Çanakkale’de İlk Çağdan Günümüze Göçler Tartışıldı

18 Kasım 2011

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çanakkale Kültür ve Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Tarihi ve Kültürel Boyutuyla Ulusal Göç “Çanakkale’de İlk Çağdan Günümüze Göçler” başlıklı sempozyum Troia Kültür Merkezi Sevim Buluç Oditoryumunda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Muzaffer Bayraktar, bu sempozyumun ilk adım olduğunu gelecek yıllarda ÇOMÜ ile ortaklaşa farklı sempozyumlara imza atmaya devam etmek istediklerini belirterek göç olgusunun tarihi sürecin en önemli olgusu olduğunu dile getirdi. Göçlerin oluşmasında din, iklim, doğal afetler gibi çeşitli nedenler olduğunu belirten Bayraktar, bu etkenlerin en önemlisinin ise savaş olduğunun altını çizdi. Bayraktar son olarak, Çanakkale’nin bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle çok önemli bir noktada olduğunu tarihsel olarak çok sayıda içsel ve dışsal göç hareketine sahne olduğunu vurguladı.

Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yavuz ise göç olgusunun insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek tarihte tarihin akışını değiştiren büyük göç hareketleri olduğunu dile getirdi. Cumhuriyetin kuruluşu sırasında da büyük göç hareketleri yaşandığını belirten Doç. Dr. Yavuz, Çanakkale’nin bütün bu göç hareketlerine tanıklık ederek hem göç alan, hem de göç veren bir kent olduğunu sözlerine ekledi.

“GÖÇ OLGUSUNU ANLAMAK ÇANAKKALE’Yİ, TÜRKİYE’Yİ ANLAMAKTIR”
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner ise konuşmasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bu tür bilimsel etkinliklerin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek ÇÖMÜ’de yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi. Göç olgunsun Türkleri tanımlayan önemli bir olgu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Laçiner, bu ülkede göçmen olmayan kimsenin olmadığının altını çizdi. Çanakkale bölgesinin önemli bir bölge olduğunu ifade eden Laçiner şunları söyledi: “Çanakkale bölgesi hem göç alan, hem göç veren, hem de geçiş bölgesi olduğu için çok sayıda göç hareketine sahne olan önemli bir nokta. Göçlerin yaşanmasında önemli etkenler var ama biz isteriz ki Çanakkale’ye yapılan, yapılacak göçler gönüllü göçler olsun. İnsanlar daha iyi eğitim, sağlık vb. için gönüllü olarak gelsin Çanakkale’ye.”

“ANADOLU YÜZLERCE MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI”
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise konuşmasında göçün insanlık tarihi boyunca oluşan bir olgu olduğunu belirterek Türkiye’nin özellikle Anadolu coğrafyasının yüzlerce medeniyete ev sahipliği yaptığını, dünyada başka böyle bir coğrafya olmadığını vurguladı. Biz bütün o medeniyetlerin hepsisiyiz diyen Gökhan, Çanakkale’nin Türkiye’nin en kozmopolit illerinden biri olduğunu, tarihsel olarak bakıldığında Ermeniler, Rumlar, Giritliler gibi çok sayıda kültürün bir arada barış içinde yaşadığını ifade etti. Gökhan, barış kültürünün ülkemiz barışına katkı sunmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

“GÖÇLER DÜNYANIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPISINI DEĞİŞTİRMİŞTİR”
Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna da konuşmasında, göç konusunun insanlık tarihi kadar eski bir konu olduğunu, göçlerin dünyanın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını değiştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Göç tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihi öğrenmek istiyorsak göçleri araştırmamız, sosyal ve kültürel yaşama etkilerini araştırmamız ve yorumlamamız gerekmektedir. Tarih boyunca meydana gelen göçler dünyanın sosyal kültürel ve ekonomik yapısını değiştirmiştir. Göç insanlık tarihinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biridir. Bazı göçler umut ifade ederken bazıları, acı, dram, ezilmişlik ve çaresizlik anlamına gelmektedir.”

Çanakkale ve çevresinin Asya ve Avrupa arasında stratejik bir geçiş noktasında yer aldığını belirten Vali Tuna, Çanakkale’nin ilkçağlardan günümüze kadar göçlere sahne olduğunu, tarihsel bir perspektiften yola çıkarak AB ve Küreselleşme sürecinde göçün beraberinde getirdiği sorunlara çözüm aramanın geleceğimizi şekillendireceğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen panellerde Çanakkale’de İlk Çağdan Günümüze Göçler konusu tartışıldı. Sempozyum Doç. Dr. Mehmet Fatih Yavuz’un sempozyumu değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla son buldu.

Törene Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner, Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Muzaffer Bayraktar’ın yanı sıra çok sayıda Çanakkale yerel yöneticisi, ÇOMÜ akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir