Cengiz Aktar, Yerel Siyasetin Önündeki Engelleri ve Çözüm Önerilerini Anlattı

Cengiz Aktar, Yerel Siyasetin Önündeki Engelleri ve Çözüm Önerilerini Anlattı
03 Aralık 2013

Taraf Gazetesi Yazarı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Cengiz Aktar, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Çanakkale İnisiyatifinin düzenlediği “Yerel Siyasetin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri” konulu söyleşi için Çanakkale’deydi. 30 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 11.00’de Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen söyleşi erken bir saatte başlamasına rağmen ilgiyle izlendi.

Açış konuşmasını gazeteci-yazar Ragıp Duran’ın yaptığı söyleşide Cengiz Aktar yerel siyasetin çağdaş, katılımcı demokrasinin olmazsa olmaz bir koşulu olduğunu belirterek yerelde siyaset yapmanın merkezdeki iktidarın yerelde paylaşımı, temsiliyetin güçlenmesi, merkezle yerel arasında dengenin sağlanması demek olduğunu ifade etti. Türkiye’de yerel siyasetin layıkıyla yapılamamasının önündeki en büyük engelin aşırı merkeziyetçilik olduğunu söyleyen Aktar, Türkiye’de insanların günlük hayatına, zihniyetine, varoluş biçimlerine yansımış bir merkeziyetçilik anlayışı olduğunu, yasalarında bu merkeziyetçi zihniyet doğrultusunda hazırlandığını, madde 127’de tanımlanan idari vesayetin ve idari bütünlük ilkesinin yerelde siyasetin önündeki önemli bir engel olduğunu belirtti.

Cengiz Aktar artık ademi merkeziyetçiliğin konuşulması gereken bir kavram oluğunun altını çizerken, icraat sonrası denetimin de önemine dikkat çekti. Aktar merkezi dengelemek için artık bölge kavramının yerleşmesi gerektiğini, ekonomik bir kaynak olmadan yerel siyasetin olamayacağını, anayasa değişmeden de yerel siyasetin önündeki engellerin aşılamayacağını söyledi.

Soru ve cevaplarla devam eden söyleşi yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Prof. Dr. Cengiz Aktar;
1955 yılı İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Sorbonne Üniversitesi’nde eğitimine devam etti. İktisat alanında doktora yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Türkiye’ de Avrupa Birliği üzerine kitaplar ve makaleler yayınladı. 1989 ve 1994 seneleri arasında Birleşmiş Milletler’in çalışmalarının için yer aldı ve Avrupa Birliği’ nin göç ve iltica politikaları konusunda biçimlenen hükümetlerarası danışma kurulunun ikinci başkanı olarak görevlerde bulundu. 1994 ve 1999 seneleri arasında ise Birleşmiş Milletler’in Slovenya Temsilciliği görevini üstlendi. Kısa bir süre Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde dersler verdi. Aktar, Taraf Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor ve İMC TV’ de çeşitli programlara katılıyor.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir