Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

19 Ekim 2015

Çanakkale İnsan Hakları Derneği, sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını güçlendirmek ve desteklemek amacıyla oluşturulan “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık” ağına dahil oldu.
Başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alarak çalışmalarına yön veren Ağ; yerel sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşları birbirine yaklaştırarak, yeni bilgi teknolojileri aracılığıyla bilgi dağılımını kolaylaştırarak, yönlendirme ve destek mekanizmaları kurarak, sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu amaç çerçevesinde UNİCEF’in, Ortaklık Ağı’yla birlikte İzmir’de 16,17 Ekim günlerinde düzenlediği “Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi”, programına Çanakkale İnsan Hakları Derneği de katıldı. “Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel İstismarı Nedir”, “İstismara Uğrayan Çocuk Kimdir”, “İstismarcı Kimdir” “Cinsel İstismarın Çocuklar Üzerindeki Etkileri”, “Cinsel İstismarın Bildirim Zorluğu ve Zorunluluğu” ile “Uluslararası ve Ulusal Mevzuat” gibi konularının işlendiği eğitim programına Leyla Yavuz ve H. Okyar İğli katıldı.
“Çanakkale’de de çocuklara karşı işlenen suçların varlığı ve bununla ilgili açılan Cinsel Suç davalarının olduğunu” söyleyen İnsan Hakları Derneği katılımcıları, “TÜİK’in 2011 verilerine göre Çanakkale’de 1000’e yakın çocuk sömürüsü ve cinsel suç davalarının açıldığını” ifade ederek, “Çanakkale İnsan Hakları Derneği olarak üyesi olduğumuz “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık” ağıyla birlikte kentimizde çocuğun cinsel sömürüsü ve cinsel istismarıyla ilgili, başta kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki politika, hizmet ve sorumluluklarını çocuk yararına değiştirme konusunda çalışma yapmalarını sağlamak; çocuklarla veya çocuklar için çalışan kentimizdeki sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri arasında etkin ortaklık kurmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapacağız.’ diyerek, çalışmalarla ilgili raporlamanın önemine de dikkat çektiler.
UNİCEF’in desteklediği Ağ’ın çatısı altında , İnsan Hakları Derneği gibi ,Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi 71 kuruluş yer alıyor.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir