Çırpılar Köyü Termik Santrali İçin İDK Toplanıyor…

19 Ocak 2016

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre;  Yenice ilçesine bağlı Çırpılar köyü yakınlarında kurulması planlanan Çırpılar Termik Santrali, Kül Depolama Sahası, İR:60 Ruhsat Numaralı Kömür Saha, Kireçtaşı Ocağı ile Kırma Eleme Tesisi projesinin, 03/02/2016 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecek.

ÇED bilgilendirme toplantılarında köy halkı tarafından tepkilere neden olan Çırpılar Köyü Termik Santrali projesi, yeterlilik belgesi alımında son safhalara geliyor. 03/02/2016 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılacak olan proje için, 2015 yılı Haziran ayında Çırpılar Köyü’nde halkın katılımı toplantısı düzenlenmiş ve kadınlarından oluşan bir grup, köylerinde Termik santral istemediklerini dile getirerek ‘Termik Santral istemiyoruz, Kanser olmak istemiyoruz’ sloganları ile projeyi protesto etmişlerdi. Yenice Çırpılar Termik Santrali bilgilendirme ÇED toplantısında, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alınmış ve toplantı sorunsuz olarak sonuçlanmıştı.  Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre;  Yenice ilçesine bağlı Çırpılar köyü yakınlarında kurulması planlanan Çırpılar Termik Santrali, Kül Depolama Sahası, İR:60 Ruhsat Numaralı Kömür Saha, Kireçtaşı Ocağı ile Kırma Eleme Tesisi projesi, 03/02/2016 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından tekrar ele alınacak.

 Projede Neler Yer Alıyor? 

Söz konusu başvuru dosyasında ; “Tesiste yıllık linyit tüketiminin yaklaşık 2,6 milyon ton olacağı öngörülmekte olup ocak alanındaki üretim miktarı da yaklaşık 2,6 milyon ton/yıl (650 ton/saat) olacaktır” denilen başvuru dosyasında; “Tesisin 25 yıl ekonomik ömrü boyunca toplam 65 milyon ton kömür tüketimi gerçekleşecektir. Linyitin ortalama LHV değeri 1.270 kcal/kg’dır. İR-60 Numaralı Kömür Sahasında; 180,79 ha’lık İşletme İzin alanında 48,8 milyon ton Kömür Rezervi olduğu Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup yazısı Ek2te verilmiştir. Saha için kömür rezervi tespit çalışmaları halen devam etmekte olup Alman DMT firmasının yaptığı çalışmalarla sahada 66,2 milyon ton kömür potansiyeli mevcut olduğu bilinmektedir. Bu potansiyel 200 MW kapasiteli Termik Santralinin 25 yıllık süredeki ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak durumdadır” ifadelerine yer veriliyor.
Saatte 79,63 ton kireçtaşı üretimi gerçekleştirilecek
İlgili proje dosyasında ayrıca ; “Proje kapsamında söz konusu saha için Maden Kanunu kapsamında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden 10 yıllık işletme ruhsatı ve işletme izni alınacak olup süre bitiminde işletme Projesi için temdit başvurusunda bulunularak üretime devam edilecektir. Santralde yılda 254 bin 743 ton (79,63 t/h) kireçtaşı kullanımı söz konusu olacaktır. Akışkan yataklı kazan teknolojinde kömürle birlikte kazanda yakılacak kireçtaşı santral sahası çevresindeki ocaklardan temin edilecektir. MİGEM Genel Müdürlüğünden alınacak kullanım hakkı ile Taşzemin’e ait sahalardan kireçtaşı temin edilmesi planlanmaktadır. Sahaların ruhsatının alınamaması durumunda kireçtaşı satınalma yolu ile Termik Santrale getirilecektir. Kalker Ocak üretiminin gerçekleştirilmesi durumunda sahada Kırma Eleme Tesiside kurulacak olup yılda 8 ay, ayda 25 gün, günde 16 saat olarak çift vardiya çalışılacaktır. Saatte 79,63 ton kireçtaşı üretimi gerçekleştirilecektir”denildi.
90 futbol sahası büyüklüğünde!
 Çevreye zarar verecek bir diğer konu ise kül depolama alanı. Bu alanın Yenice Çırpılar’da 364 bin 500 metrekare olacağı ifade edildi. Bu alan ise yaklaşık 90 futbol sahası büyüklüğüne tekabül ediyor. Söz konusu proje dosyasında şu önemli rakamlar yer alıyor: “Taban Külü (cürüf): 60t/hx 7750h=465.000t/yıl kül depolama alanında depolanacaktır. Uçucu Kül: 140t/h x 7750h = 1.085.000 t/yıl çimento fabrikalarına satılacaktır. Kül Depolama Alanı 364.500 m2 olup Kül Depolama Alanı kazı yüksekliği ortalama 15 m, sedde yüksekliği 15 m ve cüruf yoğunluğu 1t/m3 alınarak yapılan hesaplamalarda Kül Depolama Alanı Ömrünün yaklaşık olarak 24 yıl olacağı düşünülmektedir”

 

Yorumlar...
  • murat aydın
    20/01/2016 12:37

    bu kadar yalana gerek yok toplantıda ben vardım çırpılar ve civar köylerden 10 kadın vardı ve cevrecilerden başkada istemeyen yoktu acın bakın toplantı resimlerini gencler iş istiyor

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir