Çanakkale?de doktorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde görüşülen ?Tam Gün Yasa? tasarısını protesto etti.

Hastane önünde toplanan doktorlar adına bir açıklama yapan Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Görgün, T.B.M.M?de görüşülen ?Tam Gün Yasası?nın bu haliyle çıkmasını istemediklerini belirterek, ?Çünkü bu yasa hazırlanırken, sağlık hizmetini veren bizlerin önerileri, beklentileri ve ihtiyaçları gözetilmedi. Hepsinden daha önemlisi halkımızın yasal muayene ve tedavi olma hakkı elinden alınıyor. ?Paran kadar sağlık hakkın var? deniliyor. “Tam Gün” tasarısını da içeren sağlıkta dönüşüm programının temel hedefi sağlığın ticarileştirilmesidir. Bizler sağlık çalışanlarının örgütleri olarak ücretimiz, iş güvencemiz, meslek onurumuz ve sağlık hakkı için yapacağımız eylemimizle mevcut yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz? dedi.

Eyleme Çanakkale Tabip Odası dışında çeşitli sendika ve dernek temsilcileri de katıldı.

İHA