“Çanakkale’de Şiir Yazanlarla Sohbet” Başlıklı Kent Sohbeti Gerçekleştirildi

07 Haziran 2012

6 Haziran 2012 Çarşamba akşamı saat 18:00 ? 19:00 arasında Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde devam eden “Kentte Yakın Tarihli Yazın Ürünleri ve Yazarları” sergisi kapsamında “Çanakkale’de Şiir Yazanlarla Sohbet” başlıklı kent sohbeti gerçekleştirildi.

Şiir yazımında coğrafyanın önemli olduğunun, coğrafyanın şairin duygularına etki ettiği ve bunun da şairin şiirini şekillendirmesinde önemli bir unsur olarak ortaya çıktığı katılımcıların hep birlikte hemfikir olduğu bir konu olarak altı çizildi. Çanakkale’de şiir konusunda kentin belleğinin zayıf olduğu ama bunun yanında bu bölgenin unsurlarından antik çağlardaki İda Dağı’nın, Troya’nın ve yakın tarihten Gelibolu’nun şairleri etkilediği belirtildi. Antik çağlarda tarihin ilk yazın ürünlerinden biri olan Homeros’un İlyada Destanı’na ilham vermesi bakımından bu coğrafyanın önemli olduğu belirtildi. Gelibolu Savaşları’nın günümüz şiirine etki ettiği ama bunun yanı sıra kentin şiir yaratımı konusunda bir ilham kaynağı olmakta zayıf kaldığı katılımcılar tarafından serzeniş ile dile getirildi. Ama tüm bunlara rağmen Çanakkale’nin geçmiş yıllara kıyasla kültür sanat aktivitelerinde ilerleme gösterdiğinin de altı çizildi. Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin ev sahipliği yaptığı “Kentte Yakın Tarihli Yazın Ürünleri ve Yazarları” sergisi ve gelecekteki muhtemel benzeri örneklerinin üretenlere malzeme sağlayacağı ve onların isimlerini duyurmalarında etkin bir platform olabileceği belirtildi. Sohbetin aralarında katılımcılar kendi şiirlerinden örnekler vererek sohbeti şekillenmesini sağladılar. Sohbet katılımcılardan Halil Özçelik’in okuduğu kendi şiiri ile sonlandı.

13 Haziran 2012 Çarşamba akşamı sat 18:00 ? 19:00 arsında Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde “Çocuk Gözüyle Kent IV Projesi Paylaşımı” adlı halka açık kent sohbeti gerçekleştirilecek ve Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi tarafından yürütülen projenin bu seneki ayağı değerlendirilecek.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir