Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Çanakkale Tabip Odası’nın ‘İnsancıl Sağlık’ Programı Tanıtıldı

Çanakkale Tabip Odası’nın 2014 yılı Kasım ayı ile 2016 yılı Nisan ayı tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı ‘İnsancıl Sağlık’ programının tanıtımı için bugün bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Programın amacının ” sağlık çalışanlarının ve halkın bütüncül sağlık tanımını kavramalarını ve kışkırtılmış sağlık hizmetlerinin anlaşılmasını ve azaltılmasını sağlamak, acil servislerdeki tıkanıklığı gidermek, sağlıkta şiddet olayların en aza indirmek, sağlık çalışanlarının kuralsız ve esnek çalıştırılmalarına ve emeklerinin değersizleştirilmesine karşı çıkmak, gereksiz sağlık harcamalarının azaltılarak insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti düzeyine ulaşmalarını sağlayacak bir ortamın oluşmasına katkı sunmak” olduğu belirtildi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle;

HALKIMIZA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA, SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE, POLİTİKA YAPICILARA SESLENİYORUZ…

Sağlık, bireylerin ve toplumun en değerli hazinesidir. Bilindiği üzere, bireylerin ve toplumun sağlıksız olması, mutlu bir yaşantının önündeki en önemli engeldir. Sadece basit bir ağrınız olduğunda, hiçbir şeyi keyifle yapamadığınızı düşünürseniz, söylemek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

“Bütüncül Sağlık” Tanımı;
Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının varlık nedeni, bireylerin, toplumun sağlıklı, mutlu ve dolayısı ile üretken yaşam sürebilmelerinin sağlanmasıdır. Çanakkale Tabip Odası olarak bizler; hiçbir zaman sağlığı hastalıklar üzerinden düşünmedik, düşünmüyoruz da. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı bizim asıl çıkış noktamızdır. Bu tanıma göre sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halidir. Ancak bu iyilik halinin sağlanabildiği bir dünyada, insanların sağlıklı, mutlu bir ortamda yaşayabilmeleri mümkündür. Çanakkale Tabip Odası hekimleri böyle bir dünyanın var olabileceğine inanarak mesleklerini uygulamaya çalışmaktadır. Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kendilerine hedef olarak Dünya Sağlık Örgütünün tanımını aldıklarına inanıyoruz.

Hastalar Müşteri, Hastaneler İşletme:
Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı ile yaygınlaşan, ne yazık ki toplumun geneli tarafından kutsanan hâkim görüşe göre; hedef Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımına ulaşmak değil, hastalıkların toplum içinde, hastanelerde pazarlanması ve bu durumdan yani hastalıktan, tedavilerinden kâr elde etmektir. Bu hedefin savunucuları sağlığın, hastalıkların tanınması ile başlayacağını iddia etmektedir. Böylece hastalığı tanıtılan ve hastalıktan korkutulan toplum içinde, piyasa kurallarınca talep arttırılacak, hastaneler ve diğer sağlık kurumları bu talebi karşılamaya kodlanmış, kâr peşinde koşan sıradan işletmeler haline dönecektir.
Sadece insanlara yardım etmek güdüsü ile başlayan hekimlik mesleği ve sağlık hizmeti, artık satın alınabilecek sıradan bir maldan başka bir şey değildir. Bu koşullar altında müşterileşen toplum, işçileşen hekim ve sağlık personeli tarafından, işletmeci elite dönüşen idareciler yönetiminde üretilen sağlık hizmetlerini satın almaktadır. Bu durum hem toplumun, hem de sağlık çalışanlarının günlük yaşantısını etkilemektedir. Toplum, kendilerine yardım etmek ve hizmet vermek için kurulan kurumlar işletmeye, meslekler tezgâhtarlığa dönüşünce, bu kurumlara yardım almak için değil sağlığını satın almak için başvurmaktadır. Artık, kutsal görülen mesleğin ve sağlık hizmetinin tüm dokusu değişmiştir.

Kışkırtılmış Sağlık Talebi:
İşletme haline dönüştürülen, sağlık kurumları talebi arttırmak için her yola başvurmakta; insanlar, gerekli olup olmadığına bakılmaksızın sürekli olarak sağlık hizmeti almak için kışkırtılmaktadır. İnsanlar yaşantılarının bir parçası olan normal durumlar karşısında dahi, hasta olduklarına ikna edilmekte ya da evlerinin yanındaki aile sağlığı merkezine başvurarak çözebilecekleri sorunlar için bile ileri tedavi merkezlerine başvurmaya yönlendirilebilmektedirler.
Sonuç olarak; bir üniversite hastanesinde görev yapan bir profesör hekim, o gün baktığı yirmi hastanın on sekizinin gribal enfeksiyon nedeniyle kendisine geldiğini ve birinci basamak sağlık merkezinde tanı-tedavi alabilecek gereksiz bir yoğunlukla uğraştığını; kapıda bekleyen hastaların çok uzun süre bekletildiklerinden şikayetçi olduklarını; günde yüzden fazla hasta bakmak zorunda kalan bir doktorun gereksiz tetkik istemek zorunda kaldığını; hekiminin yetmiş beşinci hastası olan kişinin, doktorun kendisini dinlemediğinden şikayetçi olduğunu; hastanelere başvurunun binlerce hastayı memnun etmek ve kar etmek isteyen idareci hekimlerin, poliklinikleri altı dakikada bir muayene randevusu vermeye zorladığını; nöbeti boyunca iki yüz hastaya yetişmeye çalışan hekimin, hastaların yüz ellisinin acile gelecek bir durumlarının olmadığından şikayet ettiğini; maaşının çoğunu performans ödemelerinden alan hekimin izin kullanmaktan korkar duruma geldiğini; toplumun sağlık için ek prim ödemek zorunda olduğunu ve bunun yanında da her gün artan miktarda cepten katkı payı ödemeye zorlandığını; yeterince dinlenemeyen tüm sağlık çalışanlarının hastalara ilgisiz davrandığından şikayetçi olunduğunu, hasta ya da hasta yakını tarafından sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığını, belki de öldürüldüğünü görüyoruz. Bunların hepsini yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.

Görünür Kılmak ve Deşifre Etmek;
Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, sağlıkta yaşanan ve hepimizin hayatını kâbusa döndüren kaosun ve hiç de insancıl olmayan ortamın farkındayız. Yaşadığımız sağlık ve çalışma ortamının hiç kimse için sağlıklı olmadığını da biliyoruz. Sağlıkta büyük reform diye sunulan “sağlıkta dönüşüm programı” ile birlikte başlayan ve artık her noktada görünür hale gelen bu durum giderek içinden çıkılmaz hale gelmeden bir şeyler yapmalıyız.

Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak; bu sorunlardan yola çıkarak görev dönemimizi kapsayacak bir program geliştirdik. Adına “İnsancıl Sağlık” dediğimiz bu programın amacı; sağlık çalışanlarının ve halkın bütüncül sağlık tanımını kavramalarını ve kışkırtılmış sağlık hizmetlerinin anlaşılmasını ve azaltılmasını sağlamak, acil servislerdeki tıkanıklığı gidermek, sağlıkta şiddet olayların en aza indirmek, sağlık çalışanlarının kuralsız ve esnek çalıştırılmalarına ve emeklerinin değersizleştirilmesine karşı çıkmak, gereksiz sağlık harcamalarının azaltılarak insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti düzeyine ulaşmalarını sağlayacak bir ortamın oluşmasına katkı sunmaktır.

Hedefimiz çok büyüktür. Ancak sorunlarımız da büyüktür! Sorunları çözmek için emek sarf etmek gerekmektedir. Programımızın en önemli beklentisi; mevcut sorunların çözülebileceği bir iklimi yaratmak için yerelden başlayan bir hareket yaratmaktır. Aynı zamanda, toplum ile sağlık çalışanlarını sağlık hizmeti sunulan kurumlar dışında, bir araya getirmek, birbirlerini ve sorunları anlama noktasında mesafe almaktır. Politika yapıcıları, bu sağlık hizmeti modelinin bizim için uygun olmadığını anlamalarını sağlamak ve harekete geçmeye zorlamaktır.

Programın hedef kitlesi, toplum başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanları, sağlık meslek öğrencileri, sağlık yöneticileri, yerel yöneticiler ve politika belirleyicileridir. “İnsancıl Sağlık” Programı Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, görev süremizin dolduğu 2016 Nisan ayına kadar sürecektir.

Bu program kapsamında, sağlık yöneticileri ziyaretleri yapılacak, hekim ve diğer sağlık çalışanları ile bir araya gelinecek, hekim ve sağlık çalışanları meclisleri oluşturulacak, sağlığı ve hayatı ilgilendiren konularda paneller, konferanslar, forumlar ve televizyon programları yapılacaktır. Belediyenin sosyal yaşam merkezlerinde, mahalle meclislerinde halka yönelik olarak bilgilendirmeler yapılacak, bu toplantılarda halk ile sağlık çalışanları bir araya getirilecektir. Böylece sorunların karşılıklı konuşulacağı bir diyalog ortamının yaratılması beklenmektedir.

Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, yürütücüsü olduğumuz bu programın uygulayıcısı hekimler ve tüm sağlık çalışanlarıdır. Hedefimizin çok yüksek, işimizin çok zor olduğunu biliyoruz; ancak bir yerden başlamaz isek bu kaos ortamında yaşamaya devam edeceğiz.
Bu durumun değiştirilmesine katkı sağlamasını hedeflediğimiz “İnsancıl Sağlık” Programını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bugün bu basın toplantısını planladık.

Toplumu, Çanakkale halkını bu programa destek olmaya ve katkılarını sunmaya davet ediyoruz.
Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumda yaşamak herkesin hakkıdır. Ancak bu topluma ulaşmak için çalışmak da herkesin görevidir.”

Filtreler:

Yorumlar

Henüz yorum yok...

Sizin yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir