Çanakkale Termik Santral Merkezi Mi Oluyor?

Çanakkale Termik Santral Merkezi Mi Oluyor?
29 Eylül 2014

Bozcaada’da yapılaşmanın önünü açan ve Çanakkale boğaz köprüsünün genel hatlarını çizen 1/100.000’lik Çanakkale-Balıkesir çevre düzeni planında, ekolojistlerin ve şehir plancılarının tepkisini çeken yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Zete.com’da yer alan haberde; uzmanların, planın Çanakkale merkezi ve Şevketiye Köyü arasında kalan kıyı şeridinde ithal kömüre dayalı termik santrallere izin verdiği görüşüne yer verildi. Planda yer alan ve uzmanların eleştirdiği maddede, “Bölgede tesisleşmiş olanların haricinde, Çanakkale il sınırı ile Şevketiye yerleşimi arasındaki kıyı bandının dışında kalan planlama alanında, ithal kömüre dayalı termik santral kurulumuna izin verilmez” deniliyor.

Zete.com’da yer alan haberin devamı şöyle:
Uzmanlara göre; plan, Çanakkale merkezi ve Şevketiye Köyü arasında kalan kıyı şeridinde ithal kömüre dayalı termik santrallere izni veriyor.
Planda yer alan ve uzmanların eleştirdiği maddede, “Bölgede tesisleşmiş olanların haricinde, Çanakkale il sınırı ile Şevketiye yerleşimi arasındaki kıyı bandının dışında kalan planlama alanında, ithal kömüre dayalı termik santral kurulumuna izin verilmez” deniliyor.
Uzmanlara göre, şehirleşmenin genel hatlarının çizildiği 1/100.000’lik çevre düzeni planlarında bu kadar net yer tariflerine pek rastlanmıyor. Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Hakan Karademir, buna benzer planlarda “Planlama alanı içerisinde yenilenebilir enerji tesislerinin yapılması özendirilecektir” gibi daha genel niyet beyanlarının yer aldığını belirtiyor.

BÖLGE TERMİK SANTRAL ALANINA MI DÖNÜŞTÜRÜLECEK?
Termik santral gibi tartışmalı ve hassas başlıkları, bu büyüklükteki planlarda görmeye alışık olmadıklarını aktaran Karademir, örnek olarak Bursa planında böyle bir maddeye yer verilmediğini söylüyor. Karademir, planda yapılan kesin yer tarifinden hareketle, Çanakkale-Şevketiye arasındaki bölgenin termik santral alanına dönüştürüleceğini düşünüyor.
Ekolojistler kirli enerji olan termik santrale her yerde karşı çıksalar da, bu bölgenin termik santrallere açılmasının daha yoğun etkileri olacağını düşünüyorlar. Bunun nedeni ise, Çanakkale-Şevketiye arasında kalan bu bölge, Türkiye’de oksijeni bol ormanlık alanları ve verimli tarım arazilerini de kapsıyor.
Hakan Karademir de bölgede kurulacak termik santrallerin yaratacağı etkiyle ilgili olarak, “Dünya bile kömüre dayalı termik santralden vazgeçmenin yolunu ararken, hele bir de tarım alanları, orman alanları ile çevrili böyle bir alanda bu türlü bir kararın başta Kaz Dağları olmak üzere tüm Marmara Bölgesi’ni olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz” diyor.
Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda termik santral için izin dosyalarının beklediği de biliniyor. Bazı kaynaklar, Bakanlık’ta bekleyen dosya sayısının 8 olduğunu savunuyor.

Planda termik santrallerle ilgili kısım ise şöyle:

“Enerji Üretim Alanları
8.10.5.1 Bu alanlarda enerji üretim tesislerine bağlı yan tesisler, kıyı yapıları ve depolama alanları ile bunların üretiminden kaynaklanan atıkların hammadde olarak kullanıldığı entegre sanayi faaliyetleri yer alabilir.
8.10.5.2 Bölgede tesisleşmiş olanların haricinde, Çanakkale il sınırı ile Şevketiye yerleşimi arasındaki kıyı bandının dışında kalan planlama alanında, ithal kömüre dayalı termik santral kurulumuna izin verilmez.
Planlama alanı bütününde yerli kömüre dayalı termik santral talepleri Bakanlıkça değerlendirilebilir. Ancak bu değerlendirmenin yapılabilmesi için talebe konu her bir yerli kömür rezervinin ayrı ayrı 40 milyon ton olması, bu rezervin Maden İşleri Genel Müdürlüğünce belgelenmesi ve bu rezervin sadece talebe konu santral alanında kullanılması gerekmekte olup bu taleplerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans verilmiş olması ve ilgili kurum-kuruluş görüşlerinin alınması zorunludur.”

[zete.com]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir