Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi

Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi
30 Temmuz 2008

Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi
26 Agustos 2008 – 4 Eylül 2008
Ayrıntılı bilgi www.canakkaleekoloji.org’dan alınabilir.
Bilgilendirme için Sayın Dr. Hasan Göksel Özdilek’e teşekkür ederiz.

Etkinlikler

Etkinlik 1. Biga ve Gelibolu Yarımadalarının Jeolojik Gelişimi, Depremselliği, Doğal Kaynakları, Madencilik Çevre İlişkisi – Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Erdinç Yiğitbaş

Etkinlik 2. Çanakkale ve civarının yapı/yerleşim kültürü ve doğal çevre ilişkisi – Öğretim Üyesi: Mimar İsmail Erten

Etkinlik 3. Orman ekosistemi, vejetasyon yapısı ve özellikleri – Öğretim Üyesi: Öğrt. Gör. Dr. Şükrü Öner

Etkinlik 4. Deniz ve kıyı ekosistemi, canlıları, özellikleri – Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Şükran Cirik

Etkinlik 5. Yer altı su kaynakları ve kalitesi – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Alper Baba

Etkinlik 6. Akarsu ekolojisi – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Şükran Yalçın Özdilek

Etkinlik 7. Çevre dostu tarımsal uygulamalar – Organik tarım – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Hakan Hakyemez

Etkinlik 8. Tarih öncesi dönemden günümüze Troia ve çevresi – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Rüstem Aslan

Etkinlik 9. Milli parklarda koruma kullanma ilkeleri doğrultusunda gelişim – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Füsun Erduran

Etkinlik 10. Ekoturizm – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Ferah Özkök

Etkinlik 11. Çanakkale ve Çevresinin Faunistik Özellikleri – Öğretim Üyesi: Prof. Dr. C. Varol Tok

Etkinlik 12. Kırsal alanların modernizasyonu-Tevfikiye Köyü Örneği – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Abdullah Kelkit

Etkinlik 13. Gece gökyüzünden yararlanarak yön bulma (Navigasyon) ve Astrofiziki gözlem – Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman Demircan

Etkinlik 14. Derin ekoloji ve ekolojik ayak izlerimiz – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Hasan Göksel Özdilek

Etkinlik 15. Çanakkale ve çevresinin endemik bitkileri – Öğretim Elemanı: Arş. Gör. Ersin Karabacak

Etkinlik 16. Doğal dengenin korunmasında böceklerin rolü – Öğretim Elemanı: Uzman Burak Polat

Etkinlik 17. İlkyardım ve önemi – Öğretim Elemanı: Dr. Yıldız Çiçek

Etkinlik 18. Alternatif enerji kaynakları Rüzgar Enerjisi – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Hasan Göksel Özdilek
Etkinlik 19. Katı atık yönetim planlaması – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Akın Alten

Etkinlik 20. Sürdürülebilir turizm – Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Haluk Erdem

Etkinlik 21. Su altı biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi – Öğretim Elemanı : İdil Öz, Deniz Ok Özbaşaran

Etkinlik 22. Gelibolu Tarihi Milli Parkı – Öğretim Elemanı: Yard. Doç. Dr. Ahmet Esenkaya

Etkinlik 23. Termik Santral Kaynaklı Katı Atıkların Çevreye Etkisi – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Alper Baba

Etkinlik 24. Coğrafi bilgi sistemi kullanılarak Terzioğlu Yerleşkesi’nin sayısal haritası nasıl hazırlanır? – Öğretim Elemanı: Ögr. Gör. Dr. Öznur Karaca

Etkinlik 25. Çanakkale çevresinin folklorik yapısı ve doğa ile ilişkisi – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Aziz Kılınç

Etkinlik 26. Etnobotanik – Öğretim Üyesi: Doç. Dr. İsmet Uysal

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir