Çanakkale Savaşları Sanat Müzesi Projesi Destek Bekliyor

04 Mart 2011

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Demircan, fakülte olarak başlattıkları ?Çanakkale Savaşları Sanat Müzesi? projesine destek verilmesini istedi.

Prof. Dr. Osman Demircan, Çanakkale zaferine kültür ve sanat aracığı ile de sahip çıkılması gereğini savaştan sonra ilk kez Darülfünun müderrislerinden İsmail Hakkı Bey?in dile getirdiğini belirterek, ?İsmail Hakkı Bey o zamanlar ?Çanakkale Müdafaası yapılmış ve kazanılmıştır. Lakin vazife yalnız askerler ve kumandanlar için bitmiştir. Bizim için bitmemiş hatta başlamamıştır bile! Herkes bilsin ki, burada kanlarını akıtanlar hep bu tarih, bu namus ve fazilet için öldüler. Onların kan borcunu ödemek lazımdır. Şairler destanlarını yazsınlar, ressamlar levhalarını çizsinler, heykeltıraşlar abidelerini ortaya koysunlar, muharrirler hikayelerini yazsınlar? demiştir. Bu bağlamda adını Çanakkale Deniz Zaferimizin tarihinden alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi?nin 2000 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi de geçtiğimiz yıllarda ?Çanakkale Savaşları Sanat Müzesi?nin oluşturulması için proje oluşturmuştu. Bu konuda da çalışmalar 2009 yılında başlatıldı. Projeye göre müzeyi oluşturacak sanat eserleri 2015 yılına kadar her yıl planlanan yarışmalar ve çalıştaylarla temin edilecek. Bu kapsamda 2009 yılında ulusal bir resim yarışması düzenlendi. Çanakkale Deniz Müzesi Muavenet-i Milliye Sergi Salonunda 40 eser sergilendi ve 6 esere ödül verildi. 2010 yılında düzenlenen Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Resim ve Gravür Yarışması ise henüz sonuçlanmadı. Burada ödül alacak eserler Çanakkale Savaşları Sanat Müzesi için ayrılacak. 2015 yılında Çanakkale Savaşlarının 100. yılına gelindiğinde elimizde Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları ile ilgili seçilmiş 100 kadar sanat eseri olacak ve beklenen destek bulunabilirse Çanakkale Savaşlarının 100. yılında bu eserlerle ?Çanakkale Savaşları Sanat Müzesi? kurulabilecek. Yarışma duyurularımızda belirttiğimiz gibi Çanakkale Savaşları nesilden nesile aktarılarak hatırlatılması gereken bir vatan savunmasıdır. Çanakkale cephesinden sağ kalanlar Milli Mücadele?yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti?ni Anadolu toprakları üzerinde kurdular. Düşüncemize göre ?Çanakkale Savaşları Sanat Müzesi? oluşturmak, kanlı savaş sahneleriyle savaşı hatırlatmak ve övmek değildir. Amacımız İsmail Hakkı Bey?in dediği gibi ?İrade, akıl, buluş, yurtseverlik, milli duruş, bilinç, sebat, kararlılık, inanç, benlik, gerçek kahramanlık, insanlık ve karakter sergisi ile bir milletin dirilişinin, uyanışının? tarihe sadık ve estetik beğenisi yüksek sanatçılar tarafından sanat nesnesi olarak ifade edilmesidir. Bu düşünceler doğrultusunda planlanan Çanakkale Savaşları sanat yarışmaları toplumsal-tarihsel-kültürel bir görevin sanatsal gerçeğe dönüştürülmesi çabasıdır. Söz konusu tanım doğrultusunda yarışmalardan ve çalıştaylardan elde edilecek seçkin yapıtların kazanımlarıyla Çanakkale savaşlarının 100. yılı olan 2015?te ?Çanakkale Savaşları Sanat Müzesi? faaliyete geçirilerek ulusal ve uluslararası kamuoyuna ve sanatseverlere sunulmuş olacaktır. Bu konuda bize de görev düşüyor diyebilen kişi ve kuruluşlardan ?Çanakkale Savaşları Sanat Müzesi? oluşumuna destek bekliyoruz? dedi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir