Çanakkale Belediyesi Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor

05 Eylül 2012

Çanakkale Belediyesi tarafından karşılıksız verilecek olan öğrenim yardımı için başvuruda bulunacak olanlardan istenilen kriterler açıklandı. Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çanakkale Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin f bendinde belirtilen “Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine ailesi Çanakkale’de ikamet etmek kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır.” ifadesine bağlı olarak;

“1. DERECE İHTİYAÇ SAHİPLERİ”
Çanakkale Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden,
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve gelir belgeleyemeyen,
Farklı bir kurum veya kuruluştan eğitim – öğrenim yardımı adı altında herhangi bir nakdi yardım almayan,
Kendisinin ve ailesinin üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul ve motorlu aracı bulunmayan ( ev, araba, arsa. vb),

“2. DERECE İHTİYAÇ SAHİPLERİ”
2.1 Çanakkale Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden,
2.2 Ailenin toplam gelirinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına bölümünde fert başına düşen miktar asgari ücretin altında kalan,

Farklı bir kurum veya kuruluştan eğitim – öğrenim yardımı adı altında herhangi bir nakdi yardım almayan,
İçerisinde ailesi ikamet etmesi şartıyla en fazla 1(bir) adet meskene ve/veya ailesi tarla vasfındaki 1 ( bir ) adet taşınmaza sahip olan öğrenciler yararlanabilir.

“MEVCUT ÖĞRENCİLER”
Mevcut yardım alan yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim yardımlarının devam edebilmesi için;

3.1 Öğrencilerin öğrenim gördüğü okulların belirlemiş bulunduğu geçer not ortalaması veya üzerindeki puanlarını yılsonunda okullarından aldıkları transkriptler ile kuruma belgelemeleri gerekmektedir. Her öğrenci bu belgeyi mezun olduğu yılı takip eden yeni başvuru döneminden önce kuruma ibraz edeceğine dair belge üzerinde beyan vermekle yükümlüdür. İbraz edememesi halinde başarı görülemeyeceğinden yardımına son verilir.

3.2 2011-2012 Eğitim Öğretim döneminden öğrenim yardımına devam edecek olan öğrencilerin bir sonraki dönem başvurularına kadar bir üst sınıftan ders alabileceklerini belgelemeleri yeterlidir. Bir sonraki başvuru döneminde okulun not ortalama hesabına göre başarı durumları değerlendirilecektir.

3.3 Mevcut öğrencilerin geçmiş dönem yapılan araştırmada bildirimde bulundukları ailevi mali ve mülki durumlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliği kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. Taşıması gereken kriterlerin üzerinde mali ve mülki durumundaki değişikliği bildirmemesi ve değişikliğin kurumca tespit edilmesi halinde yardımına son verilerek ödenen yardım inceleme sonucuna göre geri alınır.

3.4 Öğrenci transkriptini getirdiğinde başarı ortalaması 3,5 ve üzerinde ise yardım aldığı döneme ait bir kereye mahsus olmak üzere öğrenciye 3 aylık yardım karşılığı ödeme ayrıca yapılır.

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
4.1 -Bir ( 1 ) adet vesikalık fotoğraf
4.2 -İkametgâh
4.3 -Matbu Başvuru Dilekçesi (Kurumdan temin edilebilir)
4.4 -Matbu Form (Kurumdan temin edilebilir) ( Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Tapu Sicil Müdürlüğüne, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfına, Belediye Emlak ve
Çevre Temizlik Şefliğine onaylatılacaktır.)
4.5 – Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4.6 – Öğrenim Belgesi
4.7 – Ailede çalışan bireylere ait SGK’dan Maaş Bordosu
4.8 – Tahkikat Formu ( Kurum tarafından yerinde inceleme yapılacaktır. )
!!! Tüm belgelerin asıllarının getirilmesi
gerekmektedir. )

5. BAŞVURU TARİHLERİ: 6-21 Eylül 2012

6. YARDIM MİKTARI VE SÜRESİ:
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında;
6.1 100 yükseköğretim öğrencisine 9 ay boyunca 200 TL ( Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden yapılacaktır. ),

6.2 Önceki yıldan başarısını belgeleyerek öğrenim yardımı almaya devam edecek ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca 60 TL verilecek, ortaöğretim öğrencilerinden yeni başvuru alınmayacaktır.

7. BAŞVURU:
Çanakkale Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal İşler Birimi
Atatürk Caddesi No:39 Çanakkale (MERKEZ BİNA)

Bilgi için:
1- Çanakkale Belediyesi Resmi Web Sitesi
www.canakkale.bel.tr

2- Çanakkale Belediyesi Çağrı Merkezi
444 17 17
!!! Yükseköğretim öğrencilerinin Öğrenim Yardımları Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak olup bu kurumdan kredi veya burs alan öğrenciler bu destek programından yararlanamayacaktır.
!!! Başvuru için gerekli belgelerin 3. ve 4. maddelerinde bulunan formları web sitemizden indirerek veya kurumdan temin ederek belgelerin tümü tamamlanmış şekliyle teslim ediniz…

[Kaynak: canakkale.bel.tr]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir