Avukatlar, uyuşturucu ile mücadelede birleşti

19 Haziran 2015

Türkiye Barolar Birliği Hayat Ağacı Projesi, uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası işbirliğini geliştirecek önemli bir çalışmaya imza atarak, konuyla ilgili kilit önem taşıyan tüm bakanlıkların temsilcilerini ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan 70 kadar yetkiliyi bir araya getirdi.

Hayat Ağacı Projesi Kurumlar Arası İş Birliği Çalıştayı’nda uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratacak çalışmalar ve madde bağımlılığı ile mücadelede yapılması gerekenler, Çanakkale Barosu üyesi Av. Gül Özerden ve Av. Melis Söylemez ile diğer katılımcılar tarafından ele alındı.

Proje Başkanı Av. Sema Aksoy’un başkanlığı yürüttüğü çalıştaya, Çanakkale Barosunu temsilen Av. Gül Özerden ve Av. Melis Söylemez katıldı. Aksaray Barosu Başkanı, Samsun Barosu Başkanı ile İzmir, Mersin Barosu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcısı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı ve Halk Sağlığı Kurumu ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan temsilciler, TBMM yasama uzmanları, Başkent Üniversitesi Rektörü, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ege Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin temsilcileri ve yerel idarelerin temsilcileri, sosyal hizmet uzmanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Hayat Ağacı Projesi rehber avukatları katıldı.
Çanakkale Barosu temsilcileri projede yapmış oldukları konuşmada, “Uyuşturucuya bağlı suç terimi ile ilgili olarak EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi) tarafından dört suç çeşidi belirlenmiştir. Bunlar; “Psikofarmakolojik Suçlar (bir psikoaktif madde etkisi altında işlenen suçlar), Ekonomik Kompülsif Suçlar ( uyuşturucu bağımlılığını sürdükmek amacıyla para, mal, uyuşturucu elde etmek için işlenen suçlar), Sistemik Suçlar (yasadışı uyuşturucu pazarlarının faaliyeti kapsamında işlenen suçlar) ve Uyuşturucu Kanunu Suçları (kullanma, bulundurma,satma, ticaret, vb.) Gerçekten de Çanakkale’de bir çok yaralama ve hırsızlık suçunun faili olan Suça sürüklenen çocuklara baktığımızda; bu suçların uyuşturucu madde etkisi altında veya uyuşturucu madde temini için yapıldığına şahit oluyoruz.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının temelinde aile yapısı, çok çocuklu ailede büyüme, kötü arkadaş çevresi vb. faktörlerin olduğu aşikar. Her ne kadar TBB’nin ‘ avukatların sır tutma yükümlülüklerinden esinlenilerek, suçu ve suçluyu ifşa etme gibi bir zorunlulukları bulunmadığı’ için hedeflemiş olduğu Hayat Ağacı Projesi’nde madde bağımlısı kişilerin psikolojik ve bedenen iyileştirilmesi ayrıca topluma kazandırılması hedeflenmiş ise de bunun yanında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına neden olan faktörlerin tek tek belirlenip, kurumlar arası işbirliği ile bu etkenlerin de düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin; uyuşturucu bağımlısı olan bir ailede yetişen çocuğunun uyuşturucu madde kullanma ihtimali yüksek olduğu gibi, bu çocuğun uyuşturucu temin etmek için sağlıklı bir ailede büyümüş sınıf arkadaşına uyuşturucuyu satma ihtimali de yüksektir. Burada hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na hem de Eğitim Kurumlarına görev düşmektedir. Biz inanıyoruz ki sağlıklı toplumlar sağlıklı nesiller yetiştirir.

Uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul çağına indiği, bonzai nedeniyle her gün onlarca gencin can verdiği bir toplumda insan olarak bu duruma kayıtsız kalmak mümkün olmadığı gibi , baroların hem hukuki hem de sosyal sorumluluk görevinin olduğu inancıyla biz de Çanakkale Barosu olarak Hayat Ağacı Projesini destekliyor ve her türlü katkıyı sağlayacağımızı bildiriyoruz” dedi.

Toplantı, tüm katılımcıların temsil ettikleri kurum ve kuruluşların uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkındaki sunumlarıyla devam etti. Hayat Ağacı Projesi’nin geliştirilmesi ve daha çok kişiye ulaşması için yapılması gerekenlerin tartışıldığı toplantıda ayrıca, toplumsal farkındalık yaratılması, mevzuat iyileştirme çalışması yapılması, gençlere spor, kültür, sanat, eğitim çalışmaları ile önleme faaliyetlerinde bulunulması, Türkiye’ye uyuşturucu girişinin önlenmesi, uyuşturucu ile sokak bazında mücadele edilmesi, eğitim kurumlarına yönelik tedbirler alınması, danışma birimlerinin oluşturulması ve tedavi mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında yapılması gerekenler de ele alındı.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir