Çevreciler ve Termikçileri Birleştiren Proje!

Şebnem Göksel
05/01/2016
05 Ocak 2016

Ağan Termik Santral’ine Karabiga belediye encümeni tarafından imar izni verileceği yönündeki gelişmeler ışığında Çanakkale’de aktif faaliyet gösteren İda Dayanışma Derneği bugün konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Ayrıca bugün basın mensupları ile bir araya gelen ÇTSO Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan, bünyesinde termik santralde bulunan İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Bülend Engin’in yönetim kurulu başkanı olduğu ÇTSO adına konuştu ve üstü kapalı olarak yeni yapılacak termik santrallere karşı tepki gösterdi.

7 Ocak Perşembe günü Karabiga Belediyesi encümeninin inşa edilmek istenen Ağan Termik Santrali’ne de imar izni verileceği yönünde iddialar bulunuyor. Projeye göre Doğan Holding enerji alt yapısında bulunan, DD Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hayata geçirilen Ağan Termik Santrali dava süreci devam etmekte olan Cengiz Holding ve Alarko Holding ortak iştirakı Cenal Enerji’nin üstlendiği CENAL Termik Santrali’nin hemen yanına yapılacak. Biga Yarımadası’nda yoğunlaşan termik santral projeleri tamamlanırsa, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bölge sakinlerinden biri olan Akdeniz foklarının ne olacağı ise meçhul.

Tarıma Termik Santral Darbesi!

İda Dayanışma Derneği bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 7 Ocak Perşembe günü Karabiga Belediye Encümeninin Ağan Termik Santral’ine imar izni vermek için toplanacağını duyurdu. Termik santrallerine verilen izinlerin il yöneticilerinin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan dernek, haritalı sunumunda şu önemli ayrıntıları paylaştı.

“Çanakkale İli sınırları içerisinde,  başta verimli Biga Yarımadası toprakları ve tarımı olmak üzere yine doğrudan insan sağlığını olumsuz etkileyecek Termik Santral Projeleri hız kesmeden devam ediyor. 7.1.2016  tarihinde Ağan Termik santrali için Karabiga Belediye Encümeni imar ruhsatı izni vermek üzere toplanacaktır.

Bir başka ifade ile kapitalist emperyalist sistemin vahşi yüzü, kendi krizlerini aşmak üzere topraklarımızda doğa talanına ve ekosistem yağmasına kesintisiz devam ediyor.

Şöyle ki; haritada Çanakkale İlinde Lapseki İlçesinin, Güreci köyünden Bandırma’ya kadar devam eden hatta kurulu olanlar ile birlikte toplam 19 bin megavattı aşan kapasitede planlanan kömürlü termik santraller hakim ve etkili rüzgarlar ile birlikte öncelikle tüm Biga Yarımadası’nın verimli topraklarını ve havasını asit yağmurları ve kül tozunması ile zehirleyecektir. Yöredeki termik santral ruhsat alanları o kadar iç içe geçmiştir ki, zaman zaman ruhsat alanları birbiri ile geçirgenlik göstermektedir. Eğer söz konusu termik santraller, yani toplam 19 bin megavat kurulu güçten fazla santral bu bölgeye kurulacak olursa, yakılacak en az 50 milyon ton kömür ve atık olarak çıkacak 30 milyon ton nerelerde depolanacak? Bölgemizde hava soluyan insanlar başta olmak üzere, su kaynaklarını, barajları, meraları, böcekleri, kuşları kısacası tüm canlı yaşamını ve ekosistemi çok olumsuz etkileyecek bu termik santraller Çanakkale tarımını da bitirecektir. Özellikle hayvancılıkta Türkiye’nin Hollanda’sı diye tabir edilen Biga tarımı ve toprakları da bu durumdan en büyük zarar payını alacaktır. Biga İlçesi tüm değerlerini (etini, sütünü vb.) kaybedecek ve ileride onarımı mümkün olamayacak büyük bir doğal felaket yaşayacaktır. Soruyoruz; daha yenilerde Paris’te düzenlenen İklim Konferansında, kirletici ve zehirli emisyonları azaltmak amacı ile kısa/orta vadede fosil yakıtlar ile çalışan termik santrallerin azaltılması kararı verilmiş iken, bölgemizde ve ülkemizde kömürlü termik santrallerde ısrarcı olunması nasıl açıklanabilir? Tüm Dünya yenilebilir enerji kaynaklarına yönelirken bölgemizde başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir ve sonsuz kaynaklara yatırım yapılmamasının sebebi nedir? Bölgemizdeki bu yanlış, çarpık enerji ve sanayi yatırımları başta Bern Sözleşmesi olmak üzere ülkemiz tarafından imzalanmış başka birçok diğer uluslar arası sözleşmelere de aykırıdır. Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin toplam kurulu gücünün neredeyse ¼ üne varan kısmını Lâpseki, Karabiga, Bandırma hattında kurmayı planlamak insafsızlıktır. Tüm bunların sorumlusu şimdiki idare ve siyasi iktidardır. Başta iktidar milletvekilleri olmak üzere Çanakkale milletvekillerinin hepsinin sorumlulukları vardır. Bir zamanlar Bayramiç Evciler Köyünde köylülerin hesap sorduğu, o zamanlar altın tekellerinin avukatlığına soyunarak “Kazdağlarından bir tek dal kestirmeyeceğiz” diye nutuk çeken Mehmet Daniş sorumludur. Nasıl bir aymazlık ise Mehmet Daniş’in Tarım Bakan Yardımcısı olarak Çanakkale tarımını geliştireceği ifade edilmektedir. Termik Santraller kurulurken, onlara “yardım ve yataklık yapan”, yine bugünlerde Ağan Santralına Belediye Encümeninden imar ruhsatı verme hazırlıkları yapan işgüzar Karabiga Belediye Başkanı da sorumludur.

Başta kaçak santral CEN-Al olmak üzere hemen tamamı için İdare Mahkemesi tarafından ÇED iptal kararları verilmiş olan, termik santrallerin inşaat ve işletmelerine izin veren, hukukun arkasından dolanarak mahkeme kararlarının uygulanmasını kolaylaştırmayan, görevlerini tam yapmayan İl yöneticileri de sorumludur. İlimizde kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen iptal edilen ÇED’lere dayanarak verilen lisansları iptal etmeyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da açıkça suç işlemektedir. Karabiga, Biga İlçesi başta olmak üzere tüm Biga Yarımadası topraklarını, havasını, suyunu zehirleyecek, insan sağlığını olumsuz etkileyecek tüm bu planlara karşı durmayan, başta milletvekilleri olmak üzere tüm bürokratları Çanakkale halkı hiç de güzel anmayacak, ellerimiz yakalarında olacaktır.”

ÇTSO’dan termik santral tepkisi

Öte yandan bugün basın mensupları ile bir araya gelen ÇTSO Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan ve yönetim kurulu üyeleri, şimdiye kadar yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeleri anlattı.Toplantıda şimdiye kadar termik santraller konusunda sesiz kalan ÇTSO’nun, termik santrallere karşı olduğunu açıklaması dikkat çekti. Toplantıda konuşan ÇTSO Başkan Yardımcısı Aydoğan, Çanakkale’de yapılmak istenen termik santraller konusunda, bugün yaşanan ve gelecekte yaşanacak büyük sıkıntıları, toplumsal bilinçleri gereği kamuoyuna duyurma ihtiyacı duyduklarını belirtti. Çanakkale’de faaliyet gösteren ve yapılması planlanan termik santraller bulunduğunu belirten Aydoğan, “Şimdi, sanayi odası niye sanayiye karşı diye bazıları bu tepkimizi yanlış anlayabilir ama biz sanayiye karşı değiliz. Biz, kontrolsüz sanayiye ve istihdama karşıyız. Zehir sanayisine karşıyız. Termik santraller, kenarında konuşlandırıldığı denizin doğasını bozacaktır ancak deniz kıyılarının tercih edilmesinin nedeni, maliyetlerin çok düşük olmasıdır, hem ulaşım hem de bedava kullandıkları su nedeniyle. Ayrıca bölgede tespit edilmiş Akdeniz fokları var ve bunlar da yok olmaya yüz tutacak.” şeklinde konuştu. ÇTSO Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan, yapılması planlanan termik santrallerle ilgili olarak ortada bir de rantçılar ve çantacılar bulunduğunu ve santrallerin tarıma büyük darbe vuracağını söyledi.

Öte yandan bünyesinde termik santral de bulunan İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Bülend Engin, aynı zamanda ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı. Bunlar arasında İÇDAŞ Biga Termik Santrali ve İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali yer alıyor. İÇDAŞ Süper Kritik Bekirli Termik Santrali’nin ikinci ünitesi 22.05.2015 tarihinde açılarak bölgede kapasite gelişiminde bulunulmuştu.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir