Ali Sarıbaş’tan Hamdi Bey Üniversitesi’nin Kurulmasıyla İlgili Kanun Teklifi

15 Nisan 2013

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Hamdi Bey Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kurulması yönünde kanun teklifinde bulundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Biga, Çan ve Yenice ilçelerinde Hamdi Bey Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulması için kanun teklifinde bulunmasının gerekçesini şöyle ifade etti;

Hamdi Bey Üniversitesi” ne adını veren Hamdi Bey 1886 yılında Vardar’da doğdu. İlköğrenimini Köprülü Kasabasında, orta öğrenimi Üsküp İdadesinde tamamladı. İstanbul’da Mülkiyeyi bitirdikten sonra Kosova’ya maiyet memuru olarak atandı. Dürüst, otoriter, cesur ve atılgan kişiliği ile ön plana çıkan Hamdi Bey, Balkan Savaşı patlak verdikten sonra, Biga’daki karışıklığa son vermek, müdafaa-i Hukuk Örgütünü güçlendirmek ve Gelibolu yakınlarında bulunan Fransız kuvvetleri dönemindeki Akbaş cephaneliğine baskın düzenleme görevi verildi. Hamdi Bey Biga’da kısa sürede düzeni sağladıktan sonra, cephanelik baskınını gerçekleştirir. 26-27 Ocak 1920’de 150 Vatansever arkadaşı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen silah ve cephaneyi Milli Kuvvetlere aktarma ve ulaştırma gayreti içinde iken, şehit düştü.

Hamdi Bey Üniversitesi’nin kurulması istenen Biga İlçesi, 5 Belde, 107 köyden oluşup, Çanakkale’ye 90 km uzaklıktadır. 2012 yılı adrese dayalı tespitine göre 83.594 nüfusu ile Çanakkale‘nin nüfus olarak en büyük ilçesi olup, Doğusunda Gönen, batısında Lâpseki, güneyinde Çan ilçeleri ile kuzeyinde Marmara Denizi ile çevrilidir. Biga jeopolitik öneminin yanında, ekonomik açıdan da Çanakkale ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Genellikle tarım ve hayvancılık önemli yer alırken, tarım makine ile yapılmakta olup, ileri teknoloji kullanılmaktadır. Biga, tarım ve hayvancılıkta Çanakkale genelinde üretilen toplam ürünün % 50’sini tek başına karşılamaktadır. Biga’nın ana gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olmakla birlikte, son yıllarda sanayide önemli gelişmeler yaşanmaktadır. İlçe merkezinde 3.500’ün üzerinde işletme mevcuttur. Tarıma dayalı sanayii gelişme göstermekle birlikte, Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi, Mobilya Fabrikaları, Salça Fabrikaları, Plastik Malzemeleri, Gıda Sebze Kurutma Fabrikaları, Tekstil Fabrikaları, Madencilik, Yem ve Un Fabrikaları, Süt İşletme Tesisleri, Deri İşletme tesisleri, plastik üretim ve ambalaj malzemeleri tesisleri ilçenin sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçenin eğitim ve öğretim düzeyi oldukça yüksek olup, 33 ilköğretim okulu ve 9 lise ve dengi okulunda yaklaşık 13 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca ilçede, yaklaşık 5 bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin içinde yer aldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Elektrik, Seracılık, Makine, Mobilya ve Dekorasyon, Deri Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Kooperatifçilik, Pazarlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği bölümlerinin içerisinde yer aldığı Biga Meslek Yüksek Okulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır. 1 Halk Kütüphanesi, tiyatro, konferans, sempozyum, panel gibi etkinliklere cevap verecek özellikte Kültür Sarayı ve Sinema Salonları ile öğrencilerimizin hizmetine sunulan Bilgi, Kültür ve Sanat Evi hizmet vermektedir.

Çan ise, tarihi eski çağlara kadar uzanıp, Çanakkale-Balıkesir yolu üzerindedir. Kuzeyinde Biga ve Lâpseki, doğusunda Yenice, batı ve güneyinde Çanakkale ve Bayramiç yer almaktadır. Çanakkale’ye 74 km uzaklıkta olup 2012 yılı sonu itibari ile 50.227 nüfusa sahiptir. Tarım ve hayvancılık ağırlıklı olmak üzere, seramik sanayi, linyit kömür yatakları, Çan Termik Santrali ilçenin ekonomisinde ağırlıkla yer almaktadır. Çan doğal ve jeotermal kaynakları bakımından da oldukça zengindir. Orman ve tabiat varlığı ile önemli bir konuma sahip olan Çan, Kaz Dağlarına yakınlığı ile turizm açısından da gelecek vaat etmektedir. Zengin Linyit Kömür yataklarının ve Termik santralin olması, Çan’ın sanayileşmesine hız katmakta ve büyük sanayi yatırımlarının yapılmasına açık bir konumdadır. 8.170 öğrencinin öğrenin gördüğü ilçede, biri okul öncesi olmak üzere İlçede 14 ilkokul, 7 ortaokul, 9 ortaöğretim, iki özel eğitim ve Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Ayrıca 9 bölümde 23 programda 1.300 ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir.

Yenice ise, Çanakkale’ye 100 km mesafede, Çanakkale-Balıkesir Devlet Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Kuzeydoğu ve Doğusunda Balıkesir İli Balya ve Gönen İlçeleri, Güneyde Balıkesir İli, Edremit ilçeleri, Batıda Çan İlçesi, Kuzeyde Biga İlçesi olup, 5 belde, 76 köyü bulunmaktadır. 4.850 öğrencinin öğrenim gördüğü ilçede, 19 İlköğretim okulu, 5 lise ve dengi okulu, 1 Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi, 1 ?i kamu, 3’ü özel olmak üzere Orta Öğretim öğrenci yurdu, 1’i kamu, 5’i özel olmak üzere Yüksek Öğretim Yurdu bulunmaktadır. Nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım, hayvancılık ve orman ürünlerine dayalı sanayi tesisleri gelişme göstermektedir. Tahıl, baklagiller, tütün, sebzecilik ve meyvecilik ile hayvancılık ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. 32 binin üzerinde büyükbaş, 50 binin üzerinde küçükbaş hayvanın yer aldığı ilçede mandıracılık süt fabrikaları ilçenin ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Tarımda her geçen gün makineleşmeye ağırlık verilmektedir. İlçede 3 kömür ocağı, 1 kireç ocağı ve 3 adet kurşun, çinko, bakır çıkartılan maden mevcuttur. Orman yönünden oldukça zengin olan Yenice’nin yüzölçümünün %66’sı ormanla kaplıdır.

Hamdi Bey adı ile kurulmasını istediğimiz Biga, Çan ve Yenice İlçelerimiz, orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının yanı sıra, verimli toprakların yer aldığı, tarım ve hayvancılıkta çok ciddi potansiyele sahip ilçelerdir. Demografik ve ekonomik özellikleri dikkate alınarak Biga’da Hamdi Bey Üniversitesi’nin kurulması yararlı olacaktır. Dünyanın hemen hemen her yerinde üniversitelere o ülkenin yetiştirdiği örnek ve başarılı şahsiyetlerin isimleri verilmiştir. Ülkemizde de pek çok devlet adamı ve değişik alanlarda başarı sağlamış şahsiyetlerin isimleri, üniversitelerimize verilmiştir. Ulusal Kurutuluş ve Bağımsızlık mücadelemizin unutulmaz kahramanlardan birisi olan Hamdi Bey’in bir üniversiteye adının verilmesi bir taraftan adını ölümsüzleştirilirken, diğer taraftan da tarihimize olan saygımız açısından da önem arz etmektedir.

Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı, Biga’da yeni bir üniversitenin kurulması teklif edilmiştir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir