Bozcaada Forum’dan Yeni İmar Planına İtiraz Dilekçesi!

18 Ocak 2014

Çanakkale ili Bozcaada İlçesi 2025 yılı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın revize olmuş son haline tepki gösteren Bozcaada Forum, konuyu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne taşımaya hazırlanıyor. 8 maddeden oluşan itiraz dilekçelerinin 26 Ocak 2014 günü öncesinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerektiğini söyleyen Bozcaada Forum üyeleri; “Çanakkale ili Bozcaada İlçesi 2025 yılı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bozcaada’nın doğal, kültürel ve sosyal özelliklerini göz ardı ederek kontrolsüz yapılaşmanın ve rantın önünü açmaktadır. Çevre Düzeni Planının Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi teknik raporu ve uzman arkadaşların tespitleri doğrultusunda bir önceki plandan çokta farklı olmadığı ortaya konulmuştur. Revize olmamış halinde itiraz ettiğimiz noktaların neredeyse tamamı revize olmuş planda da yer almaktadır. Tüm bu rapor ve veriler doğrultusunda Bozcaada Forum olarak Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerimizi vereceğiz. Bozcaada’mıza sahip çıkalım!” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilecek itiraz dilekçesinde şu maddeler yer alıyor:
1. SULUBAHÇE bölgesindeki Tarım Alanlarının Günübirlik Tesis Alanı olarak değiştirilmiştir.
2. TUZBURNU bölgesindeki Tarım Alanları Rekreasyon Alanı olarak değiştirilmiştir.
3. Kentsel Gelişme Alanlarında ön görülen minimum parsel büyüklükleri ve maksimum inşaat alanları daha önceki uygulamalara göre haksızlık yaratacaktır ve ada üzerindeki yapılaşma baskısını artıracaktır.
4. Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar’da (Madde VII.6.1.3) öngörülen 250+250m2 (H=6,50m) üretim tesisleri zaten kısıtlı olan tarımsal alanları yok edecektir. Bu tesisler ancak küçük sanayi bölgesinde yer almalıdır.
5. Turizm Tesis Alanları (Madde VII.4.1.1) öngörülen minimum parsel büyüklüğü 2.500m2 çok düşük, E=0,30 çok yüksektir.
6. Günübirlik Tesis Alanları (Madde VII.4.2) olarak ayrılan alanlar, Tarımsal Alanlar aleyhine yapılaşma baskısı yaratacaktır. Bilhassa Gökçeada tarafında kalan, Dardanos kıyılarına bakan, kıyı bölgesine özel olarak tanınan pansiyon yapılması imkanı tam bir rant ayrıcalığı yaratmaktadır.
7. Plan Hükümlerinin VII.6.1.2.1. Nolu Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar kısmında Bağ Evlerine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiştir. Bu yönüyle plan, hala 1.500 m2 ve üzerindeki parsellerde bağ evi yapımına izin vermektedir. Bu not ile adadaki tüm tarım alanları inşaatlara konu olacaktır.
8. Plan Hükümlerinin VII.7. No’lu Sit Alanları kısmında, Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kurulu kararları doğrultusunda imar planları yapılabilir denmektedir. Bu olasılık adanın tarihsel zenginliğini yok edecektir.

Bozcaada Forum’un iletişim bilgileri ise şöyle:
Gmail: bozcaadaforum@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/ForumBozcaada
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bozcaada-Forum/1414010275487699
Blog: http://bozcaadaforum.blogspot.com/

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir