Çanakkale Barosu’ndan Kınama

25 Ocak 2013

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, 18 Ocak günü Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara karşı yapılan hukuka aykırı davranışlar hakkında açıklamada bulunarak yaşananları kınadıklarını belirtti.

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

18.1.2013 günü sabah saat 04.00 sıralarında Özel Görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul, Ankara ve İzmir de Çağdaş Hukukçular Derneği Şube Binaları ve bu derneğe üye avukatların ev ve işyerlerinde arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapılmıştır.

Hukuk devletinin en önemli özelliği, tüm bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin hukuk kurallarıyla teminat altına alınmış olmasıdır. Hukuk devletinde idare ile birlikte özellikle yargı ve kolluk makamları da bütün eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranmakla yükümlüdürler.

Bütün çağdaş hukuk sistemlerinde, savunma görevini ifa eden avukatlar için özel yargılama usul ve işlemleri öngörülmüştür. Bu durum, evrensel hukukun, yargılamanın temel unsurunu teşkil eden savunmaya ve dolayısıyla avukatlık mesleğine verdiği önemin doğal bir sonucudur.

Bu sebeple bizim ülkemizde de, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1.maddesinde belirtildiği üzere “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder”.

Yine aynı Kanunun, 58.maddesinde “Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve Baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz”.

Bu hükümlere paralel olarak 5271 Sayılı CMK.nın 130.maddesi de Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur.” hükümlerini içermektedir.

Bu açık hukuk kurallarına rağmen, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, sözü edilen gözaltı ve aramalarda ilgili Barolara haber verilmediği ve Cumhuriyet Savcısı’nın yapılan aramalara sonradan katıldığı belirtilmektedir. Bu durumun, hukukun temel ilkelerine açıkça aykırı olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini belirtmek isteriz.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı çıkarılan meslektaşlarımızın bir takım basın yayın organlarında peşinen suçlu gibi gösterilmesi, Ceza Hukukunun temel ilkelerinden olan‘masumiyet karinesi’ nin ve ‘soruşturmanın gizliliği’ prensibinin ihlali anlamına gelmektedir. İşlenen her suçun cezasız kalmaması kamu düzeninin tesisi için elzem olmakla birlikte, hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan bir kimsenin özellikle de kutsal olan savunma hakkının temsilcilerinin peşinen suçlu gibi gösterilmesi, biz avukatların asla razı olamayacağı bir tutumdur. Esasen sergilenen bu hukuka aykırı tutum ve davranışlar yürütülen soruşturmaya da gölge düşürmektedir.

Bu vesile ile yargı makamlarının soruşturma ve kovuşturma evrelerinde mevcut hukuk kurallarına titizlikle riayet etmelerinin bir zorunluluk olduğunu ve savunmanın temsilcileri olan avukatların yargılanmalarına ilişkin yeni hukuki düzenlemeler yapılması zorunluluğunu hatırlatarak, Meslektaşlarımıza karşı yapılan hukuka aykırı davranışları kınadığımızı Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

18 Ocak’ta ayrıca aralarında Çanakkale Barosu’nun da bulunduğu Ege ve Marmara Bölge Baroları ortak bir basın açıklaması yaparak açıklamada şu sözlere yer vermişlerdi;

18.Ocak.2013 sabahı Dernek binaları ve Avukatların evlerine yapılan baskınlarda kapılar kırılmış, Kanunun Açık hükmüne rağmen Baro temsilcileri gelmeden arama işlemine başlanmıştır. Bizler Ege ve Marmara Baroları olarak savunma mesleğine yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, savunmayı savunmak için kararlılığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

18.Ocak.2013 sabahı TMK 10.Md.ile özel görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul ve Ankara’da Çağdaş Hukukçular Derneği Şube Binaları ve ÇHD Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD Genel Merkez Yöneticisi Av. Oya Aslan, İstanbul Şube Başkanı Av. Taylan Tanay ve İstanbul Şubesi yöneticileri Av. Güçlü Sevimli, Av. Güray Dağ, Av. Gülvin Aydın ile önceki Şube Başkanlarından Av. Serhan Arıkanoğlu ve Efkan Bolaç, Ankara Şube yöneticisi Av. Betül Vangölü Kozağaçlı ve ile ÇHD üyeleri Av. Özgür Yılmaz, Av. Ebru Timtik, Av. Barkın Timtik, Av. Naciye Demir, Av. Günay Dağ ve Av. Şükriye Erden’in ev ve bürolarında sabah 04.00’ten itibaren arama ve gözaltı işlemleri başlamıştır.

Dernek binaları ve Avukatların evlerine yapılan baskınlarda kapılar kırılmış, Kanunun Açık hükmüne rağmen Baro temsilcileri gelmeden arama işlemine başlanmıştır.

Bu arada bazı basın yayın organlarına meslektaşlarımız terör örgütü üyesi olarak lanse edilmiş ve bu yönlü yayınlar yapılmıştır.

Çağdaş Hukukçular Derneği 1974 yılında kurulan ve ” Hukukun, insanlığın binlerce yıllık tarihsel kazanımlar ışığında geliştirilmesi, insanın özgürleşmesi ve demokratiklik temeline dayalı, toplum bilinci ile güvence altına alınmış bir hukuk sisteminin kurulması, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklara ve insanlık onuruna yönelik her türlü saldırının önlenmesi için çalışma yapmak” amacıyla kurulmuş bir hukukçu örgütüdür.

Haklarında arama, yakalama işlemi yapılan meslektaşlarımız ise bu amaçla etkin çalışma yapmaları ile bilinen ve toplumsal davalarda savunma görevini üstlenmiş, bu özellikleri ile hukukçu çevrelerin yakından tanıdığı kişilerdir.

Bu operasyon, öncesinde yaşanan olay ve gelişmeler göstermektedir ki, meslektaşlarımızın yukarıda belirttiğimiz özellik ve faaliyetlerinin siyasi iktidarda yarattığı rahatsızlığın ürünüdür.

Son dönemde mesleki faaliyetini ifa edişi sebebiyle çok sayıda meslektaşımız olağanüstü soruşturma ve kovuşturmanın hedefi haline gelmiştir.

Nitekim bu olay savunma mesleğine saldırı ve tahammülsüzlüğün zirveye çıktığı noktadır.

Bizler  Marmara ve Ege Baroları olarak savunma mesleğine yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, savunmayı savunmak için kararlılığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla. 18.01.2013

 
Çanakkale Barosu Başkanı
Av.Bülent ŞARLAN

İzmir Barosu Başkanı
Av.Sema PEKDAŞ

Aydın Barosu Başkanı
Av.Sümer Germen

Balıkesir Barosu Başkanı
Av.Yaşar MEYVACI

Bursa Barosu Başkanı
Av.Ekrem DEMİRÖZ

Denizli Barosu Başkanı
Av.Müjdat İLHAN

İstanbul Barosu Başkanı
Av.Doç.Dr.Ümit KOCASAKAL

Kocaeli Barosu Başkanı
Av.Tamer SOLAKOĞLU

Muğla Barosu Başkanı
Av.Mustafa İlker GÜRKAN

Yalova Barosu Başkanı
Av. Cevdet BEKLER

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir