ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden Proje Atağı

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden Proje Atağı
19 Temmuz 2013

Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK, TAGEM, UNDP-GEF tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Doç Dr. Harun Yıldız’ın “Bazı Ekonomik Çift Kabuklu Türlerinin Besinsel Bileşenleri ve Kabuk İçerikleri Tespit Edilerek Tüketim Stratejilerinin Belirlenmesi” ve Doç. Dr. Sebahattin Ergün’ün “Organik Asit (sinnamik asit) veya Organik Asit+Probiyotik (Bacillus subtilis) Katkılarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Büyüme Performansı, Yağ Asit Kompozisyonu, Sağlık Karakteristikleri ve Hastalık Direnci (Yersinia ruckeri) Üzerine Etkileri” başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri arasına girerken Yrd. Doç. Dr. Hasan Kaya’nın “Farklı Sıcaklık ve Karbondioksit Seviyelerinin Tilapia (Oreochromis mossambicus) Balıklarının Bazı Hematolojik Parametreleri, Karbonik Anhidraz ve Na+, K+ – ATPaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri” adlı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenen Hızlı Destek Projeleri arasında yer aldı.

Bilal Aydın’ın “Sağlık İçin, Alkali Su İçin”, Demet Bal’ın “Kırkgözler Kaynağı (Ezine, Çanakkale)’nda Yaşayan Gammus komareki Schaferna, 1922’nin Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi”, Pırıl Aşçıbaşı’nın “Kocabaş Çayındaki (Biga Yarımadası: Çanakkale) Ağır Metal Kirliliğinin Biyo-Indikatör Unio mancus Bourguignat, 1857 (Mollusca: Bivalvia) ile İzlenmesi” isimli öğrenci projeleri son dönem TÜBİTAK projeleri kapsamında desteklenmeye değer bulunurken Doç. Dr. Adnan Ayaz’ın, Saroz Körfezi ve Güney Marmara Denizi sorumluluğunu üstlendiği “Çanakkale Boğazı’ndan Hopa’ya: Lüfer (Pomatomus saltatrix) Populasyonunu İzleme Projesi” TAGEM tarafından, Arş. Gör. Dr. Barış Özalp’in yürütücülüğünü yaptığı “Çanakkale Boğazı Mercan Topluluklarını Tanıtma ve Koruma Projesi” UNDP-GEF tarafından desteklenen projeler arasında yer aldı.

[comu.edu.tr]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir