Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Nil Hıdır Oldu

13 Ekim 2012

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında 81 ilde oluşturulan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevine Çanakkale için atanan isim Mehmet Nil Hıdır oldu.

81 ilde oluşturulan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, bakanlığa bağlı hastanelerin tek çatı altında yönetilmesini sağlayacak. Birleşmeyle birlikte sınırlı sayıdaki sağlık personelinin tek elden yönetilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve sağlık giderlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Genel Sekreterin Görevleri:
a) Birliği belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetmek.
b) Birliğin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini değerlendirmek, işleyiş ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak.
c) Birlik bünyesindeki sağlık kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu amaçla kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel hareketlerini gerçekleştirmek.
ç) Hastaneler arası koordinasyon ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
d) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak.
e) Birlik ile ilgili istatistikî bilgilerin takibini sağlamak, birliğin mali tablolarını birleştirmek ve alınabilecek önlemler hakkında Kuruma önerilerde bulunmak.
f) Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.
g) İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
ğ) Birlik ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

Mehmet Nil Hıdır Kimdir
1 Ağustos 1956’da Karaman’da doğdu. Babasının adı Yahya, annesinin adı Perihan’dır. Tıp Doktoru; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Londra’da “Accident and Emergency Course” eğitimi gördü. Talebe Federasyonu İzmir Şube Başkanlığı yaptı. Van Çatak’ta Sağlık Ocağı’nda doktor olarak göreve başladı. Van Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürü, Van Sağlık Müdür Yardımcısı ve Vekili, Konya 5. Sağlık Ocağı Tabibi, Konya Sağlık Müdür Yardımcısı, Fethiye Hudut Sahilleri Tabibi, Marmaris Devlet Hastanesi Acil Hekimi, SSK İşyeri Tabibi ve Serbest Hekim olarak çalıştı. Orta düzeyde İngilizce bilen Hıdır, evli ve 4 çocuk babasıdır. Mehmet Nil Hıdır, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Milletvekilliği yaptı. Hıdır, Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri olarak atandı.

[Medya Hedef & Ç!]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir