Bu Atölyede “Dünyayı Çocuklar Yaratsın”

Şebnem Göksel
18/10/2016
18 Ekim 2016

Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi atölye programları, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle başladı.
Çocukların yaratıcı aklına vurgu yapan “Dünyayı Çocuklar Yaratsın” sloganıyla yola çıkan Çocuk Kültür Evi; çocukların potansiyellerini, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini geliştirmelerine destek olmak hedefiyle 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanı ve farklı büyüklüklerdeki 9 etkinlik alanı ile çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri özgür bir ortam sunuyor.
Plastik sanatlardan yaratıcı bilişim atölyelerine, danstan müziğe, interaktif kütüphane hizmetinden yaratıcı dramaya, eğlenceli bilim uygulamalarından zekâ oyunlarına kadar geniş bir perspektifle atölyeler, seminer ve gösterimler programları hazırlayan Kültür Evi, çocuklara kendi deneyimlerini edinebilmeleri için fırsat tanımayı ve buna uygun ortamı hazırlamayı amaçlıyor.
Öğrenmeyi, bağımsızlığı, bireysel zekaya dayalı yaratıcılığı teşvik eden atölye programları, alanında uzman eğitmen ve sanatçı kadrosuyla 5-15 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veriyor. Kısa süre içerisinde 300 çocuk ve 400 atölye kaydına ulaşan Çocuk Kültür Evi Atölyeleri hakkında bilgi aktaran Çocuk Kültür Evi Koordinatörü Evren Aldoğan, “Dans programlarımız ile dans ve hareket üzerinden çocukların kendilerini ifade etmelerine aracı olurken, bedenlerini tanımaları ve aktif kullanmalarını desteklemeyi, sağlıklı ve dengeli bir beden gelişimine katkıda bulunmayı, Müzik programlarımız ile çocukların müzik alanındaki ilgi, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek olarak kendilerini müzikal dil aracılığıyla ifade etmelerinin yolunu açmayı, Drama programlarımız aracılığıyla da çocuklarda var olan potansiyeli harekete geçirerek hayal güçlerinin ve yaratma cesaretinin desteklenmesini hedeflemekteyiz. Bilişim alanındaki programlarımız çocuklarda merak duygusunu tetikleyerek bu alanlardaki becerilerinin geliştirilmesini ve çocukların bilimsel düşünme, gözlem yapma, sorgulama ve araştırma becerilerinin gelişimiyle beraber üretme ve buluş yapma motivasyonlarının pekiştirilmesini hedeflemektedir. İnteraktif kütüphane hizmetimiz ile çocuklara, okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamalarında ve hayal güçlerini geliştirmelerinde olanak sağlamayı hedefliyoruz. Bu alanda gerek elektronik gerekse yazılı medya kullanım becerilerini destekleyecek programlar, görsel‐işitsel materyaller, medyatek ve müzik kütüphanesi gibi özel alanlar ile yaratıcı okuma, yaratıcı yazarlık gibi atölye programları planlamaktayız.”

Akıl Oyunları programları ile çocukların sahip oldukları zihinsel potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, geliştirilmesi, pratik düşünme ve yeterliliklerine uygun olarak yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Aldoğan, kültür evi içerisinde yer alan Spor/Hareket Alanı ile ilgili olarak da “Çocukların gelişmeleri için en temel ihtiyaçlarından bir diğeri de hareket ihtiyacıdır. Hareket, çocuğun gelişmesi, kendi bedenini ve çevresini tanıyabilmesi, gelişmekte olan kaslarını çalıştırması, onları güçlendirmesi için gereklidir. Hareket ya da fiziksel aktivite, zihinsel gelişim için temel bir faktördür. Oluşturduğumuz sağlıklı, nitelikli spor ve hareket alanı ile çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini hedeflemekteyiz” açıklamasında bulundu.
Plastik ve Görsel Sanatlar alanındaki programları aracılığıyla da çocukların farklı malzeme ve tekniklerle tanışarak hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerine olanak sağlayacak olan Çocuk Kültür Evi; çevre/ekoloji, arkeoloji, çocuk hakları, tarih, kent vb. alanlardaki tematik atölye programları yanı sıra masal günleri, film günleri ve yazar/sanatçı buluşmaları gibi etkinlik programlarıyla da yıl boyunca çocuklara keyifli bir program sunmayı hedefliyor.
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için;
Çocuk Kültür Evi: (0286) 217 73 11
Cevat Paşa Mah. Piri Reis Cad. Bayrak Sok. No: 26/A (116 Jandarma Mevkii)

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir