Çanakkale’nin Çan ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan 30 haneli Çamköy’de fay hattı yakınlarındaki tarlalarda oluşan metrelerce uzunluğundaki dev yarıkların sebebi Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyelerinin bölgede yaptıkları araştırma sonunda belli oldu.

Çan-Etili fay hattının yakınlarında bulunan Çamköy’de arıcılık yapan Sefer Sarıoğlu?nun 20 dekarlık hayvan çayırı olarak kullandığı tarlasına gübre atmak için gittiğinde toprakta boydan boya dev yarıklar oluştuğunu görmesinin ardından ortaya çıkan olaya el koyan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Zeki Tutkun, Yrd. Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner ve Öğretim Görevlisi Erdem Gündoğdu ile bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, ?Olayı haber almamızın ardından en kısa sürede Çamköy?e giderek bölgede geniş çaplı bir araştırma yaptık. Bu bölgede gözlemlenen toprak kaymasının daha önceden oluşan heyelanlara paralel ve daha büyük çaplı olması dikkat çekiyor. Burada kuvvetli bir şekilde hareket eden toprak yaklaşık 350 santimetre civarında düşey bir harekete neden olurken, oblik hareket ettiği kesimlerde de yaklaşık 250 santimetre civarında sağ yanal ötelenmeye neden olmuştur. Bölgede bulunan ağaçların köklerinin bile yerlerinden söküldüğü bu toprak hareketi karakteristik bir heyelandır. Bölgenin yakınlarında bulunan Etili Fayı ile bu toprak kaymasını ilişkilendirmek jeolojik ve yapısal açıdan doğru değildir. Tektonik harekete bağlı olarak oluşabilecek toprak kaymaları veya çatlakları yapısal bileşenleri açıdan farklı unsurlar içermektedir? dedi.

İHA