Ağı Dağı’nda ÇED Olumlu Kararına Yürütmeyi Durdurma

Ağı Dağı’nda ÇED Olumlu Kararına Yürütmeyi Durdurma
14 Ocak 2015

Çanakkale Barosu’nun, Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi hakkında verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı hakkında açtığı davada, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ağı Dağı altın ve gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme projesi hakkında verilen çed olumlu kararı hakkında açtığımız davada Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından “yürütmeyi durdurma kararı” verilmiştir.
Çanakkale ili Çan ilçesi Söğütalan Köyü mevkiinde Kuzey Biga Madencilik A. Ş. Tarafından yapılması planlanan Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi’ne dair verilen 14.08.2014 tarihli ve 3582 sayılı “ÇED Olumlu” kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile komisyonumuz tarafından Çanakkale İdare Mahkemesi’nde 2014/1146 E. no’su ile açılan davada Çanakkale İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararının hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar vermiştir.
Çanakkale İdare Mahkemesi vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararında şu hususlara değinmiştir: “Dava konusu işleme dayanak olan “Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme” projesine ilişkin ÇED Raporu ile mahkememizin 2012/718 E. sayılı dosyası ve “Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı” projesine ilişkin ÇED Raporu birlikte değerlendirildiğinde bakılan davada uyuşmazlığa konu “Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme” projesinin, ÇED Raporunda belirtildiği üzere daha önce “ÇED Olumlu” kararı verilmiş olan ” Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı” projesi esas alınarak bu projenin kapasitesinin arttırılmasına ve önceki proje kapsamında kapasite arttırımı sonrasında çıkarılan madenin zenginleştirilmesine yönelik olduğu, ancak yukarıda belirtildiği üzere dava konusu projeyle kapasitesinin arttırılması planlanan “Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı” projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararının, mahkememizin 18.03.2014 tarihli ve 2012/718 E. 2014/267 K. sayılı kararı ile iptaline karar verildiği, dolayısıyla ortada hukuki etkiler doğuran ve kapasite arttırımına konu olan “Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı” projesine ilişkin “ÇED Olumlu” kararından söz edilemeyeceği, diğer bir ifadeyle mahkememizin anılan kararı sonucunda mevcut durumda kapasitesi arttırılabilecek bir projenin bulunmadığı ve kapasite arttırımı yönünden dava konusu projeye yönelik kararın dayanaksız kaldığı anlaşıldığından “Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme” projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.08.2014 tarihli ve 3582 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, dava konusu ÇED Raporuna istinaden madencilik faaliyetlerine başlanılması ve/veya devam edilmesi durumunda çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısında telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 19.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.”
Yürütmeyi durdurma kararı almış olduğumuz bu davada emeği geçen komisyonumuz üyesi meslektaşlarımıza ve tüm Çevre Mücadelesi savunucularına teşekkür ederiz.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir