Çanakkale’de Aradığınız Doktora Ulaşılamayacak!

18 Mayıs 2015

Çanakkale Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği hafta sonu nöbet uygulamasına tepki olarak 20-21-22 Mayıs’ta üç günlük grev yapacak.

İş Bırakıyoruz Çünkü…
Bugün konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Tabip Odası, en uzun süreli iş bırakma eylemi ve etkinlik takvimi hakkında bilgiler verdi. Çanakkale Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası,Pratisyen Hekimlik Derneği Çanakkale Şubesi ve TAHUD üyelerinin destek verdiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bizler sağlık emekçileri; bir bütün olarak 1. Basamak Sağlık Çalışanları olarak her zaman halkımızın sağlık hizmetlerini kesintisiz ve insan onuruna yaraşır bir şekilde verdik, veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Sağlık Çalışanları, yapılan yeni düzenlemelerle mesai saati dışında “esnek mesai” denen bir uygulamayla fazla çalıştırılmaktadır. Devletin tüm kamu kurum ve kuruluşları için Cumartesi ve Pazar günleri tatil iken yalnızca biz 1.Basamak Sağlık Çalışanlarına değildir. Anayasadaki “hiç kimseye angarya yaptırılamaz” cümlesi apaçık ihlal edilmektedir. Hukuk dışı bu uygulama için yurt çapında yürütülen haklı direniş karşısında yeni bir yönetmelik düzenlemesi yapılmıştır. Sağlık Bakanlığının, birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan esnek ve fazla çalışma, güvencesiz çalışma koşullarını ceza puanlarıyla daha da ağırlaştırma ve çalışanların mücadele direncini kırmaya yönelik yönetmelik değişikliği görüşülmüş, buna karşı yürütülen mücadele hattı gözden geçirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda, ASM ve TSM ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile ASM ve TSM hekimlerine fazla ve esnek çalışma amacıyla Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altındaki uygulamaların durdurulması, buna kaynaklık eden yasal düzenlemelerin geri çekilmesi talebiyle 20-21-22 Mayıs (+23 Mayıs Cumartesi) tarihlerinde iş bırakma eylemi ağırlıklı görüş olarak belirlenmiştir. 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle TTB, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Pratisyen Hekimlik Derneği yönetimlerinin verdiği kararla, yukarıda belirtilen taleplerle birinci basamak sağlık hizmetlerinde 20-21-22 Mayıs’ta 3 günlük iş bırakma eylem kararı alınmıştır. Davet edilen, ancak katılamayan kurumların da bu eylemimizde yer alması ve desteklerinin sağlanması için yazı yazılmasına ve çaba harcanmasına karar verilmiştir. Birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik baskılara karşı iş bırakma dışında başka çare kalmamıştır. ASM ve TSM çalışanlarının, çalışma koşullarını ağırlaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran yasa ve uygulamalar kaldırılıncaya kadar eylemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyu ile paylaşırız. 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yapacağımız iş bırakma eyleminde de alanda örgütlü tüm dernek ve sendikaların katkı sağlayacağına inanıyor, birlikte mücadele çağrımızı yineliyoruz. Bizler halkımızın, tek tek her yurttaşımızın eşit bir biçimde ve ücretsiz olarak nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi için çalışıyor, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarının da nitelikli sağlık hizmetinin ön şartı olduğunu biliyoruz. Hem sağlık çalışanlarının hakları, hem de halkımızın sağlık hakkı için sürdürdüğümüz mücadelede, halkımızın her zaman olduğu gibi biz sağlık çalışanlarının yanında yer alacağına güveniyoruz. Halkımızı bilgilendirmek,, yaptığımız eylemin haklı gerekçelerini halkımızla paylaşmak üzere, Çanakkale Tabip Odası olarak 20-21-22-23 Mayıs 2015 günleri, 18:00-21:00 saatleri arası “Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler” ve “Gerçekten Memnun musunuz?” temalı stant açılmasına karar verilmiştir. Değerli Çanakkale halkını stantlarımıza bekleriz.”

Etkinlik takvimi;
20 Mayıs 2015 Çarşamba Günü
Gün boyu bildiri ve kokart dağıtımı
Stand Yeri: Mümtaz Pirincçiler Meydanı
Saat :18.00-21.00 arası

21 Mayıs 2015: Perşembe Günü
Gün boyu bildiri ve kokart dağıtımı
Stand Yer: Truva Atı Önü
Saat : 18.00-21.00 arası

22 Mayıs 2015 Cuma Günü
Basın Açıklaması: Yer: Halk Sağlığı Müdürlüğü Önü Saat: 12.30

Stand Yer : Mümtaz Pirincçiler Meydanı
Saat : 18.00-21.00 arası

23 Mayıs 2015: Cumartesi Günü
Stand Yer: Özgürlük Parkı
Saat : 18.00-21.00 arası

Gelinen Süreç
Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2014 tarihinde bir genelge yayınlayarak aile hekimlerine cumartesi günleri 8 saat nöbet tutma yükümlülüğü getirdi. 3 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde valiliklere bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından ‘nöbet’ çizelgeleri hazırlandı. Ancak başta İstanbul olmak üzere Türkiye ’nin birçok yerinde görev yapan hekimler genelgeye uymayarak nöbet tutmayı reddedince İl Halk Sağlığı Müdürlükleri cumartesi günleri nöbet tutmayan binlerce aile hekimine, ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ çerçevesinde kurum içi soruşturma açtı. Ancak yönetmelik gereği mazeretsiz nöbete gitmeyen hekimlere verilen 5 ceza puanını az gören Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yönetmelikte bir değişiklik yaparak ceza puanını 5’ten 20’ye çıkardı. Aile hekimleri, hafta sonu için getirilen nöbet uygulaması ile nöbete uymayan hekimlere kesilen cezaları protesto etmek amacıyla 20, 21 ve 22 Mayıs’ta üç günlük iş bırakma grevi yapacak.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir