“Acil Servis Hekim Açığı Aile Hekimlerinin Sırtına Yüklenemez”

28 Şubat 2014

Çanakkale Tabip Odası, Aile ve Toplum Sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve koruyucu hekimlik alanında yaşanan olumsuzluklar konulu basın açıklaması düzenledi.

27 Şubat Perşembe günü saat 12.30’da İsmetpaşa Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşen basın açıklamasında konuşma yapan Çanakkale Tabip Odası ile Çanakkale Aile Hekimleri Derneği’nin Genel Sekreterliği görevini yürüten Uzm. Dr. Mustafa Aydın Arıkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Tüm Türkiye de 22.000 civarında Aile Hekiminin büyük bir özveri ile yürüttüğü, halkın memnuniyetini kazanan, bazı göstergelerde Avrupalı meslektaşlarından daha iyi bir performansa ulaşılan Aile Hekimliği sisteminde maalesef kritik bir noktaya gelinmiştir.
Aile Hekimlerinin tüm iyi niyetli, gayretli ve başarılı çalışmalarına rağmen, 1. Basamak hizmet esaslı aile hekimliği sistemi özünden giderek uzaklaştırılmaktadır.
Hastane idarelerinin ve sağlık bakanlığının verimsiz, plansız yönetim organizasyonu sonucu ortaya çıkan acil servis hekim açığı Aile hekimlerinin sırtına yüklenemez. Acil servis sorunu günü kurtaracak politikalarla geçiştirilemez. Hafta içi görevini yapan aile hekimlerine hafta sonu üst sınırı belli olmayan saatler boyu nöbet tutturup ardından izin kullandırılmadan görevine devam ettirilmek istenmesi en temel çalışma hukuku kurallarına aykırıdır. Bunun hem hekime hem hastalara zararı olacağı unutulmamalıdır. Aile hekimlerine tutturulmak istenen nöbetlerin eğitimle bir ilgisi olmadığı gibi, iddia edilen ve pratik uygulaması bizce mümkün olmayan Yeşil alan uygulaması, acil olmayan hastaları da acile yönlendirerek acil servislerin zaten fazla olan iş yükünü iyice artırarak, acil servislerde verimli ve etkin çalışmayı iyice zorlaştıracaktır.
Acil nöbetlerinin aile hekimliğinde yeri yoktur. Nöbetler ve görev tanımında olmayan angaryalar Aile Hekimlerinin kırmızı çizgisidir.
Aile hekimlerinin iş güvencesi yoktur. Şanlıurfa Güçlükonak örneğinde de görüldüğü gibi zorlama cezalarla meslektaşlarımızın iş akdi kolayca sonlandırılabilmektedir.
Aile hekimleri her gün artan bir şekilde şiddete maruz kalmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde idarenin aldığı hiçbir güvenlik önlemi yoktur.İlgili ilgisiz her kurum tarafından kontrolsüzce aile hekimine yönlendirilen kişiler aile hekimlerine baskı unsuru oluşturarak çalışma huzurunu ve iş güvenliğini tehdit etmektedir. Hastanın aile hekimine kolay ulaşması adı altında her türlü baskıya açık hale getirilen aile hekimleri, hakları konusunda ise yapayalnız bırakılmıştır. Ülke yönetiminde söz sahibi olanların, hekimleri itibarsızlaştıran söylemlerini doğru bulmuyoruz. Hekimlik mesleği değersizleştirilmiş, mesleğimiz itibar kaybına uğramış, görev tanımları değiştirilmiş, her iş yapılır hale getirilmiştir.
Aile hekimleri son yıllarda ücretlerinde artış olmayan belki de tek meslek grubudur. Muğlak ifadelere ve belirsiz kriterlere dayanılarak performans adı altında ücretleri düşürülen tek meslek grubu yine aile hekimleridir.. Emekli keseneklerinin, toplandığı söylenen havuzdan emekliliğe nasıl yansıtılacağı hala belli değildir. Aile hekimlerinin emeklilikle ilgili hak kayıpları giderilmelidir.
Aile hekimlerinin uzaktan eğitimle nasıl uzman olacağının tatmin edici bir cevabı yoktur.
Adli nöbetler aile hekimlerinin işi değildir.
Aile hekimlerine danışılmadan yapılan yasal değişiklikler halkın yararına değil zararına olmaktadır. Aile hekimliği uygulaması çalışma huzuru ve barışını bozar nitelik almıştır. Unutulmamalıdır ki halkın memnuniyetinin sebebi işini seven ve özveriyle çalışan aile hekimleri ve sağlık personelidir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir