Çanakkale’ye arazi toplulaştırma kararı verildi!

Şebnem Göksel
11/11/2015
11 Kasım 2015

Balıkesir, Amasya, Çanakkale ve Tekirdağ illerinde bulunan bazı alanlarda arazi toplulaştırması yapılmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bulunan köyler, arazi toplulaştırmasına tabii olacak.

1

Arazi toplulaştırması Hakkında Merak Edilenler!

Arazi toplulaştırması nedir?
Arazi toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI” denmektedir.
Arazi Toplulaştırma çalışmalarının vatandaşa maliyeti nedir?

Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir külfet getirmemektedir. Tüm masraflar Devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak kanal ve yol gibi ortak kullanım alanları için tarlalardan ortalama % 5 -6 ya varan kesintiler yapılmaktadır.
Toplulaştırma çalışmaları sadece bir köye yönelik mi uygulanır?

Hayır. Toplulaştırma çalışmaları; Köy, belde veya havza esas alınarak o yerin sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişilere ait arazide uygulanır. Bazı hallerde bir köyün tapulama sınırları içerisinde kalan arazisinin bir bölümünde de toplulaştırma uygulanabilir.

Asfalt kenarındaki yerim başka bir yere gider mi?

Toplulaştırma çalışmaları sırasında asfalt, dere, yerleşim yeri…vb önem arzeden yerler kendi içinde değerlendirilir. Yani asfalt kenarındaki tarla yine asfalt kenarında kalır.

Çiftçiler istemese de toplulaştırma yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Öncelikle çiftçilerin muvafakatine dayalı toplulaştırma yapılması esastır. Ancak kamu yararı söz konusu olduğunda zorunlu toplulaştırma yapılabilmektedir. 3083 sayılı Kanun bu yetkiyi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne vermiştir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir