“Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet” Konulu Konferans Düzenlendi

“Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet” Konulu Konferans Düzenlendi
02 Aralık 2014

Çanakkale Kent Konseyi Cevatpaşa Mahalle Meclisinde “Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet” konulu konferans düzenlendi. Cevatpaşa Mahalle Meclisi çalışma ofisinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Avukat Güneş Pehlivan, “6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve kolluk görevlilerinin yetkileri ve sorumlulukları” hakkında bilgiler verdi.

Pehlivan şunları söyledi;

“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunun amacı; Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan Kadınların, Çocukların, Aile bireylerinin tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Amaç, aile içi şiddetin önlenmesi, böylece ailenin korunmasıdır. Kanunun kapsama alanına baktığımızda şiddetin uygulandığı yerin öneminin olmadığı görülmektedir. Kanunun uygulanması çatı altına münhasır değildir. Şiddetin uygulandığı yerin ev veya çatılı bir mekan olması gerekmez. Kimse özel statüsü nedeniyle kanun karşısında sorumluluktan kaçınamaz. Dokunulmazlık zırhının etkisi yoktur. Çekirdek aile mensupları (anne-baba ve çocuklar) ile ‘bir arada yaşayan herkes’ ailenin ferdidir. Tedbir kararı, koruyucu ve önleyici olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Önleyici tedbir kararında toplumda şiddetin meydana gelmesini önlemeye yönelik hizmetler ile şiddetin ortaya çıkma sebepleri saptanıp bunlara çözüm yolları getiren eylemler düzenlenir. Koruyucu tedbir kararında ise şiddete maruz kalan mağdurların tedavi edilmesi ve korunmasına yönelik hizmetler ile eylemler hükme bağlanır. Kriz (şiddet) anı ve sonrasında alınacak önlemler düzenlenmiştir.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir