Çanakkale Belediyesi’nin Yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hakkında Bilgi Verildi

17 Ocak 2013

Çanakkale Belediyesince 2005 yılından bu yana yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çanakkale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“Kentsel Dönüşüm yeni bir kavram olmayıp 03.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Kanununun “Kentsel Dönüşüm ve gelişim alanı” başlıklı 73. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye istinaden Belediyemiz “Kentsel Sit Alanı” içinde yer alan 1538 parseli kapsayan 57 hektarlık, Sarıçay ve Cumhuriyet Meydanı arasında kalan bölge ile ilgili 05.01.2007 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararı ve 12.10.2006 tarih ve 2382 sayılı Koruma Kurulu Kararı ile “Kentsel Yenileme Alanı” olarak bu bölgeyi ilan etmiş ve bu bölgede yer alan yapıların iyileştirmesi ve metruk durumdakilerin mal sahipleri eliyle yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Yapı sahiplerinin yenileme ve dönüşümünü yapamadığı yapılar da anlaşma yolu ile satın alınarak röleve ve restorasyonları yapılmış ya da yapılmaları sağlanmıştır. Görüldüğü gibi Çanakkale Belediyesi Kentsel Dönüşümün gerçek anlamda uygulamasına daha bu konuda ilgili Kanun ve Yönetmelikler bu günkü anlamda çıkmadan Belediye Kanunun ve İlgili Yönetmeliklerin verdiği yetkiyle başlamıştır.

Yine “Afet Riski Altındaki Konutların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikleri” çıkmadan önce kentimiz içinde yer alan Küçük Sanayi Alanları da 04.06.2010 tarih ve 130 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile plan değişiklikleri yapılarak bu alanlarda bir dönüşüm çalışmasına başlanmıştır. Bu amaçla 03.01.2008 tarihinde TOKİ ile Belediyemiz arasında bir protokol imzalanmış ve belli bir noktaya gelinmiş, fakat yapılan halkın katılımı toplantısında kentlinin dönüşümün TOKİ eliyle sağlanmasını çoğunluk olarak uygun bulmaması nedeniyle çalışmanı TOKİ ile ilgili kısmına devam edilmemiş ve bu bölgede ki dönüşüm için Belediyemize ait parselden başlanarak bir ivme kazandırılması için Belediyemiz parseli gerek fonksiyonu gerekse zemin iyileştirilerek güvenli bir sistemle yapılarak örnek teşkil edecek şekilde dönüşüm çalışmasının uygulamasına geçilmiştir.

Belediyemizin Kentsel Dönüşüm ile ilgili yaptığı çalışmalar bununla da sınırlı değildir. Kentsel Dönüşümün Amacı “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve norm standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme” çalışmaları yapılmasıdır. Yani Kentsel Dönüşüm için birçok kesimin anladığı ya da söylemlerinde kullandığı gibi çalışmanın TOKİ tarafından yürütülmesi gerekmemektedir. Amacı dikkate alınarak çalışmanın yani dönüşümün yerel yönetim ve mülkiyet sahiplerince de yapılacağı görülmektedir. Bu anlamda Belediyemiz güvenli fen ve sanat normlarına uygun konutların oluşabilmesinin ancak 1. Derece Deprem Bölgesi olan kentimizde zemin yapısında tam olarak bilinmesi ile mümkün olacağını dikkate alarak 1978 yılında İller bankasınca yapılmış olan “Zemin Etüt Raporlarının” günümüz teknolojisiyle ve Çanakkale 18 Mart Üniversitemizin uzmanlığında revize edilmesi için çalışma başlatmış ve kent merkezinin ve mücavir alanımız Karacaören’ in Zemin Etüt Raporları Üniversitemiz uzmanlığıyla yapılmış ve 07/09/2012 tarih ve 168 sayılı Meclis Kararımız ile de kamuoyuyla paylaşılmış ve uygulamaya başlanmıştır.

Zemin Etüt Raporlarıyla beraber kentimizdeki I. Derece riskli alanlar olan Barbaros Mahallesi ve Sarıçay yatağı çevresinde, İsmetpaşa ve Cevatpaşa Mahalleleri İmar Planları da revize edilmiş ve eski yapı stoğunun depreme dayanıklı, zemin iyileştirmesi yapılmış, güvenli ve estetik konut alanlarıyla yenilenmesi için Belediye onayı ve mülkiyet sahipleri eliyle yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma hızla devam etmekte ve Karacaören mücavir alanı içinde ayrılmış olan ve yeni bir anlayışla planlanan Kentsel gelişme alanlarında bırakılan rezerv konut alanlarıyla da desteklenmektedir.

Ayrıca yine sit alanımız içinde Fevzipaşa Mahallesi Özel Proje Alanı olarak belirlenen Talimhane, kuyu, Dizdar Sokaklar civarında, 54 Evler ve İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutların bulunduğu alanda da Dönüşüm Projesine altlık oluşturacak imar planı revizyonu çalışmaları Meclise sunulacak şekilde tamamlanmıştır.

Fevzipaşa Mahallesi’nin dönüşümü çok daha özel bir konu olduğunda bu alandaki çalışma ile ilgili de sayın Valimiz Güngör Azim Tuna da 2012 yılı kasım ayında yapılan sunumla bilgilendirilmiş, kendisinin de talimatı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile ortak çalışma konusunda bilgilerin oluşturulmasına başlanmıştır. Özel proje Alanında Dönüşüm projesinin TOKİ tarafından Organize Sanayi Alanımızın ve Otobüs Terminalimizin bulunduğu bölgede yapılması planlanan “428 Adet Fakir Konutu Projesi” ile paralellik göstermesi yönünde Sayın Valimizin de onayı alınmıştır.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir