ÇOMÜ Rektör Vekili Yücel Acer: “Üniversitemizin Bir Belde Belediyesi Üzerinde Dayatmacı Tutumu Söz Konusu Olamaz”

06 Haziran 2011

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Yücel Acer, üniversitenin bir belde belediyesi üzerinde dayatmacı bir tutum takınmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Eğer Kepezliler bu hastaneyi istemiyorlarsa bunu tarafımıza iletmeleri yeterlidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bir belediyenin hastanenin genişlemesine izin vermemesi sebebiyle Tıp Fakültesi’ni ve Hastanesi’ni kapatacak değildir” dedi.

Konu ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan ÇOMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Yücel Acer, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan’ın üniversite hastanesinin genişletilmesine yönelik çabaları konu alan bazı açıklamaları olduğunu belirterek, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Kepez’deki mevcut altyapısının ideal sağlık, eğitim ve bilimsel hizmetleri vermek için yeterli olmadığı bilinmektedir. Hastanenin en önemli sorunu mekan sıkıntısıdır. İlimizdeki tek üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan hastanemizin gelişmesi hayati bir önem taşımaktadır ve konunun beklemeye tahammülü yoktur. Geç kalınan her bir gün İstanbul’a, İzmir’e ve Bursa’ya tedavi için gitmek zorunda kalan Çanakkaleli hasta demektir. Bu aciliyetten hareketle hastanemizin yer sorununun aşılması için yürütülen çalışmalar son dönemde hızlandırılmış ve bu bağlamda üzerinde kullanılmayan bir lojman binası ile Sağlık Ocağı bulunan Hastane’nin hemen devamındaki arsa Çanakkale Valiliği ile yapılan görüşmeler sonucunda Sağlık Bakanlığı’nın da oluru ile üniversitemizin kullanımına tahsis edilmiştir. Bakanlık bu alan üzerinde her türlü inşaat ve yıkım iznini de üniversitemize vermiştir. Bu konudaki görüşmeler sır olmadığı gibi her aşamasında kamuoyu konu ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca daha ilk günden itibaren Kepez Belediye Başkanlığı da konu hakkındaki bilgilendirilmiştir” dedi.

“ÜNİVERSİTENİN RESMİ KURUMLARLA YAPACAĞI HİÇBİR GÖRÜŞME GİZLİ OLAMAZ”

Yücel Acer, açıklamasında buna ek olarak hastane ile Kepez Belediye Binası arasında kalan ve “Meydan” olarak bilinen alan konusunda da Kepez Belediyesi’nden yardım istendiğini de belirterek, ” ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner göreve gelmesini takip eden ilk 15 gün içinde, 6 Nisan 2011 tarihinde Üniversite Hastanesi yöneticileri ile birlikte Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan’ı makamında ziyaret etmiş, sağlık sorunları nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Bu görüşmede ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin genişleme ihtiyacı ve planları dile getirilmiş, bu konuda Belediye’nin yardımları istenmiştir. Bu talep üzerine Başkan Mutan bir kısmı basına da yansıyan konuşmasında “Sayın rektörümüzün bu nazik ziyareti bizi mutlu etti. Kepez halkı olarak beldemizin bir sağlık kampüsüne dönmesinden dolayı mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz Tıp Fakültesi Hastanesi’nin beldemiz de kalması için elimizden geleni ve üzerimize düşün tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. Tek şartımız Tıp Fakültesi Hastanesi’nin beldemizden ayrılmaması; Şehir merkezi ile üniversitenin yerleşkesine yakınlığıyla ayrıca sağlığın finansmanı olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun beldemizde olmasıyla Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de beldemizde kalması gerektiği kanısındayız” demiştir. Mutan ayrıca “Meydan” diye bilinen alanın üniversiteye verilmesi konusuna sıcak baktığını ifade etmiş, gerekirse sembolik bir ücret karşılığında alanın ÇOMÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis edilebileceğini söylemiştir. Mutan bu konuşmasında Hastane için en ideal alanın Toprak Mahsülleri Ofisi yerinin olacağını da belirtmiştir. Ancak bahsi geçen alanın Kepez Belediyesi’ne veya ÇOMÜ’ye ait olmaması nedeniyle bu sadece bir temenni olarak kalmıştır. ÇOMÜ yönetimi birçok belediye çalışanının da önünde geçen bu ziyarette aldığı sözlere dayanarak belediyeye ait arsanın hastaneye tahsisi için gerekli protokolü hazırlayarak Belediye Başkanlığı’na göndermiştir. Bu süreçte Sayın Başkan rahatsızlanmış ve görüşmeleri sürdürmek zorlaşmıştır. Bu dönemde Sayın Başkan’ın Hhastanemizde sağlık sorunları nedeniyle kalışı esnasında Rektörümüz Prof. Dr. Laçiner Başkan’ı ziyaret etmiştir, ancak bu ziyarette arsa konularına girilmemiştir. Üniversite tarafından hazırlanan protokole ise belediyeden bugüne kadar herhangi bir yanıt gelmemiştir. ÇOMÜ Yönetimi, Valiliğin olumlu yaklaşması ve Başkan Mutan’ın sözlerinden hareketle bu alandaki üçüncü parsel için de İl Özel İdaresi nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bunlara ilaveten aynı bölgede yer alan 1 dönümlük küçük bir parsel, öğretim üyeleri ofisi olarak kullanılmak üzere ilgili kurumdan talep edilmiş, konu ile ilgili işlemlere başlanmıştır. Tüm bu faaliyetlerin hiçbirisi gizli olmadığı gibi, birçoğu kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Kaldı ki Üniversite’nin resmi kurumlar ile yapacağı hiçbir görüşme gizli olamaz” dedi.

“ÜNİVERSİTEMİZİN BİR BELDE BELEDİYESİ ÜZERİNDE DAYATMACI TUTUMU SÖZKONUSU OLAMAZ”

Rektör Vekili Yücel Acer, açıklamasında başta Valilik, İl Özel İdaresi, Sağlık Bakanlığı ve Defterdarlık olmak üzere tüm kurumların ÇOMÜ Hastanesi’nin genişlemesine olumlu yaklaşıp ellerinden gelen gayreti gösterirken, Kepez Belediyesi’nin kendilerini şaşırtan bir şekilde konu ile ilgili olarak ani bir şekilde referandum kararı aldığını da belirterek, “Dahası Belediye Başkanı Sayın Mutan basına hastanenin genişleme planları ile ilgili olarak olumsuz açıklamalar yapmıştır. Tüm bu açıklamalara ve referanduma gerek olmadığı kendilerine ifade edilmiştir. Üniversitemiz bugüne kadar konu ile ilgili Kepez Belediyesi’ni eleştirir herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Ancak en son yapılan basın açıklaması doğruların daha iyi anlaşılabilmesi için açıklamayı zorunlu kılmıştır. Üniversitemizin bir belde belediyesi üzerinde dayatmacı bir tutum takınması söz konusu değildir. Eğer Kepezliler bu hastaneyi istemiyorlarsa bunu tarafımıza iletmeleri yeterlidir. Kaldı ki Sayın Başkan Mutan da bu konudaki görüşlerini zamanında Üniversite Yönetimi’ne iletmiş olsaydı bu tür istenmeyen gelişmeler yaşanmamış olurdu. İkincisi Üniversitemizin bir belde belediyesini tehdit etmesi asla söz konusu değildir. Kepez’in bu hastaneyi istememesi durumunda hastane için başka bir yerin bulunacağı açıktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bir belediye, hastanenin genişlemesine izin vermedi diye Tıp Fakültesi’ni ve Hastanesi’ni kapatacak değildir. Üçüncüsü resmi kurumlar arasındaki yazışmaların hepsine Sayın Başkan ve tüm ilimiz vakıf olduğuna göre ortada ne bir gizlilik vardır, ne de bir sır. Bu tür ifadeler maksadı aşan ifadelerdir ve kimseye yarar getirmez.
Dördüncüsü Kepez’de zaten bir hastane varken bunu genişletmek her açıdan en ideal çözümdür. Bunun yerine kilometrelerce ötedeki Toprak Mahsülleri’ne ait arsada ikinci bir parça hastane kurmak zaman, para enerji kaybına yol açar. İdeal olanı hastanenin tek bir yerleşkede kalmasıdır. Kaldı ki bahsi geçen arsa zamanında TMO’nden talep edilmiş, ancak ilgili kurum bu talebi reddetmiştir” dedi.

“REFERANDUM ESNASINDA BAZI HASTANE ÇALIŞANLARININ DA OY KULLANMASI BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL”

Referandum esnasında bazı Hastane çalışanlarının da oy kullanmasının kendilerinin meselesi olmadığını da belirten Rektör Vekili Yücel Acer, “Bu sorun bizim değil, Kepez Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır. Eğer o sandıklarda Kepez ahalisi dışındakiler de oy kullanıyorsa sandık güvenliğinin sağlanması, o sandıkları oraya koyan yetkililerin sorumluluğundadır. Kaldı ki hastanemiz ve üniversitemiz çalışanlarından pek çoğu Kepez sınırları içinde oturmaktadır. Dahası trilyonlarca liralık yatırımı Kepez’e yapmış bir kurumun mensupları olan ve tüm mesaisini Kepez’de harcayan bu insanları hala Kepezli saymıyorsak bu da bir sorundur. Ancak ne rektörlüğümüzün, ne ilgili dekanlığımızın ne de hastane başhekimliğimizin, personelimizin oy kullanması yönünde herhangi bir yönlendirmesi söz konusu değildir. Ne yazık ki kurumumuzun belde belediyesini tehdit ettiğinin iddia edildiği basın açıklamasında üniversitemize karşı tehdit edici ifadeler kullanılmış ve hastanemiz diğer kurumlardan talep ettiği arsaları almış olsa dahi hastanenin burada çalıştırılmayacağı ima edilmiştir. Dahası en son açıklamada “Açıkça söylüyorum. uğurlar ola, güle güle. Sarıcaeli’ye hastane binasını kuracaklarını söylüyorlar. Orası da Türkiye’nin toprağı. Gidin oraya kurun” ifadelerine yer verilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak bu ifadeleri doğru bulmadığımız gibi devlet işlerinde bu tarz bir üslubun kullanılmasını yadırgadığımızı da ifade etmek isteriz. Eğer Kepez bu hastaneyi bu beldede istemiyor ise bunu daha baştan ifade etmesi yeterliydi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi doğal olarak hastane için yer bulabilecek güçtedir. Ancak yerel siyasetteki kısır çekişmelerin Çanakkale’ye, hastalarımıza, bilime, tıp eğitimine, kısacası hepimize zarar verecek bir boyuta ulaşmış olması üzücüdür. Tüm bu yaşadıklarımızın basit bir yanlış anlamadan ibaret olmasını umuyoruz. Kendisinden yardım beklediğimiz Kepez Belediye Başkanı’nın en son açıklamalarından anlaşılmaktadır ki Kepez’de hastanemizin büyüme olasılığı artık kalmamıştır. Üniversitemiz Hastanenin genişlemesi için ‘B’ ve ‘C’ planlarını devreye sokmak zorunda bırakılmaktadır. Bu durumda zaman, enerji ve para israfı olması kaçınılmazdır. Yukarıda açıklandığı gibi elimizde olmayan nedenlerin etkisi ile meydana gelen bu gecikme nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluk için kamuoyundan özür diliyoruz. En kısa zamanda Çanakkale’ye yakışır bir Fakülte Hastanesi oluşturmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir