ÇOMÜ’de Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay Rektörlüğe Adaylığını Açıkladı

ÇOMÜ’de Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay Rektörlüğe Adaylığını Açıkladı
10 Ocak 2011

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay, Şubat ayı içerisinde yapılacak rektörlük seçimi ile ilgili adaylığını açıkladı.

ÇOMÜ İbrahim Bodur Araştırma Merkezi?nde düzenlediği basın toplantısında rektör adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay, dünyadaki bilgi ve teknolojideki baş döndüren ilerlemelerle birlikte eğitim sistemlerinin güncelleşmesi gerektiğini belirterek, ?Özellikle gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim son yıllarda hızlı bir dönüşüm sürecinden geçmekte, insan odaklı, şeffaf, uluslararası boyutta gelişmelere adapte olarak rekabet edebilen,iş dünyası ile birlikte AR-GE projeleri yürüten ve bürokratik işlemleri en aza indirgenmiş yönetim sistemlerini benimseyen bir yapılanma içindedirler. Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretiminde de son yıllarda çağın gereklerine ayak uydurmak, uluslararası ve ulusal alanda rekabet edebilen mezunlar yetiştirmek ve kalite güvencesini artırmak amacıyla bir takım stratejiler geliştirilmiş ve özellikle Türkiye’nin Bologna sürecine dahil olmasıyla birlikte sürekli gelişen, dinamik bir yapılanma sürecine girilmiştir. Gerek tarihsel, gerek coğrafik, gerekse jeopolitik konumu nedeniyle ülkemizde ve dünyada eşine az rastlanır bir farklılığa ve ayrıcalığa sahip olan Çanakkale şehrinde faaliyet gösteren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 18 yıldır yükseköğretim, bilimsel, sanatsal uygulama ve araştırma hizmeti vermektedir? dedi.

Rektör Adayı Tekinay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin üniversitelerin paydaşları olarak kabul edilen akademik ve idari personel, öğrenci, mezun ve işverenin gözünde; insan odaklılık, kurumsallaşma, şeffaflık, demokratikleşme ve Çanakkale ile entegrasyon anlamında istenen konumda olmadığını da iddia ederek, ?Tüm kalbimle inanıyorum ki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni, mensuplarının ve öğrencilerinin sorunlarını çözerek ve hep birlikte oluşturacağımız kalite yönetim sistemini bütün süreçlerde adil, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla uygulayarak örnek alınan bir üniversite yapacağız. Bu nedenle öncelikle, başarının temel parametresi olan bütün akademik ve idari personelimizin çözüm bekleyen sorunlarını çözerek, güvenli, huzurlu, keyifli ve sonuçta üretken bir çalışma ortamı oluşturmak için; duygusal veya konjuktürel kararların değil, kurumsallaşmış bir sistemin yönettiği, bütün personelimizin fikirlerinin dikkate alındığı ortak akıl yönetimini birlikte uygulamak için; ortak akıl yönetimini uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlayacak bir ÇOMÜ kalite yönetim sistemi’ni hep birlikte oluşturmak ve uygulamak için, öğretim kalitesini sürekli geliştirerek ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı, aranan mezunlar yetiştirmek için; adaletli, demokratik, insan merkezli, şeffaf, hesap verebilir ve sürekli iyileşen bir yönetim anlayışıyla, özgürce yerelden evrene her türlü bilimsel araştırmaların gerçekleştirildiği ve bilimsel özgürlüğün son merhalesinde buluşlar yapabilen bir ÇOMÜ inşa etmek için; sorunlara akılcı ve kabul edilebilir çözümlerin üretildiği ve geleceğin bilgi toplumunun şekillenmesine katkı yapan bir bilim kurumu olmak için; Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kazanımlarının verdiği sorumluluk ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık bilinciyle, alt yapı sistemini tamamlayarak personel ve öğrencileriyle başarıya odaklanmış örnek alınan bir üniversite olmak için, Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılını coşkuyla kutlayacağımız 2015 yılına ÇOMÜ olarak bütün yönleriyle hazır olmak için ve Türkiye’nin ?2023 Vizyonu?na katkı sağlamak için Rektörlük görevine talip oldum? dedi.

Konuşmasında Rektör olması halinde yapacağı projeleri de anlatan Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay, insan merkezli, ortak aklı kullanan ve hesap verebilir bir yönetim için elinden gelen çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir