Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan 14 Mart Tıp Bayramı Açıklaması

06 Mart 2014

Çanakkale Aile Hekimleri Derneği (ÇAHEDER) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak, 14 Mart Tıp Bayramı haftasını, Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulamasının daha iyiye gidebilmesi için sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulabileceği bir hafta olarak gördükleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak, 14 Mart Tıp Bayramı haftasını, ülkemizde Aile Hekimliği Uygulamasının daha iyiye gidebilmesi için sorunlarımızın ve çözüm önerilerimizin ortaya konulabileceği bir hafta olarak görüyoruz. Bunun için 1-2 Mart 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen, AHEF-Başkanlar toplantısında çıkan sonuçları değerlendirerek,

  • 1. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda belirttiği gibi, aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir. Bu tanıma uygun olarak aile hekimlerinin vatandaşlarımıza iyi bir aile hekimliği hizmeti sunabilmeleri ve onlara daha fazla zaman ayırabilmeleri için angaryaların olmadığı bir aile hekimliği uygulaması istiyoruz. Bunun için 10 Mart 2014 tarihinden başlamak üzere AHEF’ e üye il derneklerimize bağlı aile hekimlerimize ve tüm aile hekimlerimize, hastalarına bundan sonra en az 15 dakika süre ayırmalarını öneriyoruz.
  • 2. Sağlık çalışanlarına şiddete ve mobbing uygulamalarına “HAYIR” diyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. En son Şırnak Güçlükonak’ ta aile hekimi arkadaşımıza yapılan mobbing uygulamasını kınıyoruz. Ve bu mobbing uygulamasına karşı, baskılara boyun eğmeyen Dr. Mehmet Zeki TÜRE’yi “YILIN AİLE HEKİMİ” olarak seçtiğimizi bildiririz. AHEF olarak hem doktor arkadaşımıza? YILIN AİLE HEKİMİ? ödülünü vermek hem de yapılan mobbing uygulamasını protesto ederek, basın açıklaması yapmak için 12 Mart 2014 tarihinde AHEF’e üye il derneklerimiz ile birlikte Şırnak?ta olacağımızı duyururuz.
  • 3. Aile Hekimliği Uygulamasının başladığı günden bu yana sürekli bir geriye gidişin yaşandığı gözlenmektedir. Aile Hekimleri olarak bu geri dönüşüme dikkat çekmek, aile hekimlerinin özlük haklarındaki kayıpların durdurulması ve sesimizi yetkililere duyurabilmek için, AHEF’ e üye il derneklerimize bağlı aile hekimlerimizle 14 Mart 2014 günü, sorunlarımızı anlatabilmek için, Tıp Bayramı etkinliklerine katılarak, Aile Sağlığı Merkezlerimizde, acil hastalar dışında hizmet veremeyeceğimizi deklere ederiz.
  • 4. Son çıkan torba yasa ile aile hekimlerine hastane acil servislerinde nöbet uygulamasının getirilmesinin, aile hekimliği uygulamasıyla bağdaşmadığını düşünmekteyiz. Bu yüzden hastane acillerindeki yıllık 90 milyon başvuru sorunu, aile hekimlerine hastane acillerinde nöbet yazılarak çözülemeyeceği açıktır. Zorlamayla verimli bir çalışmanın olamayacağına dikkat çekmek için, AHEF olarak aile hekimlerine yazılacak hastane acillerindeki nöbetlere, aile hekimlerinin gitmemesini önermekteyiz.
  • 5. AHEF olarak, her türlü eğitim faaliyetini desteklemekle beraber, sahada çalışan aile hekimleri için önerilen uzmanlık eğitimi sürecinin belirsizliklerle dolu olduğu ve sahada çalışan aile hekimlerinin iş güvencesini ortadan kaldıracağı görüldüğü için, sahada çalışan aile hekimlerinin kazanılmış hakları ve iş güvencesi deklere edilene kadar, AHEF’e üye il derneklerine bağlı aile hekimlerinin ve tüm aile hekimlerinin, TUS sınavına hiç başvuru yapmamasını veya TUS sınavına girmemesini öneriyoruz.
Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir