Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Yarışmayla Belirlenecek

Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Yarışmayla Belirlenecek
09 Ağustos 2012

Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi’ne ilişkin Ulusal Mimari Proje Yarışması başlattı.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada yarışmanın yapılmasındaki amaç, kentsel hizmetlerin çağdaş, işlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde kültürel bir merkezin oluşturulabilmesi olarak bildirildi. Bu amaca hizmet etmek üzere belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil etmek üzere yeşil bina bağlamında bina ekolojisine ve tarihine önem veren işlevsel bir yerel yönetim ve kültür merkezi mekânlarının oluşması için “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği’ne” uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmenin de amaçlardan bir diğeri olduğu belirtildi. Bu amaca uygun olarak en ekonomik, en yenilikçi ve işlevsel çözüm, çoğulcu bir seçimle belirlenerek projenin müellifi saptanacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ulusal mimari proje yarışmasıyla ilgili düşüncelerini şöyle aktardı; “Çanakkale, 5000 yıllık bir geçmişin ayak izlerinin sürüldüğü Troia’dan, yakın geçmişte yaşanan ve Cumhuriyet’imizin temellerinin atıldığı Çanakkale Savaşlarına değin çok zengin, çok kültürlü geçmişinin soyut – somut miraslarını korumayı, bu mirasın izlerini görünür kılmayı, özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi yaşam tarzı benimsemiş çağdaş insanlarıyla özellikli bir kenttir. Kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan Barışın Kenti Çanakkale’yi yaşatan ve yöneten belediye olmayı kendine vizyon olarak belirleyen yerel yönetim, bu vizyonu katılımcılık ilkesiyle tüm kentli ile birlikte belirlemiştir. Bu kentin insanları ilişki kurmak için komşusunun etnik kökenini, dilini, dinini merak etmez, insan olmak yeterlidir. Çünkü bu kentin hemen karşı yakasında dili, dini, rengi, milliyeti farklı binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve yıllardır koyun koyuna yattığı topraklar bulunmaktadır. Bu kentin insanları geçmişten büyük dersler, büyük tarihi sorumluluklar çıkarmışlardır ve kentlerini “Barışın Kenti” olarak tanımlamışlardır. Çanakkale coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasının bileşeni turistik değerleriyle bir turizm kenti, üniversitesinin varlığıyla bir öğrenci kenti, çağdaş ve güvenli yaşam koşulları ile bir huzur kenti olarak, tüm bu kimliklerin orta noktasında bulunmaktadır. Kentin sahip olduğu soyut – somut tüm değerlerin korunması ve yaşatılması adına en öne çıkan kurum yerel yönetim ve onun anlayışıdır. Bizler bu anlayış doğrultusunda kentsel konforu, sosyal yaşam koşullarını daha da yükselterek kenti daha yaşanılır kılmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmada, hizmetlerimizi daha görünür ve verimli kılmada en büyük sorunlarımızdan biri tüm birimlerin bir arada olduğu bir hizmet binasının eksikliği idi. Sosyal ve kalkınmacı belediyecilik anlayışının atılan her adımda hissedilip, kentlinin kendisini klasik bir resmi kurum anlayışından uzakta, kaliteli-kolay-hızlı hizmet alabilmesi, sosyal-kültürel aktivitelerden aynı alanda yararlanabilmesi için tasarlanmış, çalışanların kendilerini kurumun bir parçası olduğu için ayrıcalıklı ve kent halkına hizmet ediyor olmaktan mutlu hissedecekleri bir mekan hayalimizdir. Katılımcılardan; kent kimliğine uygun, kentin kimlikli gelişimine yeni bir soluk, yeni bir anlayış, katkı getirip kente gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka görmek isteyecekleri güzellikte çalışmalar beklenmektedir. Kurumun çevre duyarlılığının da bina yapımında kullanılacak malzeme seçiminden, alternatif enerji kullanımına, iklimlendirmeye değin her yönüyle örnek olacak doğa dostu bir binada yansıtılması beklenmektedir. Çanakkale yöresinden elde edilen doğal taşların kullanımına özen gösterildiği, kentin adını aldığı seramiğin tüm önemiyle işlendiği detaylarda binamıza değer katacaktır. Yarışma sonucunda ortaya çıkacak eserin tüm kentlinin gururu, “İşte Benim Kentimin Belediyesi” diyeceği bir yapı olacağına inancımız tamdır. Yarışmaya katılacak çalışmaların seçiminin çok zor olacağını biliyor, yarışma sonunda yapımına karar verilecek eserin kentimize, kentlimize, kurumumuza yakışır, prestijli bir yapı olacağına inancımla, başarılar diliyorum.”

Ayrıntılı bilgi için tıklayın: Yarışma Şartnamesi – İhtiyaç Programı

[Kaynak: canakkaleninrehberi.com]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir