“Çok sayıda Eser Çanakkale’ye Teslim Edildi”

19 Ekim 2015

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün Çanakkale’nin Biga İlçesi Kemer Köyü sınırları içerisinde kalan Antik Parion Kentinde yürüttüğü 2015 yılı ikinci dönem kazıları sona erdi.

Kazılar, OMÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş’in başkanlığında yürütüldü. Kazıya Türkiye’nin değişik üniversitelerinin arkeoloji bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri de katıldı.

Kazı çalışmalarına OMÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş’in yanı sıra Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlileri Alper Yılmaz, Kasım Oyarçin, Micheal Deniz Yılmaz ile birlikte yüksek lisans ve lisans öğrencileri de katıldı

Kazı başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, “Troas Bölgesinin Parlayan Yıldızı Parion Antik Kenti karanlıktan gün yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Bir Arkeoloji okulu olarak Parion’dan, bir çok arkeolog ve akademisyen yetiştirmiş bundan sonra da yetiştirmeye devam edecektir. Son yıllarda arkeoloji alanında Türkiye’nin en önemli kazıların arasında gösterilen Parion Kazılarında Nekropolis, Roma Hamamı, Tiyatro, Odeion, Yamaç Hamamı, Agora/Dükkânlar, Sondajlar ve Tümülüs olmak üzere Antik Kentin sekiz ayrı bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda çok sayıda etütlük eser ve 72 adet envanterlik eser ortaya çıkartılıp Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Kuruluşu M.Ö 8.yy.’a kadar giden Antik Kent gerek mistik tarihi ile gerekse de içinde barındırdığı arkeolojik ögeler ile son yıllarda hem bölge halkının hem de arkeolojiye merak duyan birçok insanın ilgisini çekmeye başlamıştır. Kentte arkeolojik kazıların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürütülmektedir. Bu bağlamda Antik Kentte her yıl ağırlanan orta öğretim grubu çocuklarda bir bilinç oluşturması için çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. Kentin gün yüzüne çıkartılması için çeşitli projeler yapılmaktadır. Tanıtıma yönelik olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunulan proje kabul edilmiş olup yıl içerisinde uygulamaya geçilecektir. Bölge ve ülke arkeolojisine önemli katkılar sağlayan Parion Antik Kenti kazıları bundan sonraki süreçte kültürel değerleri koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonunu, büyük bir özveri ile devam ettirecek, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin akademik ve kültürel tanıtıma büyük katkı sağlayacak, Üniversitemizin görünen yüzü olacaktır.“ dedi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir