Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Habacı, Yarı Açık Cezaevi’nde yatan mahkumlara “Kader ve Kadercilik” konulu seminer verdi.

Seminer yarı açık cezaevinde bulunan toplam 300 mahkumun katılımıyla gerçekleşti. Programın Eğitim Fakültesi öğrencilerinin topluma hizmet uygulamaları kapsamında, mahkum olan kimselerin milli ve manevi değerler açısından desteklenmesi amacıyla yapıldığı bildirildi. Seminerde kader- kaza ilişkisi, kişiyi suça iten faktörler, cezaevinde geçirdiğimiz vakti nasıl geleceğimiz adına değerlendirebiliriz, hürriyetin ve hür yaşamanın önemi, sabır, ikili ilişkiler konularına değinildi. Seminer sonunda mahkumların soruları cevaplandırıldı.

[Medya Hedef]