Acar: “Çevreci yöntem; PonceBlok Duvar Yöntemi”

Acar: “Çevreci yöntem; PonceBlok Duvar Yöntemi”
08 Nisan 2014

Çanakkale İnşaatçılar ve Yapı Müteahhitleri Derneği üyesi Kar-El Yapı Genel Koordinatörü Faruk Acar, bina dış cephelerinde uygulanmak olan sistemin sağlık açısından elverişsiz, yanıcı ve zehirli gaz salgılayan Petrokimya ürünü olarak imal edilen (XPS ve EPS Polistiren köpük) maliyeti yüksek ve 10 yıl ekonomik ömrü olan Mantolama yöntemi olduğunu belirtti. Acar; “Isı geçirimsizliği açısından daha avantajlı, ekonomik ve sağlıklı ve çevreci olan bir ürün olan PonceBlok duvar ile yapılacak imalatlarının tercih edilmesine yönelik hazırladığım rapor Şehircilik ve Çevre İl Müdürlüğü’nün onayı ile uygulanabilecek daha ekonomik bir yöntemdir” dedi.

Çanakkale İnşaatçılar ve Yapı Müteahhitleri derneği üyesi Kar-El Yapı Genel Koordinatörü Faruk Acar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“İnşaat sektörünün günümüzde Yapı ve Yapı elemanları Teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak kullanması gereken malzemelerin seçiminde yeniliklere açık, kalıplaşmış uygulamaların dışına çıkılarak doğal, çevreci ve teknolojik yeni malzemelerin kullanılmasının gerek Yapı tekniği açısından sağlayacağı avantaj ve kolaylıklar, gerekse İnşaat maliyetlerinin düşürülmesine sağlayacağı ekonomik katkılar inşaat m2 maliyetlerinin aşağıya çekilmesini sağlayacaktır. Bilindiği üzere güvenli olmayan ürünlerin yapılarda kullanılması imar kanunu kapsamında, 4703 ve 4708 sayılı kanunlara göre aykırılık teşkil etmektedir. Bu konu T.C. Bayındırlık İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün TMMOB İnş. Müh. Odasına hitaben yazmış olduğu 03. 04. 2003 tarih ve 382 nolu yazıda son zamanlarda yapılarda artan bir hız ile EPS straforların Asmolen döşemelerde kullanımının yaygınlaştığı sıkça görülmektedir. Güvenli olmayan bu ürünlerin yanıcı ve zehirli gaz salgılaması nedeniyle yapılarda kullanılmaması ve kullandırılmaması gerekmektedir diye ifade edilmiştir. Bu nedenle, B. A Karkas yapılarda duvarlar taşıyıcı olmamasına rağmen genel anlamda dış cephe ve ara bölme duvarlarında malzeme olarak klasik blok tuğla(Delikli 13. 5 ve 8. 5’luk tuğla) kullanılmakta, binalar gereksiz ve aşırı yüklenerek maliyet artışlarına neden olunmaktadır. Yapılan Statik Proje hesaplarında duvar malzemesi olarak seçilen bu malzemenin kullanılacağı öngörüsü ile m2‘ye gelen sabit yük hesabına dayalı kolon, kiriş kesitlerinden Temel ebat ve kalınlıklarına kadar artışlar meydana gelebilmekte dolayısı ile kesit alana giren demir miktarında (kg), beton miktarında( m3) ve kalıplık malzemelerinde de( m3) artışları beraberinde getirmektedir. Buda gereğinden fazla demir, beton, kalıp malzemesi ve işçilik artışına neden olmakta ve inşaat m2 maliyetlerini yükseltmektedir. Halbuki yapı Tekniğinde Teknik adamların görevi öncelikle ekonomi ve sağlamlığı birlikte ön planda tutarak Projelere ve uygulamaya yansıtmaktır. Bu konuda malzeme seçiminin ne kadar önemli olduğu gözardı edilmemelidir.
Sonuç itibariyle yapılan imalatlara ilişkin(Dış cephe Mantolama) örnek verilecek olursa;

  • 1) Dış cephede tuğla duvar+kaba sıva üzerine uygulanmakta olan EPS veXPS yalıtım köpükleri ısı karşısında yanıcı ve büzülme özelliğine sahip petrokimya ürünü (İçeriğindeki Zararlı Gaz) malzeme olmaları nedeniyle yanıcı olmalarından dolayı riskli, İnsan sağlığına zarar veren ve binanın nefes almasını engelleyen sağlıksız malzemelerdir. Dolayısı ile m2 maliyetleri ve işçilik uygulamaları da yüksek olup, ekonomik ömürleri 10 sene ile sınırlı olan bir uygulamadır. Ayrıya aynı özelliğe sahip olan Asmolen köpük malzemelerininde asmolen döşemelerde kullanılması yasaklanmıştır.
  • 2) Dış cephede mantolama yerine PonceBlok (19x49x24 ebatlarında) duvar+2cm kaba sıva uygulaması yapıldığı takdirde çevreci özelliği ve ısı geçirimsizliği yüksek olan doğal bir malzeme kullanılarak daha uzun ömürlü ve m2 maliyeti daha düşük bir uygulamanın ekonomik anlamda tercih edilmesi gerekmektedir.
    Isı kimlik belgesi alınması açısından II’nci bölge kapsamında olan Çanakkale’de ısı geçirimsizlik Lambda değeri üst sınırı 0. 60 U(W/m2K) olup, kullanılan bu malzeme ile yapılan dış cephe duvar+sıva uygulaması detaylarında 0. 57 U(W/m2K) sağlanmaktadır.
  • 3) Ayrıca, B. A Karkas yapılarda duvarlar taşıyıcı olmamasına rağmen genel anlamda dış cephe ve ara bölme duvarlarında malzeme olarak klasik blok tuğla(Delikli 13. 5 ve 8. 5’luk tuğla) kullanılmakta olup, sistem gereksizce aşırı yüklemeye maruz kalmaktadır.

Bu da Statik Proje hesaplamalarında m2‘ye gelen sabit yük hesabına dayalı olarak döşeme, kolon, kiriş kesitlerinden Temel ebat ve kalınlıklarına kadar artışlar meydana gelebilmekte dolayısı ile gereğinden fazla demir, beton, kalıp malzemesi ve işçilik artışına neden olmakta ve inşaat m2 maliyetlerini yükseltmektedir.

Yukarıda verilen Dış cephe imalatları uygulamalarında her iki uygulama arasındaki m2 fiyat farkı Müteahhit firma adına 28. 13 TL/m2‘dir. Küçümsenemeyecek kadar yüksek olan bu meblağ dış cephe m2 alanı yüksek konut inşaatlarında Firma lehine büyük kazanç sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili olarak hazırlanan fiyat analizleri, cephe kesitleri ve ısı kimlik belgesi alınmasına ilişkin Proje Müellifince hazırlanan (Mak. Müh. ) ısı kimlik belgesi alınmasına uygun raporlar tarafımdan üretici firma nezdinde İlgili Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ve Yapı denetim firması tarafından da kabul görmesi sağlanmıştır. Bu örnekte olduğu gibi İnşaat m2 maliyetlerinin giderek yükseldiği günümüzde diğer inşaat kalemleri ile ilgili araştırma ve çözüm önerileri neticesinde m2 maliyetlerini daha da aşağıya çekmek mümkün olabilecektir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir