Bakanlıktan Yenice’deki Maden Şirketleri ile İlgili Soru Önergesine Yanıt

Bakanlıktan Yenice’deki Maden Şirketleri ile İlgili Soru Önergesine Yanıt
25 Temmuz 2013

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan’ın Yenice’de faaliyet gösteren maden şirketleri hakkında TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesine yanıt geldi.

Sorular ve yanıtları şöyle;

Soru 1 – 1-Bölgede faaliyet gösteren maden şirketleri su ihtiyaçlarını nereden ve nasıl karşılamaktadırlar, bölgenin ekolojik dengesi için yaşamsal önem arz eden Han Dere ve Döşeme Deresinden su temini yapılmakta mıdır, yapılıyor ise zaten kısıtlı olan derelerdeki su daha fazla azaldıkça bölgenin ekolojik dengesi nasıl korunacaktır?

Cevap 1- Çanakkale İli; Yenice ilçesi, Kalkım Beldesi, Karaaydın Köyü mevkiinde Oreks Maden Zenginleştirme Tesisi ile CVK Maden Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi bulunmaktadır.
Oreks Maden Zenginleştirme Tesisi, gerekli kullanma sularını Han Deresinden; CVK Maden Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi, gerekli kullanma sularını yer altı sularından temin etmektedir.
Oreks Maden Zenginleştirme Tesisi için 12.08.2005 tarihinde; CVK Maden Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi için 16.03.2010 tarihinde ÇED Olumlu kararı verilmiştir. ÇED süreci kapsamında Bakanlığımıza sunulan Proje Tanıtım Dosyalarında proseste kullanmış oldukları suyun temini için Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Bölge Müdürlüğünden uygun görüş almışlardır. Her iki tesisin su temini izinleri ve bölgenin su sıkıntısı nedeni ile yaşayabileceği ekolojik sorunların DSİ Bölge Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekmektedir.

Soru 2- Madencilik çalışmalarının yapıldığı anılan bölgede tarımsal ürünlerin gördüğü zararların ve kestane ağaçlarının hastalıklarının nedeni araştırılmış mıdır, araştırıldı ise sonuçları nelerdir, bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerinin kimyasal atıklarının bölgedeki su kaynaklarına ve tarım alanlarına zarar veriyor mu, zarar vermiyor ise bölgede görülen bitki örtüsündeki ve kestane ağaçlarındaki hastalıkların ve bölgedeki derelerin suyunun azalmasının nedenleri nedir??

Cevap 2- Oreks Maden Zenginleştirme Tesisi ile CVK Maden Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi proseste kullandıkları suları doğaya deşarj etmeyip geri dönüşümlü olarak proseste kullanmaktadır. Atıksu deşarjı konusunda İl Müdürlüğümüzce düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, tesiste kimyasal çözeltilerin kullanıldığı atık pasalar ise düzenli depolama tesislerinde depolanmaktadır. Bununla ilgili olarak düzenli depolama tesisi etrafındaki gözlem kuyularında düzenli olarak su analizler yapılmaktadır.
Bölgede zarar görüldüğü iddia edilen tarımsal ürünler ve kestane ağaçları ile ilgili hususlar Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanları dışında olup, konu hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan bilgi alınmasının uygun oalcağı mütalaa edilmektedir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir