ÇOMÜ Dünya Üniversiteler Kongresi Ev sahipliğine Hazırlanıyor

ÇOMÜ Dünya Üniversiteler Kongresi Ev sahipliğine Hazırlanıyor
09 Aralık 2009

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi?nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ?Dünya Üniversiteler Kongresi? 20-24 Ekim 2010 tarihleri arasında Çanakkale?de yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi?nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Çanakkale?de düzenlenecek “Küresel sorunlar çerçevesinde üniversitelerin yeni hedef ve görevleri neler olmalıdır?” temalı Dünya Üniversiteler Kongresi?ne yoğun bir katılım beklediklerini ifade ederek, ?Bütün dünyada üniversitelerin ana işlevleri meslek kazandırma amaçlı eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve kamuya yönelik diğer hizmetler olarak belirlenebilir. Ancak, çağdaş üniversitelere, gündemde yer almaya başlayan küresel sorunlar konusunda da büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ulusal ekonomilerin bütünleşme çabaları, ülkeler/kültürler arası ilişkilerin artması, iletişimde ülke sınırlarının ortadan kalkması gibi etkiler sonucu gelişen küreselleşmenin, birçok sorunu da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu kapsamda, küresel ısınmanın öneminin anlaşılması ve önlenmesi, küresel terörün önlenmesi, küresel yoksulluğun giderilmesi, küresel göçün yönetilmesi, gelir dağılımı eşitsizliklerinin giderilmesi, sağlık hizmeti adaletsizliğinin giderilmesi, eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliğinin giderilmesi, çevre kirliliğine çözümler getirilmesi, bölgesel çatışmaların çözümlenmesi ve yenilerinin önlenmesi, dünya barışının temini, dünya kültür mirasının korunması, hızlı nüfus artışına kalıcı çözümler geliştirilmesi, Sivil Toplum Kuruluşları’nın uygarlığın geliştirilmesinde rollerinin arttırılması gibi konuların üniversitelerce tartışılması, üniversitelerin bu çerçevedeki yeni hedef ve görevlerinin belirlenmesi, kalıcı çözüm önerilerinin uluslararası platformlarda oluşturulması ve paylaşılması gerekmektedir? dedi.

Rektör Akdemir, bütün insanları tehdit edip, süreklilik arz eden bu tür sorunların yalnızca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UNESCO, OECD, G8 gibi uluslararası ve uluslarüstü örgütlerce veya hükümetlerce çözümlenmesi çabalarının yeterli olmadığının görüldüğünü de belirterek, ?Üniversitelerin bu konularda devreye girerek çözümler üretmeleri ve kendilerini yeniden tanımlamaları önemli katkı sağlayacaktır. Üniversitelerin, öncelikle, bu sorunların aşılması ile ilgili olarak stratejik planlarına hedefler koymaları, merkezler oluşturmaları ve ders programlarını yeniden belirlemeleri gerekmektedir. Kuşkusuz üniversitelerin neler yapabilecekleri konusu kongre sırasındaki bildiriler aracılığıyla belirlenecektir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, üniversiteleri ve üniversitelerle yakın etkileşim içindeki kurumları, araştırmacıları, entelektüelleri bir araya getirerek, dünyamızı tehdit eden bu ve benzeri küresel sorunların anlaşılması ve çözüm yolları alanında üniversitelerin yeni işlevleri ve rolü üzerinde geniş çaplı bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 20-24 Ekim 2010’da Çanakkale’de üniversitemiz tarafından yapılacak Dünya Üniversiteler Kongresi’nin bu konuda önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyoruz? dedi.

Yerli ve yabancı yüzlerce konuğun katılacağı uluslararası kongre öncesi Üniversitede hareketlilik ise sürüyor.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir