“60 Bin CHP’li AKP’li Yapıldı”

14 Aralık 2015

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, aralarında örgüt yöneticileri ve belediye başkanlarının da bulunduğu 60 bin CHP üyesinin, haberi olmadan AKP’ye üye yapıldığını belirtti ve bunun önüne geçebilmek amacıyla Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik teklifi hazırladı.

CHP’li Muharrem Erkek, birden fazla siyasi partiye üye olan kişilerin, ilçe seçim kuruluna başvurarak tercihini bir dilekçe yoluyla belirlemesi durumunda, yalnızca o siyasi partiye üyeliğinin kabul edilmesinin doğru olacağını kaydetti. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda, yaklaşık 60 bin CHP’linin isteği dışında AKP’ye üye yapıldığını söyleyen Erkek, “Bunda bir kasıt olabilir” dedi.

Muharrem Erkek, “Kişiyi isteği dışında, gerçeğe aykırı biçimde başka bir partiye üye yapanlarla ilgili cezayı, AKP 2014 yılında düşürdü. Bu cezanın Türk Ceza Kanunu’nun ‘resmi belgede sahtecilik’ başlıklı 204. maddesinin 1. fıkrasında yazılan  ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ biçiminde yapılması gerekmektedir” dedi.

İşte o yasa teklifinin gerekçesi ve maddeleri:

 

GEREKÇE:

Siyasi partilere üyelik konusunda, geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar, ülkemizin birçok yerinde sorunlara neden olmuştur. Bunun nedeni, bir partiye üye iken kişinin başka bir partiye de üyeliğinin bulunmasıdır. Konunun öncelikle sehven olabileceği düşünülmüş; ama, ilerleyen zamanda sayının artışıyla kasıt olabileceği fikri doğmuştur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu’nun, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle yaptığı çalışma sonucunda, bu konudaki sorunların da çözülmesini kapsayan bir öneri hazırlanmış; ama, bu öneriler yaşama geçirilememiştir.

Bu süreçte Türkiye’nin farklı birçok ilinde, başvuruları ve şikâyetleri üzerine tespit edilen 60 binin üzerinde kişiye yakın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesinin, başvuruları olmamasına rağmen aynı anda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi yapılması şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bahsi geçen kişiler içinde belediye başkanlarının, il, ilçe başkanları ve yöneticilerinin olması, sorunu farklı bir boyuta da taşımıştır. Çünkü; Siyasi Partiler Kanunu’nun 6. maddesinin “Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır” hükmü gereğince, bu kişilerin siyasi parti üyelikleri sona erebilmektedir. Herhangi bir siyasi partinin ilçe başkanının, il başkanının ya da yöneticilerinin üyeliğinin düşmesi hukuken başka sorunlara da neden olabilmektedir. Kişilerin şikâyet ya da başvuruları sonucunda bir siyasi parti üyesi kalabilmesi konusunda ise yoğunluktan dolayı işlemler sağlıklı yapılamamaktadır.

Birden fazla partiye üye yapılmanın başka bir noktası daha bulunmaktadır. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 114. maddesi, “gerçek dışı üye kaydı yapılması” konusunu hükme bağlamıştır. Ancak; gerçek dışı üye kaydı yapan kişiye uygulanacak ceza, 2014 yılında yapılan bir değişiklikle azaltılmıştır. Buna göre; daha önceden “mükerrer kayıt” başlığıyla olan 114. madde “aynı kişiyi bilerek mükerreren üye kaydedenler ile başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayanları üye gibi gösterip kaydedenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.” biçiminde düzenleme öngörmekteyken; 114. maddede 18.06.2014 tarihli 6545 sayılı kanunun 40. maddesiyle yapılan değişiklikle “siyasi partiye yazılı üyelik başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayan kişileri gerçeğe aykırı olarak üye kaydedenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve elli günden iki yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” biçimine getirilmiştir.

Birden fazla partiye üyeliği bulunan kişinin, bulunduğu ilçe seçim kuruluna bir dilekçeyle başvurması durumunda, tercih edeceği siyasi partinin üyesi sayılması, işlemlerin kolaylıkla yürütülebilmesi için gerekmektedir. Ayrıca; siyasi partilere üye olurken de bazı önlemlerin alınması, mükerrer üyelik olmasının önüne geçecektir. Yine, talebi olmayan bir kişiyi, gerçeğe aykırı olarak siyasi partiye üye yapanların cezalandırılması konusunda 2014 yılında yapılan düzenleme yeterli olmadığı için bir değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda, gerçeğe aykırı üye işlemi yapan kişinin, 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde hükmolunan “resmi belgede sahtecilik” suçundan cezalandırılması doğru olacaktır.

Bu bağlamda; 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 6. maddesinde yapılacak değişiklikle birden fazla partiye üyeliği bulunan kişinin, bulunduğu ilçe seçim kuruluna dilekçeyle başvurması halinde tercih edeceği siyasi parti üyesi olarak kalması ve yine aynı maddede yapılacak değişiklikle bir kişinin siyasi partiye üye olurken başka bir siyasi partiye üyeliğinin mutlaka sorgulanması; 114. maddesinde yapılacak değişiklikle de siyasi partiye yazılı üyelik başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayan kişileri gerçeğe aykırı olarak üye kaydedenler hakkında 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “resmi belgede sahtecilik” başlıklı 204. maddesinin 1. fıkrasında yazılan  “iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmünün uygulanması doğru olacaktır.

 

2820 Sayılı Siyasi Partiler KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2 ve 3’üncü fıkraları ilga edilerek, yerlerine aşağıdaki fıkralar ihdas edilmiştir:

“Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz. Bu nedenle bir kişinin siyasi partiye üyeliği yapılırken, başka bir siyasi partiye üye olup olmadığı ve siyasi partiye üye olmaya engel bir durumunun bulunup bulunmadığı mutlaka sorgulanır.

Herhangi bir biçimde, birden fazla siyasi partiye üye yapılmış kişinin, bulunduğu ilçe seçim kuruluna dilekçeyle bizzat başvurusu üzerine, talep ettiği siyasi partiye üyeliğinin devamı kabul olunur.”

MADDE 2- 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 114’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Siyasi partiye yazılı üyelik başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayan kişileri gerçeğe aykırı olarak üye kaydedenler hakkında 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Resmi Belgede Sahtecilik kenar başlıklı 204. maddesinin 1. fıkrasında yazılan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü uygulanır.

MADDE 3- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir