Çanakkale’de Kırsal Alanda Yaşayan Kadınlar Güçlendiriliyor

Çanakkale’de Kırsal Alanda Yaşayan Kadınlar Güçlendiriliyor
12 Nisan 2014

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016) Bilgilendirme ve Değerlendirme 1’nci toplantısı 09 Nisan Çarşamba günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, Belediye, Üniversite, Meslek Odaları ve Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Akkuş, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Kırsal alanda yaşayan kadınlarımız ev işleri, eş ve annelik görevlerine ek olarak tarımsal üretimin her aşamasında da sorumluluk üstlenmektedir. Tarım sektöründe istihdamın yarıya yakınını da oluşturan kadınlarımız, sorumluluklarının yanında yaşamın birçok zorluklarıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturan kadın çiftçilerimizin güçlendirilmesinin sadece onların hayat standartlarına değil sektörün ve ülkemizin kalkınmasına da olumlu yansımaları olacaktır. Tarım sektöründe kırsal kadına yönelik öncelikle hedefimiz; girişimci ve üretici olarak rol alacak kadınlarımızı uygun yayım yöntemleri ile eğitmek, yeni teknik ve teknolojileri kullanma kabiliyetini ve imkanını onlara kazandırmak, yenilikçi-modern ve uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak, tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak olmalıdır.
Kırsalda yaşayan kadınlara üretimin her aşamasında, kararlara katılma bilinci ve iletişim teknolojilerinden yararlanma bilgisi verilmesi elbette faydalı olacaktır. Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planı, Ülkemiz için kırsal alanda yaşayan kadınların karşı karşıya olduğu öncelik arz eden sorunların çözüme kavuşturulmasını ve potansiyellerinin değerlendirilmesini sağlamak üzere amaçlar, hedefler ve faaliyetleri içermekte ve 2012-2016 dönemini kapsamaktadır. Ulusal Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı 15-17 Ekim 2008 tarihinde Ankara/Kızılcahamam’da yapılmış, 9 Tarım Bölgesi dikkate alınarak daha sonra Bölgesel Çalıştaylar yapılmıştır. Ulusal Çalıştay da ortaya çıkan durumun bölgeler itibarıyla saptamasını yapmak, bölgesel düzeyde sorunları belirleyerek çözüm yaklaşımları geliştirmek, bölgesel çalıştayların ana amacı olmuştur.
Eylem planının amacı; Kırsal alanda kadın konusunda çalışan paydaşları bir araya getirmek,kırsal alandaki kadının mevcut durumuna göre stratejik hedefleri belirlemek, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bölgesel kalkınma kurum ve kuruluşları, uluslararası finansal kurumlar ile belirlenen hedefleri gerçekleştirmektir.
Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planının uygulanmasında yer alan tüm kuruluşların belirli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kapsamda uygulamadan sorumlu tüm kurumların rol ve sorumluklarını kabul etmeleri ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri planın başarıyla uygulanmasını önemli ölçüde etkileyecektir. Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığımız; koordinasyon ve izleme kurumu olarak planın uygulamalarının izlenmesini ve değerlendirmesinin yanı sıra gelişmeler hakkında paydaşların bilgilenmelerini sağlamaktadır.
Bakanlıklar ve uygulamadan sorumlu kurumlar; Ulusal Eylem Planında belirlenmiş olan amaç hedefleri kabul ederek, bu amaca hizmet edecek faaliyetleri kendi plan (Stratejik Plan) ve programlarına entegre ederek uygulayacaklardır. Bölge, il ve ilçe düzeyinde diğer devlet kurumları ile birlikte uygulamaları gerçekleştirmek üzere yeterli kaynak teminini sağlayacaklardır. STK, Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Medya, Uluslararası Kuruluşlar vb. ile işbirliği yapılması uygulamaların etkinliği ve yaygınlaşmasında önemli unsurlardır.
Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanının başkanlık edeceği yılda 2 kez ulusal düzeyde, İllerde ise İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizin koordinasyonunda yılda 2 kez İl düzeyinde izleme değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcileri yer alacaktır. Her bir sorun alanı ile ilgili periyodik olarak altışar aylık dönemlerde yılda iki kez ilgili tarafların raporlarının sunumu yapılacak ve sonrasında, Ulusal Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin değerlendirme yapılacaktır. Eylem Planının uygulamasında eksik tespit edilmesi halinde izlemekle yükümlü olan Bakanlığımız gerekli girişimde bulunacaktır. Sonuç olarak, Eylem planı 2012-2016 döneminde uygulanmak için hazırlanmıştır. Eylem planında yer alan hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin gelişmelerin 6 aylık periyotlarla izlenmesi amacıyla raporlama sistemi geliştirilecektir. Planın uygulanmasından sorumlu kurumlarca İl Müdürlüğümüze gönderilecek, kurumlardan gelen bu raporlar birleştirilip, Bakanlığımıza sunulacaktır.
Başarıya ulaşacak bir kalkınma programı mutlaka kadın sorunlarının çözümünü dikkate almalıdır. Bu nedenle kadın olmadan kırsal kalkınmanın olamayacağı düşüncesiyle kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan “Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı” kırsal kalkınma çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Söz konusu Ulusal Eylem Planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eylem Planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için tüm ilgilileri işbirliğine davet ediyorum”

Daha sonra Mühendis Zübeyde Yurt tarafından Eylem Planı hakkında bir sunum yapılarak katılımcılara bilgi verildi.

Eylem Planında yer alan amaçlar doğrultusunda oluşturulan hedefler ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinde sorumlu ve işbirliği yapılacak kamu kurum ve kuruluşları, Belediye, Üniversite, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile faaliyetlerin izlenmesi için yılda iki kez bilgi paylaşımında bulunmak üzere toplantı yapıldığı kaydedildi.

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir