“Birleşmiş Milletlerin Yapısı Adil Değildir”

15 Aralık 2015

Çanakkale Kent Konseyi İsmetpaşa Mahalle Meclisinde düzenlenen İnsan Hakları Konulu söyleşiye konuşmacı olarak, Çanakkale İl İnsan Hakları Kurul üyesi Avukat Kaan Tonka katıldı. Tonka,toplantıda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği hakkında;”Batı medeniyeti insan haklarıyla ilgili çok sayıda çalışma ve metin ortaya koymasına rağmen, görüyoruz ki, karar vericileri bunu içselleştirememiştir. Esasen Birleşmiş Milletlerin yapısı da adil değildir. Sadece 5 ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi üyesi sıfatıyla veto hakkının olması, insan hakları belgelerinin ruhuna aykırıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 10.12.1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin oylanarak kabul edildiğini, bu münasebetle her yıl 10 Aralık haftasında etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

İnsan Haklarının, insanın, doğmakla kazandığı devredilmez, vazgeçilmez haklarının bütününü oluşturduğunu ifade eden Tonka, İnsan Hakları’nın tarihsel gelişimi hakkında da bilgiler verdi.

İnsan Hakları’nın Jellinek tarafından üç ana başlık altında değerlendirildiğini belirten Tonka, bunların Negatif Statü Hakları, Aktif Statü Hakları ve Pozitif Statü hakları olduğunu, 1982 Anayasasında Negatif Statü Haklarının, Temel Hak ve Özgürlükler başlığı altında düzenlendiğini, Aktif Statü Haklarının, Siyasi Haklar ve Ödevler başlığı altında yine Pozitif Statü Hakları’nın da Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı altında düzenlendiğini ifade etti. Bu haklar ile ilgili bilgiler veren Tonka, ayrıca dayanışma hakkı olarak da nitelenen özellikle artan çevre sorunları karşısında Çevre Hakları’nın da 4. ana başlık altında değerlendirildiğini ifade etti.

Ülkemizde Yargı reformuna ihtiyaç olduğunu belirten Tonka, Tutuklama tedbiriyle ilgili uygulamada sorunların olduğunu, ancak Tutuklama ile ilgili CMK’da yapılan üst sınır getirme uygulamasının olumlu bir gelişme olduğunu, Türk Ceza Kanunu’nda suç tipleriyle ilgili getirilen cezaların genel olarak yüksek olduğunu hakimin somut olaya göre ceza tayini sınırlarının genişletilmesi ve ceza alt sınırlarının indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Suç ve Suçlulukla mücadelede, cezaların arttırılması yoluna başvurmanın her zaman olumlu sonuç vermediğini söyleyen Tonka, bunun ancak az sayıda suç tipinde mümkün olduğunu, sosyal ve ekonomik meselelere aynı alanlarda çözüm aranabileceğini, bunların çözümlenmemesinin bir süre sonra hukuki sorun ve dramlara sebebiyet verdiğini söyledi.

İl İnsan Hakları Kurulu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yolları hakkında bilgiler veren Tonka, Mülteci ve göçmen sorunlarına ilişkin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin kayıtsız kaldığı ve bunun İnsan Haklarıyla bağdaşıp bağdaşmadığı yönündeki bir soruya’da şu cevabı verdi: “Batı medeniyeti insan haklarıyla ilgili çok sayıda çalışma ve metin ortaya koymasına rağmen, görüyoruz ki, karar vericileri bunu içselleştirememiştir. Esasen Birleşmiş Milletlerin yapısı da adil değildir. Sadece 5 ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi üyesi sıfatıyla veto hakkının olması, insan hakları belgelerinin ruhuna aykırıdır. İnsan Hakları konusunda Dünya İdeal durumda değil, ancak bu durumu kabullenmeyeceğiz, İnsan Hakları dini, dili, ırkı, milliyeti ne olursa olsun herkesin ortak değeri ve siyaset üstüdür. Biz, eşit, adil, hür bir dünya için mücadele edeceğiz” dedi.

Okullarda konulan insan hakları derslerinin başlangıç olarak, olumlu olduğunu belirten Tonka, toplumun bütün kesimlerinin insan hakları konusunda farkındalığının arttırılması gerektiğini ifade etti.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir