6. Çanakkale Müzeler Buluşması: “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Müze”

06 Mart 2014

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 07-09 Mart 2013 tarihlerinde ‘Çanakkale Müzeler Buluşması’nın bu yıl altıncısı düzenlenecek. Buluşmanın bu yılki teması ise “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Müze”

07- 09 Mart 2014 tarihlerinde üç gün olarak etkinliklerle ilgili Kent Müzesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkların koruması üzerine yapılan bilimsel çalışmaların yanı sıra günlük pratik ve uygulamalar sonunda oluşan bilgilerin açığa çıkardığı koruma kullanım dengesi üzerinden yaşamın içinde tekrar var olmaları / katılımları sağlanmıştır. Böylece taşınır / taşınmaz kültür varlıklarının yaşama dahil edilerek geleceğe aktarımı konusunda önemli birikim oluşmuştur. Diğer yanda taşınır / taşınmaz kültür varlıklarının dışında kalan ve insan tarafından üretilen ve somut olmayan kültür varlıklarının tespiti, açığa çıkarılması ve korunmasına yönelik çalışmalar nelerdir, sorusu ile bu güne kadar oluşan/toplanan bilginin katılımcılar ile paylaşılması, bu bilgiler üzerinden yaşamın için tekrar hangi araçlar ile dahil edilmekte/edilebilir ile bu süreçte müze/ müzelerin yeri nedir sorularının yanıtlarını bugün farklı disiplinlerin biriktirdiği bilgi ve disiplinleri bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerin paylaşımı üzerinden yeni sorular üretilmesi hedeflenmektir.”

“Somut Olmayan Kültürel Miras ve Müze”

1.Gün Programı
Tarih: 07 Mart 2014 Cuma
Yer: Çanakkale Kent Müzesi Toplantı Salonu
Saat: 16.00 – 18.30
Tanışma
(Katılımcıların Kent Müzesinde buluşması ve program üzerine sohbet )

2.Gün Programı
Tarih: 08 Mart 2014 Cumartesi
Yer: Çanakkale Deniz Müzesi Konferans Salonu

Açılış ve Protokol Konuşmaları
Saat: 10.30- 11.00

Birinci Oturum
Saat: 11.00-12.40
Prof. Dr. Ali Osman Uysal (Oturum Başkanı)

Saat: 11.00-11.20
Prof. Dr. Muhtar Kutlu
“Somut Olmayan Kültürel Miras Kültürünün Korunması ve UNESCO”

Saat: 11.20-11.40
Metin Turan
“Kent ve Bellek”

Saat: 11.40-12.00
Solmaz Karabaşa
“UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulamaya Geçirilrne Çalışmaları”

Saat: 12.00-12.20
Alpaslan Santur
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Çerçevesinde Açık Hava Müzeleri veya Halkbilim Müzeleri”

Saat: 12.20-12.40
Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl
“Somut Olmayan Kültürel Miras Değeri Karagöz’ün Müzelenmesi Uzerine Görüşler”

Saat: 12.40-13.30
Öğle Arası

İkinci Oturum
Saat: 13.30-14.30
Yrd. Doç. Dr. Deniz Ünsal (Oturum Başkanı)

Saat: 13.30-13.50
Dr. Z. Sema Demir
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesinde Deneysel Yaklaşımlar: Yaşayan Müze Orneği”

Saat: 13.50-14.10
İlhan Koçulu
“Kars Peynir Müzesi”

Saat: 14.10-14.30
Ahmet Erdönmez
“Somut Olmayan Kültürel Miras ve Bursa Müzeleri”

Saat :14.30-14.50
Çay / Kahve Arası

Üçüncü Oturum
Saat: 14.50-16.10
Doç. Dr. Cumhur Aslan (Oturum Başkanı)

Saat: 14.50-15.10
Mümtaz Fırat
“Çanakkale’de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti ve Envanter Çalışmaları”

Saat: 15.10- 15.30
Ömer Gözükızıl
“1915 Çanakkale Savaşları ve Menkıbelerine Bir Bakış”

Saat: 15.30-15.50
Doç Dr. Rüstem Aslan
“Troia Üzerine Destanlar”

Saat: 15.50-16.10
Yrd. Doç. Dr Deniz Ünsal
“Troia Müzesi Projesi Sergi Dilinde Troia Destanlarının Etkisi ve Kullanımı”

Forum
Saat: 16.10-17.30
Zehra Erkün (Moderatör)
Tarih: 09 Mart 2014 Pazar
Yer: Çanakkale Deniz Müzesi Konferans Salonu

Bursa Karagöz Müzesi Performans
Saat: 10.00
Saat: 14.00

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir