‘Çanakkale’de İlk Çağdan Günümüze Göçler’ – Sempozyum

13 Kasım 2011

Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı ile Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 18 Kasım 2011 Cuma günü “Çanakkale’de İlkçağdan Günümüze Göçler” konulu sempozyum düzenleyecek.

Üniversite yetkilileri Çanakkale ve yöresindeki göçlerin ele alınacağı sempozyumun büyük ilgi göreceğine inandıklarını belirterek, “Göç, bekli de insanlık tarihinin en sıkıntılı olaylarının başında geliyor. Kimi göçler, bu eylemi gerçekleştiren topluluklar için yeni bir umut, yeni bir yaşam demek. Kimi göçler ise her yönü ile dram, trajedi, acı, ezilmişlik ve çaresizlik demek. Çanakkale ve çevresi Asya ve Avrupa arasında stratejik bir geçiş noktasında yer aldığından, ilk çağlardan günümüze göçlere sahne olmuştur. Erken dönemlerden başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de devam eden bu göçlerin, Çanakkale’nin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenen bu sempozyumda göç dalgalarının Çanakkale bölgesini nasıl etkilediği, insanların hangi sebeplerle göç ettikleri ve iç göçlerin kentleşmeyi ne şekilde etkilediği sorularına cevaplar aranacak. Sempozyumun ara başlıkları ise “Tarihsel süreçte göç olgusu ve kültürel etkileri”, “Çanakkale bölgesine ilk dönem göçler ve kültürel boyutları”, “Türk hakimiyeti döneminde Çanakkale’ye göçler ve kültürel etkileri”, “Osmanlı döneminde Çanakkale ve göç” ile “Cumhuriyet döneminde göçler ve bölgelere etkileri” konularından oluşacak” dedi.

18 Kasım 2011 Cuma günü ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi’nde saat 09.30’da açılış konuşmaları ile başlayacak olan sempozyumda Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Muzaffer Bayraklar, ÇOMÜ Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yavuz, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Vali Güngör Azim Tuna birer konuşma yapacak. Ardından ise Doç. Dr. Mehmet Fatih Yavuz’un başkanlığında ilk oturum gerçekleştirilecek. Sempozyum saat 17.15’de değerlendirme ile sona erecek.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir