ÇOMÜ, Halkın Üniversite, Öğrencilerin de Kente Bakışını Araştırdı

30 Kasım 2011

Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, Çanakkale halkının üniversite algısı ile öğrencilerin Çanakkale’ye bakışına yönelik yaptıkları araştırmalardan ilginç sonuçlar çıktığını belirtti.

Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından 18-24 Kasım 2011 tarihlerinde toplam 980 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen ve “Çanakkale halkının üniversite (ÇOMÜ) algısı ile Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin Çanakkale’ye bakışını konu alan “Çanakkale Survey” adlı kamuoyu araştırmasının tamamlandığını belirterek, “Araştırmamız Çanakkale kent merkezi ve Kepez beldesindeki 9 farklı yerleşim bölgesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 23 farklı meslek grubundan, 19-80 yaş aralığındaki toplam 490 kişiyle yüz yüze görüşerek araştırmaya esas teşkil eden verileri topladılar. Eş zamanlı olarak yürütülen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinin Çanakkale’ye bakışını konulu alan araştırma da 64 farklı bölümdeki toplam 490 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Bu araştırmanın niteliği gereği Çanakkale’nin ilçelerinde okuyan öğrenciler araştırma kapsamı dışında tutuldu. Sadece ilçelerde yaşayıp da Çanakkale kent merkezinde okuyan öğrencile araştırmaya dahil edildi” dedi.

“ÇANAKKALE HALKININ YÜZDE 78’İ İLİN DAHA BÜYÜK BİR ÖĞRENCİ KENTİ OLMASINI İSTİYOR”
Yaptıkları ilk bölüm araştırmada Çanakkale halkının yüzde 78’inin Çanakkale’nin daha büyük bir öğrenci kenti olmasını istediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, “Araştırma kapsamında görüş ve düşüncelerine başvurulan halkın, yüzde 78’i “Çanakkale’nin daha büyük bir öğrenci kenti olmasını, Çanakkale’de daha fazla öğrenci olmasını” isterken; halkın sadece yüzde 12’si kente daha fazla öğrencinin gelmesine karşı çıktı. “Benim için fark etmez” diyenlerin oranı yüzde 10 olurken; kente daha fazla öğrenci gelmesini isteyenlerin yüzde 64’ü aynı zamanda “Çanakkale’ye daha fazla yabancı (uyruklu) öğrenci gelmesini” istedi. Kente daha fazla yabancı öğrencinin gelmesine karşı çıkanların oranı %19 olurken, vatandaşların yüzde 17’si konuya ilişkin soruya “benim için fark etmez” yanıtını verdi. Araştırma kapsamındaki vatandaşların yüzde 73’ü “bugüne değin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) kampüs (yerleşke) veya tesislerinden birinde bulunduğunu, Üniversiteyi yerinde gördüğünü” belirtirken, araştırmaya katılan vatandaşların %27’si ise “bugüne kadar Üniversitenin kampüs veya tesislerinden birinde hiç bulunmadığını” ifade etti” şeklinde konuştu.

“HALK ÇOMÜ’YÜ YEREL GAZETE VE TELEVİZYONLARDAN TAKİP EDİYOR”
Araştırma kapsamında halka “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilgili gelişme veya haberleri en çok nereden öğreniyorsunuz” şeklinde bir soru da yöneltildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, “Halkın yüzde 37’si bu soruya “Çanakkale’de çıkan (yayımlanan) yerel gazete ve dergilerden”, yüzde 32’si de “Çanakkale’de izlenen yerel televizyon kanallarından” yanıtını verdi. Bilgilenmek için “Üniversitenin (ÇOMÜ) internet (web) sayfasını” takip edenlerin oranı sadece yüzde 6 olurken, vatandaşlar “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilgili hangi tür haber veya olayları takip ettiklerine” ilişkin soruya ise sırasıyla şu şekilde yanıt verdi: Üniversite Hastanesi ile ilgili haberler (yüzde 22), Üniversitede yapılan konser, sergi, gösteri gibi sanatsal etkinliklerle ilgili haberler (yüzde 17), Üniversitedeki öğrenci olayları ile ilgili haberler (yüzde 15), Bilimsel araştırmalar ile kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlere ilişkin haberler (yüzde 10), Üniversite hocalarının gazetelerdeki yazıları veya televizyonlardaki konuşmaları (yüzde 9), Üniversite hocaları ve öğrencilerle ilgili olumsuz haberler (yüzde 8), Rektörlük Seçimleri (yüzde 8), Üniversitedeki ihale ve satışlarla ilgili haberler (yüzde 4), Üniversitedeki iş ilanları (yüzde 4), Üniversite hocalarının yaptığı ramazan programları (yüzde 3) oldu” dedi.

“HALK VE ÖĞRENCİLER YURT VE PANSİYONLARIN ŞEHRİN İÇİNDE OLMASINI İSTİYOR”
Araştırma kapsamında öğrencilerin barınma sorununu da ele aldıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, “Bu konuda görüşlerine başvurulan vatandaşların yüzde 90’ı “çocuğunun veya herhangi bir yakınının yüksek öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapmasını” isterken; vatandaşların sadece yüzde 10’u “çocuğumun veya herhangi bir yakınımın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okumasını istemem” dedi. Araştırma kapsamında halka ve öğrencilere “Sizce Çanakkale’de okuyan üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt veya pansiyonlar nerede olmalıdır” şeklinde bir soru yöneltilirken; halkın yüzde 49’u ile öğrencilerin yüzde 54’ü “yurt ve pansiyonların şehrin içinde, halk ile iç içe olmasını” istedi. Halkın yüzde 28’i “yurt ve pansiyonlar kampüs içinde veya halktan uzak olmalıdır” derken, öğrencilerin yüzde 19’u da “yurt ve pansiyonların kampüs içinde veya halktan uzak olmasını” istedi. Halkın yüzde 23 ile öğrencilerin %26’sı ise “yurt ve pansiyonların nerede olduğu benim için önemli değildir” yanıtını verdi. “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilgili olarak en fazla merak ettiğiniz veya öğrenmek istediğiniz şey nedir” şeklindeki soruyu halkın yüzde 41’i yanıtsız bırakırken; yüzde 45’i soruya birbirinden farklı yanıtlar verdi. Yanıtlara göre ÇOMÜ ile ilgili en fazla merak edilen başlıca konular ise “eğitim kalitesi” (yüzde 11), “mezun öğrencilerin iş bulma başarısı” (yüzde 2) ile “açılacak yeni bölümler” (yüzde 1) oldu” dedi.

“HALK ÜNİVERSİTENİN KENT EKONOMİSİNE KATKISININ FARKINDA”
Araştırmalarda halkın büyük bir bölümünün ÇOMÜ’nün kente ekonomik ve sosyo-kültürel katkı sağladığını belirttiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, “Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan vatandaşlara, hiç bir şık vermeden, açık uçlu olarak “Size göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Çanakkale’ye yaptığı en olumlu katkı veya etki nedir” şeklinde bir soru yöneltilirken; araştırma kapsamındaki vatandaşların yarısından fazlası bu soruya “ekonomik katkı” (yüzde 52) yanıtını verdi. ÇOMÜ’nün Çanakkale’ye “hem ekonomik hem de sosyo-kültürel katkı” sağladığını söyleyenlerin oranı yüzde 22 olurken, Üniversitenin kente yaptığı en önemli katkıyı “Araştırma Hastanesi” olarak belirtenlerin oranı yüzde 5, sadece “sosyo-kültürel katkı” diyenlerin oranı ise yüzde 3 oldu. Vatandaşlara benzer şekilde, yine açık uçlu olarak “Size göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Çanakkale’ye yaptığı en olumsuz etki nedir” diye sorulduğunda, araştırmaya katılan halkın yüzde 48’i Üniversitenin “kente olumsuz bir etkisi yok” karşılığını verirken; bu soruya halkın yüzde 15’i “ahlaki bozulma”, yüzde 6’sı “gürültü, yüzde 5’i “kiraların artması”, yüzde 3’ü de kalabalıklaşma” yanıtını verdi. Vatandaşların yüzde 11’si bu soruya birbirinden farklı yanıtlar verirken, yüzde 7’si de soruyu yanıtsız bıraktı” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 59’U İMKANI OLSA, ÇANAKKALE’DEN GİDEREK BİR BAŞKA KENTTE OKUMAK İSTİYOR”
Araştırmada Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin Çanakkale’ye bakışı’nı saptamak amacıyla halt dışında üniversite öğrencileri arasında da araştırma yapıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, “Bu kapsamda yapılan araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğrencilerin yüzde 48’i “Çanakkale’de öğrenci olmaktan memnun olduğunu” söylerken, yüzde 19’u “Çanakkale’de öğrenci olmaktan memnun olmadığını” belirtti. Öğrencilerin yüzde 33’ü ise “bazı yönleriyle evet bazı yönleriyle hayır” dedi. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 59’u “imkânı olsa, Çanakkale’den giderek bir başka kentte okumak istediğini” belirtirken; yüzde 31 “imkanı olsa bile Çanakkale’den giderek bir başka kentte okumak istemediğini” söyledi. “İmkanı olması halinde üniversite eğitimi bittikten sonra da Çanakkale’de kalmak ve burada yaşamak isteyenlerin” oranı yüzde 35 olurken, öğrencilerin yüzde 44’ü “üniversite eğitimi bittikten sonra buradan hemen gitmek isterim” dedi. “Bu konuyu hiç düşünmedim” diyenlerin oranı ise yüzde 21 oldu. Araştırmaya katılan öğrenciler “Çanakkale’de öğrenci olarak karşılaştıkları en önemli sorun türü veya alanı” olarak sırasıyla “Toplu Taşıma (Ulaşım) (yüzde 30), Pahalılık (yüzde 23 ), Kültür-Sanat Olanakları (yüzde 20), Kitap veya ders araç gereçlerinin temini (yüzde 8), Barınma (yüzde 7), Yeme-İçme (yüzde 7) konularını işaret etti. Araştırmaya katılan öğrencilere “Çanakkale’nin kent olarak öğrencilere yönelik en büyük eksiklikleri” sorulduğunda öğrenciler sırasıyla şu kategorileri seçti: Sinema, tiyatro, konser salonu gibi mekânlar (yüzde 26), Öğrencilere yönelik alışveriş olanakları (yüzde 23), Öğrencilere yönelik hizmet veren lokanta veya yemek salonları (yüzde 10), eğlence yerleri (yüzde 13), spor tesisleri (yüzde13), Kütüphaneler (yüzde 8), yurt, pansiyon vb. gibi barınma yerleri (yüzde 6) olarak belirlendi” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 45’İ TOPLU ULAŞIMDA ARAÇ SEFER SAYILARINI YETERSİZ BULUYOR”
Yapılan araştırmada öğrencilerin yüzde 45’inin toplu taşıma sistemindeki “güzergah ve hatların yeterli, ancak araç sefer sayısının yetersiz bulduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, “Bu öğrencilerin yüzde 43’ü de “hem güzergah ve hatlar yetersiz, hem de araç sefer sayısı yetersiz” diyor. Öğrencilere “Çanakkale’de yaşadığınız semt veya bölge ile ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü arasındaki toplu taşıma güzergâhları, hatları ve araç sefer sayıları hakkında ne düşünüyorsunuz” şeklinde bir soru yöneltilirken, araştırmaya katılan öğrencilerin sadece yüzde 8’i “Güzergah ve hatlar ile araç sefer sayısı yeterli” dedi. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 45’i “güzergah ve hatlar yeterli, ancak araç sefer sayısı yetersiz” derken, %43’ü de “hem güzergah ve hatlar yetersiz, hem de araç sefer sayısı yetersiz” şeklinde görüş belirtti. “Güzergah ve hatlar yetersiz, ancak mevcut hatlardaki araç sefer sayısı yeterli” diyenlerin oranı ise %4 oldu. Öğrencilere benzer şekilde “Çanakkale’de yaşadıkları semt veya bölge ile ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü arasındaki toplu taşıma araçları ve şoförleri” sorulduğunda, araştırma kapsamındaki öğrencilerin sadece %18’i “araçlar düzenli çalışıyor, şoförler yolcu emniyetine özen gösteriyor” yanıtını verdi. “Araçlar düzenli çalışmıyor, ancak şoförler yolcu emniyetine özen gösteriyor” diyenlerin oranı” yüzde 23 olurken, öğrencilerin yüzde 58’i “hem araçlar düzenli çalışmıyor, hem de şoförler yolcu emniyetine özen göstermiyor” şeklinde görüş bildirdi. Öğrencilere yöneltilen “Çanakkale’deki, öğrenci toplu taşıma ücretini kentin koşullarına göre nasıl buluyorsunuz” şeklindeki soruya karşılık, öğrencilerin yüzde 53’ü öğrenci toplu taşıma ücretini “normal” bulduğunu belirtirken; bu soruya öğrencilerin yüzde 31’i pahalı, yüzde 12’si çok pahalı, yüzde 3’ü ucuz, yüzde 1’i de çok ucuz yanıtını verdi” şeklinde onuştu.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 45’İ KENT HALKININ KENDİLERİNE YÖNELİK YAKLAŞIMINI MADDİ KAZANÇ YÖNELİMLİ BULUYOR”
Araştırma kapsamındaki öğrencilerin Çanakkale kent halkının öğrencilere karşı yaklaşımının en belirgin niteliğini maddi kazanç yönelimli bulduğunu da belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir, “Bu oran yüzde 45 olarak belirlendi. Öğrencilerin yüzde 22’si kent halkının öğrencilere karşı yaklaşımını “ilgisiz ve kayıtsız”, yüzde 18’i “hoşgörülü ve yardımsever”, yüzde 11’i “önyargılı ve dışlayıcı”, yüzde 4’ü de “ilgili ve meraklı” olarak değerlendirdi.Bunun dışında öğrencilerin yüzde 87’si”kılık-kıyafeti veya yaşam tarzı nedeniyle Çanakkale’de çevresel herhangi bir tepki veya baskıyla karşılaşmadığını söylüyor. Kılık-kıyafeti veya yaşam tarzı nedeniyle çevresel herhangi bir tepki veya baskıyla karşılaştığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 13 oldu. Bu öğrencilerin yüzde 40’ı “başörtülü (kapalı) olduğu için” çevresel tepki veya baskının muhatabı olduğunu ifade ederken, yüzde 40’ı “giyim (açık, modern vb.) tarzından dolayı”, yüzde 11’i de “rahat yaşam tarzından dolayı” çevresel bir tepkiyle karşılaştığını veya baskıya maruz kaldığını ifade etti. Karşılaştığı çevresel tepki veya baskının niteliğini açıklamak istemeyen veya açıklamayan öğrencilerin oranı ise yüzde 9 oldu. Öğrenciler Çanakkale’de bir öğrenci olmanın en olumlu tarafı veya en önemli avantajı olarak bir birinden farklı yanıtlar verirken; açık uçlu olarak yöneltilen bu soruya yaygın olarak Çanakkale’nin sakin ve rahat bir şehir olması (yüzde 26), küçük bir şehir olması (yüzde 20) ve Çanakkale’nin doğal güzelliği (yüzde16) yanıtları verildi. Araştırma kapsamında yine açık uçlu olarak öğrencilere yöneltilen bir başka soru da “Çanakkale’de bir öğrenci olmanın size göre en olumsuz tarafı veya en büyük dezavantajı nedir” şeklindeki soru oldu. Öğrenciler Çanakkale’de öğrenci olmanın en olumsuz tarafı veya en büyük dezavantajı olarak “sosyal faaliyetlerin yetersiz olmasını” (yüzde 30) gösterirken, bunu “pahalılık” (yüzde 20), “halkın öğrenciye karşı olumsuz tutumu” (yüzde 12) ve iklim (yüzde 11) izledi” şeklinde konuştu.

İHA

Yorumlar...
  • harun
    30/11/2011 19:08

    Belediye başkanı yada her kim üzerine alınacaksa, Kimseye bu hocayı eleştirmeye kalkmasın. Adam kral çıplak diyen halkın nabzını bilimsel olarak sundu. Yarası olan gocunur. Bld başkanı 2014'de unutsun çanakkaleyi. Allah aşkına siz hiç mi denetlemezsiniz o kabadayı, terbiyesiz dengesiz halk otobüsü şöförlerini. %90'ı pisikolojik sorunlu. Tebrikler hoca aynen devam.

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir