demircan (MTA), Prof. Dr. Vedia Toker, Prof. Dr. A. Allan Ekdale (ABD), Prof. Dr. Allen Curran (ABD) açılış konuşması yaptılar.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Mehmet Üzer konuşmasında yer altı kaynaklarının aranmasına yönelik temel yerbilimleri araştırmalarını yapmak üzere 1935 yılında kurulan MTA’nın günümüze kadar Türkiye’nin yer altı zenginliklerini araştırdığını, bulduğu maden yataklarını hizmete sunduğunu ve yapmış olduğu bilimsel çalışmaları ile her zaman yerbilimleri alanında öncü olduğunu vurguladı. Çalıştayın Çanakkale’de yapılmasından dolayı ve Çanakkale Valiliği, Gelibolu Belediyesi ve Gökçeada Belediyesi’ne yaptıkları katkılardan dolayı sonsuz şükranlarını belirten Üzer, ayrıca Türkiye’nin jeolojik yapısını ve gelişimini araştırarak deprem, heyelan ve diğer doğal afetler, kentleşme, yol, baraj, tünel vb. mühendislik hizmetleri ve çevreye ilişkin çeşitli çalışmaların ana altlığı olan değişik ölçekteki jeoloji haritalarını hazırlama ve basımı çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. Kurumun Türkiye diri fay haritası, karst ve mağara araştırmaları, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, küresel ısınma ve çevre kirliliği, tıbbi jeoloji, jeolojik miras, jeoturizm ve jeopark, deniz araştırmaları gibi birçok alanda bilimsel çalışmalar yaptığını, metalik, endüstriyel hammadde ve jeotermal enerji kaynaklarını araştırdığını belirterek jeoloji ve madencilik alanında nitelikli eleman yetiştirildiğini dile getirdi.

Çanakkale Valiliği adına Vali Vekili Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer’in de konuşma yaptığı çalıştayda Yıldızer, uluslararası bu bilimsel etkinliğin ilk defa Türkiye’de düzenlenmiş olmasının önemini ve Çanakkale’de yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Çalıştayı düzenleyen ve Türkiye’nin Jeolojik Araştırma Kurumu olan MTA Genel Müdürlüğü kurumsal özelliklerini tanıtıcı ilgi ile izlenen bir barkovizyon gösterisi yaptı.

Açılış konuşmalarını takiben bu etkinliğin çağrılı konuşmacısı olan Prof. Dr. M. Cemal Göncüoğlu (ODTÜ) yerli ve yabancı katılımcılara “Türkiye Jeolojisine Giriş” konulu bir sunum yaparak Türkiye’nin jeolojik özellikleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Prof. Dr. Ercan Özcan (İTÜ) ise “Trakya havzasının Paleojen sedimanter gelişimi” konulu bir bildiri sundu.

30 Haziran – 02 Temmuz tarihleri arasında etkinlik kapsamında yerli ve yabancı bilim insanları 26’sı sözlü sunum, 15’i poster olmak üzere toplam 41 adet sunum gerçekleştirildi. 01 Temmuz 2013 Pazartesi günü ise Çanakkale yöresindeki tarihi ve turistik yerleri tanıtmak amacıyla Truva ve Assos’a gezi düzenlendi. Üç gün süren sunumların ardından 03 ? 05 Temmuz 2013 tarihleri arasında Gelibolu ve Gökçeada yöresindeki iz fosilleri içeren jeolojik birimleri tanıtmak amacıyla arazi gezisi gerçekleştirildi.

Çalıştayın bitiminden sonra İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini görmek isteyen yabancı katılıcımcılar için ise 2 günlük bir gezi düzenlenecek.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir