Çanakkale’nin Altından Çıkan Çevre Raporu

04 Haziran 2015

Çanakkale Kent Konseyi bünyesinde bulunan Çevre Meclisi, “Çanakkale ve Bölgesi Çevre Sorunları” değerlendirmesi özet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Çanakkale’de tartışılan 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan resmi ÇED raporlarını inceleyen kent konseyi çevre meclisi üyeleri; ” ÇED raporlarından elde edilen bilgilere göre bölgede kullanılacak siyanür miktarı yaklaşık 400 bin ton olacaktır. 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ile bölgeye taşınacak kirli ağır sanayi, boğaz köprüsü ve bağlantı yolları, taş ocakları, çimento fabrikaları, HES’ler ve diğer doğa düşmanı faaliyetler de bu saldırıya eklendiğinde, Çanakkale’nin çevresiyle birlikte sonuçlarını yaşamaya başladığı ve gelecekte daha da derin, geri döndürülmez kayıp ve sorunlarla karşı karşıya olduğu çok açıktır” dedi.

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, Çanakkale’nin mevcut ve gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarının yer aldığı raporda termik santraller, 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı, su kirliliği ve altın madeni arama çalışmalarını masaya yatırdı. Kent konseyi tarafından oluşturulan çevre raporuna, “ Çan 18 Mart Termik Santralinin 2000 yılında temellerinin atılmasıyla Çanakkale termik santraller ile tanışmış, daha sonra İÇDAŞ Bekirli Termik Santralı’yla bu tanışıklık artmıştır. Peki nedir termik santral, çevre üzerindeki etkileri nelerdir, hava, deniz, tarım, hayvancılık ve en önemlisi insan hayatı üzerinde ne gibi etkileri vardır?” sorusu ile başlayan çevre meclisi üyeleri, bu soruya cevaplarını ise şu şekilde verdiler:

“Termik santral, fosil yakıtlar (kömür, fuel-oil, doğalgaz) yakılarak mekanik enerji elde edilen ve mekanik enerjinin de elektrik enerjisine çevrildiği sistemlerdir. Büyük bir termik santralin kömür tüketimi günde 5 bin tonu aşmaktadır. Termik santralde soğutma için su kullanılmakta olup, örneklemek gerekirse; 600 megavatlık bir termik santralin soğutma için saniyede 22 metreküp suya ihtiyacı vardır. Bu da günlük 1.900.800 metreküp su demektir. Bandırma’ dan Lapseki Adatepe köyüne kadar 17 bin MW gücünde yatırım plânlandığı göz önüne alındığında, günlük kullanılacak su miktarı 53 milyon 856 bin metreküp olacaktır. Adana Yumurtalık’ta kurulu bulunan Sugözü termik santrali 1020 megavat gücündedir ve bu termik santralin ısınmış olarak denize geri verdiği soğutma suları nedeniyle İskenderun körfezinin su sıcaklığı 3 yılda 3 derece yükselmiştir. Yukarıda bölgemiz için verilen rakamlar göz önüne alınırsa Çanakkale ve çevresinde yaşanacak değişimlerin daha büyük olacağı açıktır.
“Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”ne göre santralin soğutmasında kullanılan deniz suyu asgari 1300 metre uzaklıkta ve 20 metre derinlikte denize deşarj edilmesi gerekirken, kontrolden yoksun şirketler buna asla uymamakta, kıyıdan 400-500 metre mesafede ve 12 metrede deşarj etmektedirler. Isınmış, küllü, pis sıcak suyun denize verilmesi ile balık türleri yok olmakta, deniz ekosistemi tahrip olmaktadır. (Yumurtalık’ta da aynen böyle olmuştur.)
Termik santrallar soğutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kullanmakta ve tüm bu işlemler sonucunda tonlarca atık su oluşturmaktadırlar
Bu kirletme gerçekleşirse, denize girilemeyecek, asit yağmurları nedeniyle tarımsal üretim %70 azalacak, küresel ısınma hızlanacak, bölge halkının sağlığı bozulacak, kanser, astım, erken ve sakat doğum (hayvanlarda da), nefes darlığı, kalp hastalıkları hızla artacaktır.”

Siyanür 400 Bin Ton Olacak

Çanakkale; Ağı Dağı ve Kazdağları yöresinde yürütülen Metalik (Altın) Madenciliği faaliyetleriyle yeni bir çevre katliamıyla karşı karşıya kalındığı belirten raporun devamında Çanakkale’deki altın madenciliği çalışmalarının bölgede yaratacak olumsuz etkileri dile getirildi. ÇED raporları incelendiğinde, Çanakkale ve çevresinde 400 bin ton siyanür kullanılacağını söyleyen üyeler;

“Termik santrallerin yaratacağı bu olumsuz etkiler ile uğraşırken, Çanakkale; Ağı Dağı ve Kazdağları Yöresinde yürütülen Metalik (Altın) Madenciliği faaliyetleriyle yeni bir çevre katliamıyla karşı karşıya kalmıştır. Bölgede, taşaron yerli firmalar üzerinden faaliyet gösterecek Kanada ve Amerika menşeili altın kartelleri madenciliğin en saldırgan ve zararlı türü olan siyanürle ayrıştırma yöntemini kullanacak olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan resmi ÇED raporlarından elde edilen bilgilere göre bölgede kullanılacak siyanür miktarı yaklaşık 400 bin ton olacaktır.
Siyanür kullanılarak altın üretilirken, işlenen cevherde bulunan, kurşun, çinko, sülfür, demir oksit gibi toprak, su ve havayı kirletici ağır metaller de açığa çıkacaktır. Balıkesir Balya’da halen devam ettiği gibi, siyanürle altın aranması; Çanakkale ve Kazdağları kaynaklı suları kullanan tüm yörede, madenci şirketler bölgeyi terk ettikten yüzlerce yıl sonra da bölge halkını zehirlemeye, başta kanser olmak üzere birçok tedavisi zor ve imkânsız hastalıkların kol gezdiği; insanların gelmekten ve yaşamaktan imtina ettiği bir felaket bölgesi haline getirecektir. Çanakkale’nin ilk kirlenen yeri ise kentimizin tek su kaynağı olan Atik Hisar Barajı olacaktır”
dedi.

Çanakkale ve Balıkesir 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ile bölgeye taşınacak “kirli ağır sanayi” tehlikesine dikkat çeken raporda; boğaz köprüsü ve bağlantı yollarının, taş ocaklarının, çimento fabrikalarının, HES’lerin ve diğer doğa düşmanı faaliyetlerin de bu saldırıya eklendiği ifade edildi. Raporun değerlendirme, öneri ve sonuç kısmında ise şunlar kaydedildi:

Seyirci Kalarak Görevlerini Yapmıyorlar

“Çanakkale ve çevresini olumsuz etkileyecek tüm girişimlere karşı çevrenin korunarak sürdürülebilir bir yaşantının sağlanması, kentin hak ve hukukunun korunması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi’yle de güvence altına alınmış olmasına rağmen, bölgemizde Termik santral yapım ve işletme faaliyetleri; Kazdağları’nın topoğrafik yapısını, bitki örtüsünü mahvederek bölgenin ekolojik dengesini bozacak siyanürlü altın arama ve metalik maden arama faaliyetleri, hiçbir hak ve hukuk tanınmaksızın hâlâ sürdürülmektedir. Durum değerlendirildiğinde;
Kentlerimizin, köylerimizin oralarda yaşayan insanlar tarafından yaratıldığını ve oraların aynı zamanda yerel ve küresel çevreye saygılı, sürdürülebilir bir yaşantıya sahip kentler ve köyler olmasını öneriyor ve istiyoruz.
Bu isteğimiz sonucudur ki, kentlerimizin ve vatandaşların karşı karşıya kaldığı, çevreyi yok edecek, sadece bölgemizde değil küresel anlamda da olumsuz sonuçlar doğuracak girişimlere bu kaygıyla karşı çıkıyoruz ve bunu paylaşıyoruz.
– Köylerde ve çevreye olumsuz etki edecek çalışmaların yapıldığı yerlerde, halkı bilgilendirme toplantıları yapılmış;
– ÇED toplantılarını yaptırmama ya da yapılan ÇED toplantılarında halkın itirazlarının tutanaklara geçirilmesi sağlanmış;
– ÇED yapılmamasına ya da itiraz edildiği halde ÇED raporlarının onaylanmasına karşı davalar açılmış, açılan davaların hepsi de kazanılmış olmasına rağmen;
sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, belediyelerin, yöre sakinlerinin ve duyarlı vatandaşların; çevreyi, doğayı, kentini, kısacası yaşamın bütününü savunma ve kollama bilincinin ve varlığının dikkate alınmadığı;
halkın itirazlarını ve mahkeme kararlarını uygulatmakla yükümlü olan idareler ve idareciler; hiçbir şey olmamış gibi, termik santral yapımları ve maden arama işlerinin sürdürülmesine seyirci kalarak görevlerini de yapmadığı;
yaşanılanlardan ve gelinen durumdan açıkça görülmektedir.”

Sonuç olarak;

“Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak….. Kentin hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık” Kent Konseyleri’nin temel ilkelerinden olup, bu çerçevede bölgemizde sürdürülmekte olan ve kentimizi yakından ilgilendiren ve etkileyecek olan Çevre düşmanı girişim ve uygulamalara ve aymazlığa ilişkin yapılacak tek bir “iş” kaldığı ortaya çıkmıştır:
Sadece bu bölgedekilerle yetinmeyip, ülkemizin her köşesinde yapılmakta ve yapılacak olan termik ve nükleer santraller-HES’ler-madencilik faaliyetleri gibi “öldürücü” işletmeleri ve yatırımları Çanakkale’ye davet etmek ve hep beraber oynamaktır.
* Canımız ciğerimiz termik; her köşe başına isterik
* Akkuyu, Sinop, İğneada sana yazık, nükleere Çanakkale lâyık
* 100.yılda en az 100 termik istiyoruz.
* Kazdağı dümdüz olsun üstüne toplu konut dolsun
* Termikler diyarı Çanakkale geçilmez
* Siyanüre canımız feda
* Nükleerimiz, termiğimiz, siyanürümüz engellenemez
* Boğazımıza kadar köprü istiyoruz
* Getirin, özgür Çanakkalemizde termikler, nükleerler, özgür özgür tüttürsün…
diyerek ve “oynayarak”, konuyu genel kurulumuzun görüşlerine ve kararına sunarız.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir