Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından organize edilen “Arkeoloji Araştırmaları Toplantısı” 29 Mart 2010 Pazartesi günü saat 09:00’da Troia Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.