Çanakkale Belediyesi’nde Taşeron İşçilerin Sendikalaşma Süreci

Çanakkale Belediyesi’nde Taşeron İşçilerin Sendikalaşma Süreci
07 Ocak 2015

Çanakkale Belediyesi, İzmir ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin ardından, taşeron işçilerin sendikal haklara sahip olması için Genel-İş Sendikası ile birlikte ilk adımı attı. Yapılan görüşmeler neticesinde taşeron işçilerin yeni dönemde pek çok haktan yararlanması öngörülüyor.

Yasal düzenlemeler nedeniyle ülke genelinde artan taşeron işçilerin sendikal haklara kavuşması için Çanakkale Belediyesi gerekli çalışmalarını tamamladı. DİSK Genel-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Erdinç Uslan’ın da katıldığı basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sözlerine yasal düzenlemelerin getirdiği sıkıntılardan söz ederek başladı. Gökhan, “Yerel yönetimlerde en büyük sıkıntılardan bir tanesi; istihdam konusunda hem sürekli kadromuz hem geçici işçi kadromuz olmasına rağmen, personel işçi istihdamında yeteri kadar bu kadroları kullanamıyoruz, çünkü yasal sıkıntılar var. Hâlbuki biz yerel yönetimlerde daha ziyade kendi yöremizin insanlarını istihdam ettirmek istiyoruz. Yöreyi bilen, kenti bilen emekçilerle çalışmak istiyoruz ama maalesef bu şansı yakalayamıyoruz. Çeşitli kısıtları var. Bu noktada kadromuz olmasına rağmen işçi istihdamında istemesek de taşeron işçi sistemini kullanmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Yeni İhalede Şartlar İyileştirildi
Başkan Gökhan, “Çanakkale Belediyesinde de yasal norm kadrolarımızın dışında 304 adet taşeron firmalardan hizmet alımı şeklinde istihdam ettiğimiz personel var. Bu noktada diğer kadrolu işçilerimizin haklarının önemli bir bölümünden bu işçilerimiz yararlanamamakta ve sendikal haklarına kavuşamamaktalar. Bu da sıkıntı yaratıyor. Hem iş güvencesi açısından hem de kendi özlük hakları itibariyle diğer kadrolu işçilerden çok daha aşağıda hak elde etmiş oluyorlar. Biz burada DİSK Genel İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Erdinç Uslan ile beraber birkaç yıldır bu konuya kafa yoruyoruz. Sonra bir yasal düzenleme çıktı; taşeron işçi sağlayan firmalarla üç yıllık sözleşme yapabilme şansı elde ettik. Bunun avantajı ne? İki yılı geçkin bir süre çalışacağı için işçiler, kıdem tazminatı hakkı elde ediyorlar. Bundan önce bir yıllık olduğu için sözleşmeler bu hakkı elde edemiyorlardı. Onun için bu önemli bir konu. Bu çalışma süresi sonunda kıdem tazminatı hakkı elde edecekler. İzin hakları yoktu, bu hakkı elde etmiş olacaklar.
Bunu nasıl yapıyoruz? Artık yeni taşeron ihalesinde bu şartları koyduk. Bizim sendikalı işçilerimizin asgari, temel unsurlarından bu taşeron işçilerin de faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için izin hakları doğmuş olacak. Yıllık iki kere ikramiye hakları oldu. Fazla mesai ücreti alamıyorlardı, onu da şartnameye koyduk. Giyim yardımı şartlarını da koyarak ihaleye çıktık. Dolayısıyla bizim sendikayla yaptığımız toplu sözleşmede kadrolu personelimizin elde ettiği temel hakların bir bölümünü bu taşeron ihalesinde ön şart olarak koyduk. Ve taşeronda çalışan işçilerin de sendikaya üye olabilmesini sağladık. İsterlerse sendikaya üye olabilecekler. Sendika onlar için toplu sözleşme yapamayacak ama burada normal sendikali işçilerle bir arada işçi haklarıyla ilgili katkıda bulunabilecekler. Belki üç yıl sonraki yeni ihalede yeni şartlar ortaya konabilecek. Sendika onların haklarını arama noktasında olacak. Burada bir zorlama yok. Kendi arzularıyla müracaat edecekler. Diğer işçilerle aynı sendikal ortamda olmaları yararına olacak diye düşünüyoruz”
dedi.

Başkan Gökhan, ülke genelinde taşeron işçiliğin tamamen kaldırılması gerektiği yönündeki görüşünü yinelerken, sözlerini “Taşeron işçilerimiz de belediye için Çanakkale halkı için çalışıyorlar, onların da hakkıdır böyle bir iyileştirme almak. Onun için hayırlı olsun diyorum. Temennimiz taşeron işçiliğin tamamen kaldırılması ve yerel yönetimlerin kendi norm kadrolarındaki boşluklara rahatlıkla işçi alabilmeleridir, doğrusu da budur. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde iş güvenliğinin, iş sağlığının olduğu, özgürce örgütlenme hakkının olduğu, çalışanların komik asgari ücrete muhtaç kalmamaları dileğiyle 2015’e böyle bir güzellikle girmek istedik. Bu anlamda DİSK Genel-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Erdinç Uslan’a da teşekkür ediyorum” diyerek noktaladı.

DİSK Genel-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Erdinç Uslan da yapmış olduğu konuşmada, Çanakkale Belediyesi’nin İzmir ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin ardından bu konuda adım atan ilk belediye olduğunu belirterek, işçi haklarının korunması noktasında büyük çaba gösteren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a teşekkürlerini iletti.

[canakkale.bel.tr]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir