ÇOMÜ Akademik Personel Alım İlanı Yayınladı

07 Kasım 2008

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 öğretim görevlisi alınacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Tıp, Fen Edebiyat, Eğitim ve Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Beden Eğitimi Spor ve Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 Profesör ve 3 Doçentin alınacağı belirtildi. Müracaatların 21 Kasım tarihine kadar üniversiteye yapılabileceğini belirten yetkililer, geniş bilginin üniversitenin “http://personel.comu.edu.tr/duyurular/akademik_ilan_071108.htm” web adresinden edinilebileceğini açıkladı.
İHA

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentler Rektörlüğe;
Yardımcı Doçentlerin ise ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1.2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25 ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen
Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,
3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf
ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri ( Profesör kadroları için altı, Doçent kadroları için dört nüsha) , Doçentlik Belgeleri , kamu hizmetinde bulunanların hizmet
belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.
4.Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli sureti ile anabilim dalını belirtir dilekçe, nüfus cüzdan sureti,
2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgeleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.
5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
7.Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

http://personel.comu.edu.tr/duyurular/akademik_ilan_071108.htm

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir