Çanakkale’de Vergi Rekortmenlerine Ödül

28 Şubat 2012

Çanakkale’de “Vergi Haftası” etkinlikleri kapsamında İl Defterdarlığı tarafından düzenlenen törende vergi rekortmenleri ödüllendirildi.

Truva Otel’de düzenlenen vergi mükellefleri ve protokolün katıldığı vergi ödül töreninde bir konuşma yapan Vali Güngör Azim Tuna, bir ülkede ekonomik kalkınma ve refah düzeyinin artmasının en önemli gereklerinden birinin vergi gelirleri olduğunu vurguladı. Her bireyin mali gücü oranında kamu harcamalarına katılmasının ülkenin kalkınmasını hızlandıracağını ifade eden Vali Güngör Azim Tuna, “Bakanlığımız Gelir İdaresi gerek bireysel, gerekse kurumsal bazda vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, teknolojik imkanları en üst düzeyde sağlamaktadır. Vergi aynı zamanda bir paylaşım ve bölüşüm aracıdır. Çağdaş devlet vergiyi planlı bir biçimde, rasyonel, verimli, yüksek kalitede kullanmak, hizmet sunmak, adil bir şekilde katılımcılık ve hesap verebilirlik ölçüsünde harcamakla yükümlüdür. Çanakkale İlimizde toplam 33.500 mükellef mevcuttur. 2011 yılı sonu itibariyle tahakkuk-tahsilat oranı yüzde 74 olmuştur. İlimizde büyük sanayi kuruluşlarının bağlı oldukları vergi daireleri Çanakkale dışındadır. Çanakkale’de özel sektörün yatırım yapma arzusunu geliştirmek, iş kurmak ve işini geliştirmek isteyen vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, idare olarak üzerinde önemle durduğumuz noktalardan başlıcasıdır. Ülkemizdeki ve Dünyadaki değişimleri takip eden, yeni projeler üreten, istihdam üreten, bilimi, teknolojiyi kullanan ve ilimizin potansiyelini kullanıp kalkınması için ileriye götürmesi için çabalayanları desteklemeye her zaman hazırız. Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl “Vergi Haftası” olarak ilimizdeki etkinliklerin düzenlenmesinde ve vergi politikalarının uygulanmasında katkıları olanlara, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çanakkale Defterdarı Sacide Şakar da yaptığı konuşmada 23 yıldan buyana her yıl Şubat ayının son haftasının “Vergi Haftası” olarak kutlandığını belirterek, “Vergi idaresi olarak mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkeleri ile çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığımızı “Mükellef Hakları Bildirgesi” ile kamuoyuna duyurmuş bir teşkilatız. Bu nedenle halkla ilişkilere önem veriyor ve çalışanlarımız için kurslar düzenliyoruz. Başarılı ve dinamik bir şekilde tamamladığımız geçtiğimiz yıl Gelir İdaresi Başkanlığımızın Defterdarlığımıza verdiği vergi gelirler performans hedefini yüzde 111 olarak gerçekleştirdik. Yine 2011 yılında 963 Milyon TL tahakkuk eden verginin 715 Milyon TL’sini tahsil ettik. Harcamalarımız ise 781 Milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6111 sayılı yapılandırma yasasının ilimizdeki uygulamasında Defterdarlığımıza bu yasadan faydalanmak üzere başvuran mükelleflerimizden yüzde 73,2’si taksitlerini düzenli olarak ödemeye devam ettiler. Öyle ki tüm yapılandırılan alacakların yüzde 50’sini bugün itibariyle tahsil ettik. Bu başarılı tablonun gerçekleşmesinde en önemli pay şüphesiz ödeme meyli içindeki çok değerli mükelleflerimizindir. Bize inandılar, güvendiler taksitlerini zamanında ödediler. Onlara sizlerin huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. “Mükellef Odaklı Hizmet” anlayışı çerçevesinde sıcak, samimi, gülümseyen yüzüyle mükelleflerimizin ve çalışanlarımızın tatmin düzeyini arttırarak, verimliliği ve etkinliği daha üst düzeye taşıyarak kaliteli, güvenli, hızlı ve doğru hizmet sunmaya devam eden Defterdarlığımız, hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürecektir. Bu doğrultuda etkin ve kaliteli hizmet sunma hedeflerimize katkı veren çalışanlarımıza ve vergiye gönüllü uyum sağlayan mükelleflerimize şimdiden teşekkür ederim. Bugünkü törende 2010 yılı gelir ve kurumlar vergisinde il geneli ilk 5’e giren mükelleflerimizi ve ayrıca kent dinamizmi içinde gerçekten önemli bir yere sahip 3 sanayi kuruluşumuza ödedikleri vergi ve kent ekonomisine katkılarından dolayı ödül vereceğiz. Kendilerini canı gönülden kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından vergi rekortmenlerine törenle ödülleri verildi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir