Çanakkale Karabiga Belediyesi’nden Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı

28 Kasım 2008

Çanakkale Karabiga Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alım ilanı yayınladı.

ÇANAKKALE KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurum Kanununun 48. maddesinin; (A) fıkrasının şartlar ile Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 , 14 ve 15 nci maddeleri gereği Zabıta Memuru vee Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrosuna ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrosuna alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

DERECESİ UNVANI ADET CİNSİYET TAHSİLİ

11 Zabıta Memuru 1 E-K Lise ve Üstü Okul Mezunu

11 İtfaiye Eri 2 E Lise ve Dengi Okul Mezunu

11 İtfaiye Eri 2 E 4 Yıllık Üniversite veya Dengi Okul

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların Zabıta Memurluğu için 25, İtfaiye Erliği İçin 30 yaşım doldurmamış olmak

3. Tartılım ve ölçülme aç kartıma, soyumık ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli yada Muaf olmak

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak-(Agır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

9. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden KPSSP3 türünde en az 65 puan ve üzeri almış olmak.

10. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak bos kadroların 3 katı oranımla aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adayların listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır Sınava giriş belgeleri 17 ARALIK 2008 SALI günü Yazı İsteri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE SEKLİ:

Başvurular 15/12/2008 Pazartesi günü mesai bitimine kader Karabiga Belediye Başkanlığı Yazı isleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir Karabiga Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde töfcenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC- Kimlik Nosu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM’den onaylı sureti.

5.Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1(Bir) ay içinde alınmış)

6.Sağlık raporu.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Karabiga Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 30/ 12/2008 SALI günü saat 10.00 da yapılacaktır.

SINAV KONUSU(MÜLAKAT )

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar yedek üye belirlenecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLANEN DUYRULUR

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir