Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi

30 Temmuz 2008

Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi
26 Agustos 2008 – 4 Eylül 2008
Ayrıntılı bilgi www.canakkaleekoloji.org’dan alınabilir.
Bilgilendirme için Sayın Dr. Hasan Göksel Özdilek’e teşekkür ederiz.

Etkinlikler

Etkinlik 1. Biga ve Gelibolu Yarımadalarının Jeolojik Gelişimi, Depremselliği, Doğal Kaynakları, Madencilik Çevre İlişkisi – Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Erdinç Yiğitbaş

Etkinlik 2. Çanakkale ve civarının yapı/yerleşim kültürü ve doğal çevre ilişkisi – Öğretim Üyesi: Mimar İsmail Erten

Etkinlik 3. Orman ekosistemi, vejetasyon yapısı ve özellikleri – Öğretim Üyesi: Öğrt. Gör. Dr. Şükrü Öner

Etkinlik 4. Deniz ve kıyı ekosistemi, canlıları, özellikleri – Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Şükran Cirik

Etkinlik 5. Yer altı su kaynakları ve kalitesi – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Alper Baba

Etkinlik 6. Akarsu ekolojisi – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Şükran Yalçın Özdilek

Etkinlik 7. Çevre dostu tarımsal uygulamalar – Organik tarım – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Hakan Hakyemez

Etkinlik 8. Tarih öncesi dönemden günümüze Troia ve çevresi – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Rüstem Aslan

Etkinlik 9. Milli parklarda koruma kullanma ilkeleri doğrultusunda gelişim – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Füsun Erduran

Etkinlik 10. Ekoturizm – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Ferah Özkök

Etkinlik 11. Çanakkale ve Çevresinin Faunistik Özellikleri – Öğretim Üyesi: Prof. Dr. C. Varol Tok

Etkinlik 12. Kırsal alanların modernizasyonu-Tevfikiye Köyü Örneği – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Abdullah Kelkit

Etkinlik 13. Gece gökyüzünden yararlanarak yön bulma (Navigasyon) ve Astrofiziki gözlem – Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman Demircan

Etkinlik 14. Derin ekoloji ve ekolojik ayak izlerimiz – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Hasan Göksel Özdilek

Etkinlik 15. Çanakkale ve çevresinin endemik bitkileri – Öğretim Elemanı: Arş. Gör. Ersin Karabacak

Etkinlik 16. Doğal dengenin korunmasında böceklerin rolü – Öğretim Elemanı: Uzman Burak Polat

Etkinlik 17. İlkyardım ve önemi – Öğretim Elemanı: Dr. Yıldız Çiçek

Etkinlik 18. Alternatif enerji kaynakları Rüzgar Enerjisi – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Hasan Göksel Özdilek
Etkinlik 19. Katı atık yönetim planlaması – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Akın Alten

Etkinlik 20. Sürdürülebilir turizm – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Haluk Erdem

Etkinlik 21. Su altı biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi – Öğretim Elemanı : İdil Öz, Deniz Ok Özbaşaran

Etkinlik 22. Gelibolu Tarihi Milli Parkı – Öğretim Elemanı: Yard. Doç. Dr. Ahmet Esenkaya

Etkinlik 23. Termik Santral Kaynaklı Katı Atıkların Çevreye Etkisi – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Alper Baba

Etkinlik 24. Coğrafi bilgi sistemi kullanılarak Terzioğlu Yerleşkesi’nin sayısal haritası nasıl hazırlanır? – Öğretim Elemanı: Ögr. Gör. Dr. Öznur Karaca

Etkinlik 25. Çanakkale çevresinin folklorik yapısı ve doğa ile ilişkisi – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Aziz Kılınç

Etkinlik 26. Etnobotanik – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. İsmet Uysal

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir