ÇOMÜ’de Başarılı Öğretim Elemanlarına Teşvik Ödülü

19 Şubat 2009

Çanakkale Onsekiz Mart Ünicersitesi yönetim kurulu alınan kararla 2008 yılında üniversite adresli olarak SSCI, SCI, A&HCI tarafından taranan TUBİTAK sınıflandırması esas alınarak belirlenen dergilerde yayınlanan öğretim elemanlarına ait makalelere ve belirtilen yayınlara teşvik ödülü verme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre öğretim elemanlarının yayınlarına teşvik ödülü verilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, ?Buna göre A grubu yayın başına 600 TL veya 1 adet desktop bilgisayar, B grubu yayın başına 500 TL veya 1 adet desktop bilgisayar, C grubu yayın başına 400 TL veya 2 yayına 1 desktop bilgisayar, TUBİTAK sınıflandırmasında yer almayan WEB of Science tarafından taranan dergilerdeki yayınlara 300 TL, yurtdışında yayınlanan kitaplarda bölüm başına 200 TL, SSCI, SCI ve A&HCI dışında taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler il Üniversite ve ulusal yayınevlerinde basılan kitaplar için (ders notları hariç) 100 TL teşvik ödülü verilmesini kararlaştırdık. Bilgisayar ödülünün verilebilmesi için bütün yazarların üniversitemiz adresli olması ve birbirine muvafakat verilmesi şartı aranacak? dedi.

Üniversite yönetimi bunun dışında Üniversite bütçesinden destek almak suretiyle yurtdışında uluslararası kongre, konferans, sempozyum, panel ve benzeri diğer bilimsel toplantılara katılacak olan öğretim elemanlarına verilecek destek için, tavan limitlerin ve esasların 2009 yılında uygulanmasına karar verildiğini de belirterek, ?Buna göre tebliğli katılımlar için birinci grup ülkeler için 650 TL (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya, Lübnan, Cezayir, Ürdün, Mısır, Tunus, Arnavutluk, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, İran, İsrail), ikinci grup ülkeler için 850 TL (Birinci Grup dışı Avrupa Ülkeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri), üçüncü grup ülkeler için 1000 TL (Pakistan, Hindistan, Güney Afrika, Doğu ABD, New York, Chicago ve çevresi), dördüncü grup ülkeler için 1250 TL (Uzak Doğu, Amerika Kıtası, Avustralya) Fakülte ve Yüksekokullar Katma Bütçesinden ayrılan toplam ödeneği aşmamak kaydıyla destek sağlanacak? dedi.

İHA

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir