ÇOMÜ Sosyoloji Bölümü’nün “Çanakkale Survey” Adlı Araştırmasının İlk Sonuçları Açıklandı

25 Ekim 2011

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve Çanakkale’nin ekonomik, siyasal ve kültürel gündemi ile ilgili bir kamuoyu yoklaması niteliğindeki “Çanakkale Survey” adlı araştırmanın ilk sonuçları açıklandı.

ÇOMÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir yönetiminde, 10-18 Ekim 2011 tarihlerinde Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan 38 kişilik bir ekip tarafından yapılan araştırma toplam 397 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Kepez Beldesi ve Çanakkale kent merkezinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan vatandaşların %48’i ‘yol ve kaldırımların bozuk veya yetersiz’ olmasını Çanakkale’nin en büyük sorunu olarak tanımlarken; bunu Trafik (%22) ve Pahalılık (%16) gibi sorunlar izledi. Vatandaşlar Çanakkale’nin en önemli ihtiyaçları olarak sinema, tiyatro ve konser salonu gibi mekânları (%31) gösterirken; kentin aynı zamanda alışveriş merkezleri (%24) ve eğlence yerleri (%13) ile kütüphanelere (%12) ihtiyaç duyduğunu ifade ettiler. Araştırmaya katılan Çanakkalelilerin %76’sı kentte yaşamaktan memnun olduğunu ifade ederken; sadece %7’si Çanakkale’de yaşamaktan memnun olmadığını ifade etti. Çanakkale’de yaşamaktan memnun olan vatandaşların %69’u imkânı olması halinde bile Çanakkale’den taşınarak başka bir yerde yaşamak istemediğini belirtirken; %25’i ise bir başka yerde yaşayabileceğini ifade etti. Çanakkaleliler bu kentte yaşamanın en büyük avantajı olarak sakinliği (%49) gösterirken; vatandaşların %43’ü de denize yakın olmanın Çanakkale’nin en büyük avantajı olduğunu söyledi.

Çanakkale’de uygulanan toplu taşıma sistemine ilişkin farklı görüşlere sahip olan Çanakkaleliler toplu taşıma sistemi ve araçlarının durumu sorulduğunda; vatandaşların %28’i sistemin güzel olduğunu ve araçların düzenli çalıştığını; %22’si sistemin iyi olduğunu, ancak araçların düzenli çalışmadığını; %34’ü hem sistemin kötü olduğunu, hem de araçların düzenli çalışmadığını; %13’ü ise sistemin kötü olmasına rağmen araçların düzenli çalıştığını ifade etti.

Çanakkaleliler yaşadıkları bölgedeki su kalitesini genel olarak iyi bulurken (%53), vatandaşların %27’si içme suyunun ‘kötü’ olduğunu, %14’ü de su kalitesinin ‘çok kötü’ olduğunu ifade etti.

Kentin önemli tartışma konularından biri olan Çanakkale Havaalanı’nın şehir dışına taşınması konusunda da ikiye bölünen Çanakkalelilerin %43’ü havaalanının şu andaki yerinde hizmet vermesini isterken; %53’ü ise havaalanının şehrin dışına taşınmasını istedi. Sadece Çanakkale özelinde değil, Türkiye genelinde de önemli bir tartışma konusu olan muhtemel Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yapılmasına ilişkin görüşleri alınan Çanakkalelilerin %73’ü köprünün yapılmasını isterken; boğaz köprüsüne karşı çıkanların oranı %17 oldu. ‘Benim için fark etmez’ diyenlerin oranı; ise %10’da kaldı. Araştırmaya katılanların %39’u Çanakkale’yi “modern ve çağdaş bir kent” olarak tanımlarken; %42’si kenti bazı yönleriyle modern ve çağdaş bulduğunu ifade etti. Araştırma kapsamındaki vatandaşların %19’una göre ise ‘Çanakkale modern ve çağdaş bir kent değil’.

Araştırmaya katılan vatandaşlar Çanakkale’de çalışmasını ve vatandaşlara karşı yaklaşımını en çok beğendikleri kurum olarak Valilik ve onun çatısı altındaki kurumları (%31) gösterirken; vatandaşların %23’ü hastaneleri, %12’si de Belediye ile kurumlarını gösterdi. Vatandaşların %8’i hiçbir kurumunun yaklaşım ve çalışmasını beğenmediğini ifade ederken; tüm kurumlardan memnun olduklarını ifade edenlerin oranı ise %2 oldu. Araştırma kapsamında vatandaşlara “Çanakkale’deki, çalışmasını ve vatandaşlara karşı yaklaşımını hiç beğenmediğiniz resmi kurum veya kuruluş hangisidir” şeklinde bir soru yöneltilmesine karşın, araştırmayı yöneten Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir “bu konudaki sonuçları siyasi tartışmalara malzeme olabileceği kaygısı ile kamuoyuna açıklamayacaklarını, ancak talep gelmesi halinde sonuçları ilgili kurum yetkilileri ile paylaşabileceklerini” ifade etti. “Daha araştırmaya başlamadan Çanakkale’nin yerel gündemine yönelik olarak yapacağımız kamuoyu araştırmaları ile herhangi bir siyasal veya yerel tartışmanın tarafı olmak niyetinde olmadığımızı” söyledik diyen Ünal Bilir, “bu yaklaşım ve sorumluluk çerçevesinde Çanakkale’deki resmi bazı kurumların aleyhine gözüken sonuçları açıklamamayı daha uygun buluyoruz” şeklinde konuştu.

Araştırmaya katılan vatandaşlara “Çanakkale deyince aklınıza gelen ilk şey nedir” sorusu yöneltildiğinde, Çanakkalelerin %24’ü “deniz ve doğa güzelliği”, %15’i Çanakkale tarihi, %10’u şehitlik, %7’si de “Truva atı” yanıtını verdi. “Çanakkale’de en çok beğendiğiniz şey nedir” denildiğinde araştırmaya katılan Çanakkalelilerin %18’i “sakinlik”, %17’si “deniz”, %15’i de “kordon” karşılığını verdi. Vatandaşlara “Çanakkale’deki hiç hoşlanmadığınız şey nedir” şeklinde bir soru yöneltildiğinde ise, vatandaşların %10’u çevre kirliliğini, %6′ sı olumsuz hava şartlarını, %5’i de yol çalışmalarını işaret etti.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir